Babička


Babička ... dětmi odešla. Ona nem...la srdce, aby koho nenáviděla, ale paní správcová nebyla ... pěkná v očích, a sice proto, že se nesla výše, než narostla. První čas, když babička k dceři přišla a ještě v domá...sti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla, přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkam... na vizitu.  Paní Prošková byla právě kdes... na stráni. Babička podle svého ob...čeje pob...dla hosty, aby se posadil..., a když přinesla chléb a sůl, podala s celou svou upřímností, aby si vzácné paní ukrojil.... Ty ale s pohrdlivým v...hrnutím nosíčků děkoval..., že nebudou jíst, pak se úsm...šně na sebe podíval..., jako by chtěl... říct: "Ty sprosťačko, co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!" Když paní Prošková přišla, viděla hned, že babička chyb...la proti panským ob...čejům, a řekla matce, když paní paní odešl..., aby takov...m dámám chléb nepředkládala, ty že jsou na jiné věci zv...klé. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Babička (klíč k řešení)


Babička s dětmi odešla.Ona neměla srdce, aby koho nenáviděla, ale paní správcová nebyla pěkná v očích, a sice proto, že se nesla výše, než narostla.První čas, když babička k dceři přišla a ještě v domácnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla, přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkami na vizitu. Paní Prošková byla právě kdesi na stráni.Babička podle svého obyčeje pobídla hosty, aby se posadili, a když přinesla chléb a sůl, podala s celou svou upřímností, aby si vzácné paní ukrojily.Ty ale s pohrdlivým vyhrnutím nosíčků děkovaly, že nebudou jíst, pak se úsměšně na sebe podívaly, jako by chtěly říct: "Ty sprosťačko, co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!"Když paní Prošková přišla, viděla hned, že babička chybila proti panským obyčejům, a řekla matce, když paní paní odešly, aby takovým dámám chléb nepředkládala, ty že jsou na jiné věci zvyklé. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020