J.E.P.


Jan Evangelista Purkyně je jednou z nejvýznam...jších osobností ... století i našeho ...árodního obrození. Jako jeden z prvních přednášel na ...niverzitě ...esky. Popular...zoval ...skou v...du. Tomu sloužil časopis ...iva, který začal Purkyně vydávat a který vychází dodnes. Purkyně stál u kolé...ky mnoha spolků, zúčastnil se kladení ...ákladního kamene ...árodního ...ivadla. Spolu s bratry ...reslov...mi vymýšlel ...eské vědecké názvoslov... Vážil... si ho však nejen doma, ale i v ciz...ch zemích. Takov... velikáni jako J.W. Goethe se p...šnil... jeho přátelstv...m. Za nejv...tší ob...v J.E. Purkyně považují v...dci jeho buněčnou teorii. Rakou...ká vláda však tohoto v...dce v lásce neměla a ani po jeho smrti se nepřestávala bát vlivu, který na národ měl. Dokonce dlouho nepovolila, aby mu v ...raze postavili pomník. Velký učenec a velký ...ech J.E. Purkyně ostatně žádný pomník nepotřeboval, postavil si ho svou či...ostí sám.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 31
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

J.E.P. (klíč k řešení)


Jan Evangelista Purkyně je jednou z nejvýznamjších osobností 19. století i našeho národního obrození.Jako jeden z prvních přednášel na univerzitě česky.Popularizoval čskou vědu.Tomu sloužil časopis Živa, který začal Purkyně vydávat a který vychází dodnes.Purkyně stál u kolébky mnoha spolků, zúčastnil se kladení základního kamene Národního divadla.Spolu s bratry Preslovými vymýšlel české vědecké názvoslovíVážili si ho však nejen doma, ale i v cizích zemích.Takoví velikáni jako J.W. Goethe se pyšnili jeho přátelstvím.Za největší objev J.E. Purkyně považují vědci jeho buněčnou teorii.Rakous vláda však tohoto vědce v lásce neměla a ani po jeho smrti se nepřestávala bát vlivu, který na národ měl.Dokonce dlouho nepovolila, aby mu v Praze postavili pomník.Velký učenec a velký Čech J.E. Purkyně ostatně žádný pomník nepotřeboval, postavil si ho svou činností sám.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019