Vpád lidí do hor.


V dolině se začaliy objevovat lidé. Vystupovaliy až nahoru ke skalám a na hřebeny. Přicházelyi jich celé skupiny. Vpádem lidí do hor trpěliy všichni obyvatelé doliny, ať to bylyi kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývaliy v děrách mezi kamením. Nejvíc ze všech snad byliy postiženyi svišťové. Uprostřed léta se před svištími norami objeviliy mladí. Bylyi menší než jejich rodiče a nebylyi tak zavalití. Jejich hlavičky byliy kulatější a srst šedivá. Snad jen konce tlapek a ocasy bylyi o poznání tmavší než srst na jiných místech. Zatímco staří se vyhřívaliy na slunci, mladí si hrályi před norami, chňapalyi po mámě a lezliy jí po hřbetě. Když ji to omrzelo, hráliy si mezi sebou, panáčkovalyi a zápasiliy. Svišťové se nejčastěji páslyi brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahalilyi do mlh a dokud mělyi přehled po celé dolině. Staří svišťové zpočátku varovně hvízdalyi, kdykoli se objeviliy lidé. Ale jejich nory bylyi blízko stezky, po níž vystupovaliy skupiny turistů, a svišťové si na ně začaliy zvykat. Ztráceliy ostražitost a zmocňovalyi se jich lišky nebo si je odnášeliy orli.  

V označených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Vpád lidí do hor. (klíč k řešení)


V dolině se začaliy objevovat lidé. Vystupovaliy až nahoru ke skalám a na hřebeny. Přicházelyi jich celé skupiny. Vpádem lidí do hor trpěliy všichni obyvatelé doliny, ať to bylyi kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývaliy v děrách mezi kamením. Nejvíc ze všech snad byliy postiženyi svišťové. Uprostřed léta se před svištími norami objeviliy mladí. Bylyi menší než jejich rodiče a nebylyi tak zavalití. Jejich hlavičky byliy kulatější a srst šedivá. Snad jen konce tlapek a ocasy bylyi o poznání tmavší než srst na jiných místech. Zatímco staří se vyhřívaliy na slunci, mladí si hrályi před norami, chňapalyi po mámě a lezliy jí po hřbetě. Když ji to omrzelo, hráliy si mezi sebou, panáčkovalyi a zápasiliy. Svišťové se nejčastěji páslyi brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahalilyi do mlh a dokud mělyi přehled po celé dolině. Staří svišťové zpočátku varovně hvízdalyi, kdykoli se objeviliy lidé. Ale jejich nory bylyi blízko stezky, po níž vystupovaliy skupiny turistů, a svišťové si na ně začaliy zvykat. Ztráceliy ostražitost a zmocňovalyi se jich lišky nebo si je odnášeliy orli.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019