Podsvinče a nadsvinče.


V mnoha civ...l...zovaných zem...chv...m...zel zv...k zab...jaček. M... prarodiče však odjakživa prasátko v...krmoval... tak, ab... co nejv...ce přib...valo na ob...mu i na váze. A všichni se těšil... na slavnost masa. Z četb... i z f...lmů b... člověk nab...l dojmu, že není nad to, když prase v...sí uprostřed stodol... a odborník v povzdál... brous... své náčiní. Tváří v tvář ro...porcovanému vepříkov... si ovšem každý z nás uv...dom... svou divokou podstatu. Já vzpom...nám, jak na...šeně jsme v...tal... každé nové sele a jak jsme pak etap... jeho r...stu s tatínkem dělil... na podsv...nče, sv...nče a nadsv...nče. Ale ve fáz... nadsv...nčete, kdy už čuníka od setkání s řezníkem dělil... jen dni, všichni jaks... posmutněl.... Dobrou náladu v rodině udržoval... sice oba naši s...lně masožrav... strýci, ale teta s babičkou obv...kle na protest upekl... bábovku a smutně pop...jel... b...lou kávu. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 50
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Podsvinče a nadsvinče. (klíč k řešení)


V mnoha civilizovaných zemíchvymizel zvyk zabíjaček.Mí prarodiče však odjakživa prasátko vykrmovali tak, aby co nejvíce přibývalo na objemu i na váze.A všichni se těšili na slavnost masa.Z četby i z filmů by člověk nabyl dojmu, že není nad to, když prase vi uprostřed stodoly a odborník v povzdálí brousí své náčiní.Tváří v tvář rozporcovanému vepříkovi si ovšem každý z nás uvědomí svou divokou podstatu.Já vzpomínám, jak nadšeně jsme vítali každé nové sele a jak jsme pak etapy jeho růstu s tatínkem dělili na podsvinče, svinče a nadsvinče.Ale ve fázi nadsvinčete, kdy už čuníka od setkání s řezníkem dělily jen dni, všichni jaksi posmutněli.Dobrou náladu v rodině udržovali sice oba naši silně masožraví strýci, ale teta s babičkou obvykle na protest upekly bábovku a smutně popíjely bílou kávu. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019