Počátek jara v horách.


Dni se prodlužovaliy a dolinu zalévaliy paprsky slunce. Vrstvy sněhu tályi a zbylyi už jen na odvrácených místech při úpatí skal. Okraje ledových polí v noci zledovatěliy, ale přes den z nich odtékalyi modré potůčky s vytrvalým šelestěním. Úbočim se táhliy špinavé bílé valy, ale i ty se rychle zmenšovaliy. V lavinových korytech začalyi rašit chomáčky trávy, na kterou čekaliy kamzíci a svišťové. Nejšťavnatější trsy rostliy na ojedinělých a nesouvislých trávnících mezi skalními žebry. Uprostřed svahu se před ústím nor objeviliy vyhrabané ucpávky ze suché trávy, hlíny a drobného štěrku a hned potom se vynořilyi mezi velkými balvany svišťové. Zpočátku se jen lenivě a ospale vyhřívaliy na slunci, ale den ode dne byliy více čilí a pohybliví. Kamzíci zaslechliy jejich hvízdání až nahoře na úbočí, kde si vybíralyi nejlepší trávu. Rozhlíželiy se a pátralyi po příčině náhlého poplachu. Obloha byla jako vymetená, orlové se ještě neukázalyi a ani ve svahu se neobjeviliy žádné nepřátelské bytosti. Za chvíli hvizdy utichliy a svišťové zmizelyi hluboko v norách.  

V označených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Počátek jara v horách. (klíč k řešení)


Dni se prodlužovaliy a dolinu zalévaliy paprsky slunce. Vrstvy sněhu tályi a zbylyi už jen na odvrácených místech při úpatí skal. Okraje ledových polí v noci zledovatěliy, ale přes den z nich odtékalyi modré potůčky s vytrvalým šelestěním. Úbočim se táhliy špinavé bílé valy, ale i ty se rychle zmenšovaliy. V lavinových korytech začalyi rašit chomáčky trávy, na kterou čekaliy kamzíci a svišťové. Nejšťavnatější trsy rostliy na ojedinělých a nesouvislých trávnících mezi skalními žebry. Uprostřed svahu se před ústím nor objeviliy vyhrabané ucpávky ze suché trávy, hlíny a drobného štěrku a hned potom se vynořilyi mezi velkými balvany svišťové. Zpočátku se jen lenivě a ospale vyhřívaliy na slunci, ale den ode dne byliy více čilí a pohybliví. Kamzíci zaslechliy jejich hvízdání až nahoře na úbočí, kde si vybíralyi nejlepší trávu. Rozhlíželiy se a pátralyi po příčině náhlého poplachu. Obloha byla jako vymetená, orlové se ještě neukázalyi a ani ve svahu se neobjeviliy žádné nepřátelské bytosti. Za chvíli hvizdy utichliy a svišťové zmizelyi hluboko v norách.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019