Hvězdář M.K.


Odkaz ...olského hvězdáře ...ikuláše ...operníka  ...ikuláš prožil šťastné dě...tví v ...olském městě ...oruni.  Po ...trátě otce byl... os...řelé děti svěřeny strýci, který umožnil Koperníkov... v...sokoškolské studium v ...rakově a v ...tálii. Tak z...skal hoch všestra...é vzdělání, ale oblíb...l si především astronomii. Při vý...kumech dospěl k přesvě...ení, že ...emě není středem ...esmíru. Koperníkov... pr...kopnické názory však vzbudil... odpor církve, a proto teprve na sklonku života v...dal své nejce...ější dílo O pohybech nebe...kých těles.  Význam jeho ob...vů byl nedoz...rný.  První prohlásil, že ...emě je jednou z ...lanet obíhajících kolem ...lunce a vyslovil do...ěnku o vzájemné přitažlivosti nebe...kých těles.  ...operník je jedním z nejvýzna...ějších vědců v historii lidstva.  Na jeho pomníku v rodném m...stě jsou slova o tom, že ...emi uvedl v pohyb a ...lunce zastavil. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 39
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Hvězdář M.K. (klíč k řešení)


Odkaz polského hvězdáře Mikuláše Koperníka Mikuláš prožil šťastné tství v polském městě Toruni. Po ztrátě otce byly osiřelé děti svěřeny strýci, který umožnil Koperníkovi vysokoškolské studium v Krakově a v Itálii.Tak získal hoch všestranné vzdělání, ale oblíbil si především astronomii.Při zkumech dospěl k přesvěení, že Země není středem vesmíru. Koperníkovy průkopnické názory však vzbudily odpor církve, a proto teprve na sklonku života vydal své nejcennější dílo O pohybech nebeských těles. Význam jeho obje byl nedozírný. První prohlásil, že Země je jednou z planet obíhajících kolem Slunce a vyslovil domněnku o vzájemné přitažlivosti nebeských těles. Koperník je jedním z nejvýznamnějších vědců v historii lidstva. Na jeho pomníku v rodném městě jsou slova o tom, že Zemi uvedl v pohyb a Slunce zastavil. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019