Čím budu.


V sedm... letech jsem chtěl spolu se sv...m... dvěma kamarády ke stíhacímu letectvu. Chtěl... jsme se stát vojenským... p...loty. Když jsem to řekl doma, mam...nka se ...hrozila a prav...la, že jsem se snad ...bláznil. V osm... letech jsem proto názor ...měnil a chtěl jsem se stát ...běračem odpadk... v parcích. Tatínek se smál a říkal, že jsem vojenský ...běh a že s takov...m... a podobným... se armáda nemazl.... Ale s dě...kými názory člověk nev...stačí celý život. Zbude mu na ně zpětně jen směšná vzpomínka. ...krátka mezi dnešním... třináctiletým... už se zřídka najde takov..., který b... se natolik ...žil se sv...m... mladistv...m... sny, že by se zdráhal je opustit. ...přesnili jsme své pře...stav... o budoucnosti. ...hodou okolností ovšem mnoz... ...měřují k jiné krajnosti. Chtějí se stát herci a modelkam.... Já nikomu zabraňovat nebudu, ať se jim jejich sny ...plní, ale ať za mnou potom ...pozdile nechodí. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 40
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Čím budu. (klíč k řešení)


V sedmi letech jsem chtěl spolu se svými dvěma kamarády ke stíhacímu letectvu.Chtěli jsme se stát vojenskými piloty.Když jsem to řekl doma, maminka se zhrozila a pravila, že jsem se snad zbláznil.V osmi letech jsem proto názor změnil a chtěl jsem se stát sběračem odpadků v parcích.Tatínek se smál a říkal, že jsem vojenský zběh a že s takovými a podobnými se armáda nemazlí.Ale s tskými názory člověk nevystačí celý život.Zbude mu na ně zpětně jen směšná vzpomínka.zkrátka mezi dnešními třináctiletými už se zřídka najde takový, který by se natolik sžil se svými mladistvými sny, že by se zdráhal je opustit.zpřesnili jsme své představy o budoucnosti.shodou okolností ovšem mnozí směřují k jiné krajnosti.Chtějí se stát herci a modelkami.Já nikomu zabraňovat nebudu, ať se jim jejich sny splní, ale ať za mnou potom zpozdile nechodí. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019