Syn píše z prázdnin.


Docházelyi jsme skupyinky cizýích turyistů. Nesliy jsme také nezbyitné zásobiy potraviy a obvaziy. Viyšplhalyi jsme po nich na cestu k chatě pod Rysiy. Vyišliy jsme, viybaveni nepromokavýímyi pláštěnkamyi a spacímiy piytliy. Nad Žabýím plesem jsme si odpočinuliy pod řetěziy, které viyselyi ze skáliy. Miylíý rodiče, chtěl biych Vám vyilýíčit, jak jsme se viydalyi pod vrcholyi Vyisokých Tater. Fotografovaliy jsme na dvou mýístech viysokohorské rostlyiny, ale po zvýířatech, na která jsme se tolyik těšiliy, nebyilo ani stopiy. Slyišeliy jsme mluvyit Poláky, ale také Italiy a Španělyi. Na některých místech jsme šliy meziy sněhovýímyi polyi. Neviyděliy jsme kamzíýky, neslyišeliy sviště, nad skalami nelétaliy orliy. Chtělyi jsme nazíýtří uvíýtat vyicházející slunce z neobvyiklého mýísta. Vedoucí víýpravyi nás pochváliyl a slýíbyil, že nám ještě promýítne krátké fyilmiy, na nichž jsou zachyceny ohrožené a miyzející krásiy hor. Liy obvyikle vyijíždějí vyisutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelíýbiyla myšlenka, že bychom výíhled na nejviyšší vrcholyi Tater zíýskaliy jen zaplacenýmyi peněziy, nikoliy vlastnímiy siylamyi. Myislíým, že to biyl dobrý víýkon, i když ne příliyš namáhavíý. Vyistupovaliy jsme střídavě mýírnýmiy i strmíýmiy turyistyickýmiy stezkamyi. 

V označených částech vyberte správné řešení (111 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Syn píše z prázdnin. (klíč k řešení)


Docházelyi jsme skupyinky cizýích turyistů. Nesliy jsme také nezbyitné zásobiy potraviy a obvaziy. Viyšplhalyi jsme po nich na cestu k chatě pod Rysiy. Vyišliy jsme, viybaveni nepromokavýímyi pláštěnkamyi a spacímiy piytliy. Nad Žabýím plesem jsme si odpočinuliy pod řetěziy, které viyselyi ze skáliy. Miylíý rodiče, chtěl biych Vám vyilýíčit, jak jsme se viydalyi pod vrcholyi Vyisokých Tater. Fotografovaliy jsme na dvou mýístech viysokohorské rostlyiny, ale po zvýířatech, na která jsme se tolyik těšiliy, nebyilo ani stopiy. Slyišeliy jsme mluvyit Poláky, ale také Italiy a Španělyi. Na některých místech jsme šliy meziy sněhovýímyi polyi. Neviyděliy jsme kamzíýky, neslyišeliy sviště, nad skalami nelétaliy orliy. Chtělyi jsme nazíýtří uvíýtat vyicházející slunce z neobvyiklého mýísta. Vedoucí víýpravyi nás pochváliyl a slýíbyil, že nám ještě promýítne krátké fyilmiy, na nichž jsou zachyceny ohrožené a miyzející krásiy hor. Liy obvyikle vyijíždějí vyisutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelíýbiyla myšlenka, že bychom výíhled na nejviyšší vrcholyi Tater zíýskaliy jen zaplacenýmyi peněziy, nikoliy vlastnímiy siylamyi. Myislíým, že to biyl dobrý víýkon, i když ne příliyš namáhavíý. Vyistupovaliy jsme střídavě mýírnýmiy i strmíýmiy turyistyickýmiy stezkamyi. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019