Prázdninový výlet


Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli, že bychom se měli v...dat na poslední prázdninový v...let. Dlouho jsme se vzájem... radili o cíl... své cesty. Nakonec jsme uposlechli otcov... rady, sbalili batohy a vyjeli do hor. Do vlaku, který odjížděl po 8.hodině ra..., jsme nastoupili na poslední chvíl.... Vystoupili jsme na Moldavě, prošli vsí a zanedlouho nás pohltil... ...rušnohorské les.... Cel... den jsme prožili velmi příjem.... Stoupali jsme po horských ...te...kách, pozorovali tam...jší přírodu a odpočívali jsme na sti...ých místech, když jsme pocítili únavu. Před setm...ním jsme se utábořili na osam...lé m...tině. Byli jsme značně unaveni, a proto jsme se brz... uložili ke spánku. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Prázdninový výlet (klíč k řešení)


Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli, že bychom se měli vydat na poslední prázdninový výlet.Dlouho jsme se vzájem radili o cíli své cesty.Nakonec jsme uposlechli otcovy rady, sbalili batohy a vyjeli do hor.Do vlaku, který odjížděl po 8.hodině rann, jsme nastoupili na poslední chvíli.Vystoupili jsme na Moldavě, prošli vsí a zanedlouho nás pohltily krušnohorské lesy.Celý den jsme prožili velmi příjem.Stoupali jsme po horských stezkách, pozorovali tamější přírodu a odpočívali jsme na stinných místech, když jsme pocítili únavu.Před setměním jsme se utábořili na osamě mýtině.Byli jsme značně unaveni, a proto jsme se brzy uložili ke spánku. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020