Syn píše z prázdnin.


Chtělyi jsme nazíýtří uvíýtat viycházející slunce z neobviyklého mýísta. Docházeliy jsme skupyinky cizýích turiystů. Na některých místech jsme šlyi meziy sněhovýímiy polyi. Fotografovalyi jsme na dvou míýstech vyisokohorské rostliyny, ale po zvíýřatech, na která jsme se tolyik těšilyi, nebyilo ani stopiy. Nad Žabýím plesem jsme si odpočinuliy pod řetěziy, které vyiseliy ze skáliy. Slyišelyi jsme mluviyt Poláky, ale také Italyi a Španělyi. Neviydělyi jsme kamzýíky, nesliyšelyi sviště, nad skalami nelétalyi orlyi. Viyšplhaliy jsme po nich na cestu k chatě pod Rysyi. Vyišlyi jsme, vyibaveni nepromokavíýmiy pláštěnkamyi a spacímyi piytlyi. Neslyi jsme také nezbiytné zásobyi potravyi a obvazyi. Myilýí rodiče, chtěl byich Vám viylýíčit, jak jsme se viydalyi pod vrcholyi Vyisokých Tater. Vedoucí výípraviy nás pochvályil a slíýbyil, že nám ještě promýítne krátké fiylmiy, na nichž jsou zachyceny ohrožené a miyzející krásyi hor. Liy obviykle vyijíždějí viysutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelýíbiyla myšlenka, že bychom výíhled na nejvyišší vrcholiy Tater zíýskaliy jen zaplacenýmiy peněziy, nikoliy vlastnímyi syilamiy. Myislýím, že to byil dobrý víýkon, i když ne přílyiš namáhavýí. Viystupovaliy jsme střídavě míýrnýmiy i strmýímiy turiystiyckýmiy stezkamiy. 

V označených částech vyberte správné řešení (111 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Syn píše z prázdnin. (klíč k řešení)


Chtělyi jsme nazíýtří uvíýtat viycházející slunce z neobviyklého mýísta. Docházeliy jsme skupyinky cizýích turiystů. Na některých místech jsme šlyi meziy sněhovýímiy polyi. Fotografovalyi jsme na dvou míýstech vyisokohorské rostliyny, ale po zvíýřatech, na která jsme se tolyik těšilyi, nebyilo ani stopiy. Nad Žabýím plesem jsme si odpočinuliy pod řetěziy, které vyiseliy ze skáliy. Slyišelyi jsme mluviyt Poláky, ale také Italyi a Španělyi. Neviydělyi jsme kamzýíky, nesliyšelyi sviště, nad skalami nelétalyi orlyi. Viyšplhaliy jsme po nich na cestu k chatě pod Rysyi. Vyišlyi jsme, vyibaveni nepromokavíýmiy pláštěnkamyi a spacímyi piytlyi. Neslyi jsme také nezbiytné zásobyi potravyi a obvazyi. Myilýí rodiče, chtěl byich Vám viylýíčit, jak jsme se viydalyi pod vrcholyi Vyisokých Tater. Vedoucí výípraviy nás pochvályil a slíýbyil, že nám ještě promýítne krátké fiylmiy, na nichž jsou zachyceny ohrožené a miyzející krásyi hor. Liy obviykle vyijíždějí viysutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelýíbiyla myšlenka, že bychom výíhled na nejvyišší vrcholiy Tater zíýskaliy jen zaplacenýmiy peněziy, nikoliy vlastnímyi syilamiy. Myislýím, že to byil dobrý víýkon, i když ne přílyiš namáhavýí. Viystupovaliy jsme střídavě míýrnýmiy i strmýímiy turiystiyckýmiy stezkamiy. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019