Šedá budova...


Šedá budova byla tichá, jen na rampě krmil vrabec odrostlá mláďata. Čep...řila se a otvírala široké zobáčky. Dívka jim hodila kousek svačiny, ale vrabci se polekal... a rozlétl... se. Nikdy nestála tak blí...ko trati a v...domí, že se může klidně procházet u kolejí, jí lahodilo. Mezi kolejemi vyrazil... žluté kvítky, které byl... umazány od kolomaz.... Stál... na nich kapky ros..., třp...til... se a dívka si je zatoužila utrhnout. Stonek byl tuhý, nepovolil ani pod ne...tem. Vtom dívka usl...šela vlak, uskočila v poslední chvíl..., ale vlak jel po druhé koleji. Ro...pustile se zasmála a vyběhla na rampu. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 16
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Šedá budova... (klíč k řešení)


Šedá budova byla tichá, jen na rampě krmil vrabec odrostlá mláďata.Čepýřila se a otvírala široké zobáčky.Dívka jim hodila kousek svačiny, ale vrabci se polekali a rozlétli se.Nikdy nestála tak blízko trati a vědomí, že se může klidně procházet u kolejí, jí lahodilo.Mezi kolejemi vyrazily žluté kvítky, které byly umazány od kolomazi.Stály na nich kapky rosy, třpytily se a dívka si je zatoužila utrhnout.Stonek byl tuhý, nepovolil ani pod nehtem.Vtom dívka uslyšela vlak, uskočila v poslední chvíli, ale vlak jel po druhé koleji.Rozpustile se zasmála a vyběhla na rampu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019