Vpád lidí do hor.


V dolině se začalyi objevovat lidé. Vystupovalyi až nahoru ke skalám a na hřebeny. Přicházeliy jich celé skupiny. Vpádem lidí do hor trpěliy všichni obyvatelé doliny, ať to byliy kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývalyi v děrách mezi kamením. Nejvíc ze všech snad byliy postiženiy svišťové. Uprostřed léta se před svištími norami objevilyi mladí. Byliy menší než jejich rodiče a nebyliy tak zavalití. Jejich hlavičky bylyi kulatější a srst šedivá. Snad jen konce tlapek a ocasy bylyi o poznání tmavší než srst na jiných místech. Zatímco staří se vyhřívaliy na slunci, mladí si hrályi před norami, chňapalyi po mámě a lezlyi jí po hřbetě. Když ji to omrzelo, hráliy si mezi sebou, panáčkovalyi a zápasilyi. Svišťové se nejčastěji páslyi brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahaliliy do mlh a dokud měliy přehled po celé dolině. Staří svišťové zpočátku varovně hvízdaliy, kdykoli se objeviliy lidé. Ale jejich nory bylyi blízko stezky, po níž vystupovaliy skupiny turistů, a svišťové si na ně začaliy zvykat. Ztráceliy ostražitost a zmocňovaliy se jich lišky nebo si je odnášelyi orli.  

V označených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Vpád lidí do hor. (klíč k řešení)


V dolině se začalyi objevovat lidé. Vystupovalyi až nahoru ke skalám a na hřebeny. Přicházeliy jich celé skupiny. Vpádem lidí do hor trpěliy všichni obyvatelé doliny, ať to byliy kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývalyi v děrách mezi kamením. Nejvíc ze všech snad byliy postiženiy svišťové. Uprostřed léta se před svištími norami objevilyi mladí. Byliy menší než jejich rodiče a nebyliy tak zavalití. Jejich hlavičky bylyi kulatější a srst šedivá. Snad jen konce tlapek a ocasy bylyi o poznání tmavší než srst na jiných místech. Zatímco staří se vyhřívaliy na slunci, mladí si hrályi před norami, chňapalyi po mámě a lezlyi jí po hřbetě. Když ji to omrzelo, hráliy si mezi sebou, panáčkovalyi a zápasilyi. Svišťové se nejčastěji páslyi brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahaliliy do mlh a dokud měliy přehled po celé dolině. Staří svišťové zpočátku varovně hvízdaliy, kdykoli se objeviliy lidé. Ale jejich nory bylyi blízko stezky, po níž vystupovaliy skupiny turistů, a svišťové si na ně začaliy zvykat. Ztráceliy ostražitost a zmocňovaliy se jich lišky nebo si je odnášelyi orli.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020