Horký červen ...


Nastalyi horké čevnové dny. Po skalách se plaziliy bílé květy ostružin, v pšeničných lánech kvetliy chrpy a planulyi vlčí máky. Kosy už mělyi rolníci připraveny, viseliy naklepané ve stodolách. Po jeteli se poletovalyi čmeláci. Na návsi hráliy chlapci na harmoniky a společně s děvčaty zpívalyi. Lidé se vracelyi z lomů, dřevaři vycházelyi z lesa a chvátaliy k večeři. Matky si hráliy s dětmi a uspávalyi je. Odestlané postele voněliy.Vozy vjíždělyi do vsi. Kolem chalup běhalyi děti, kolébalyi se husy, hrabaliy slepice a vykračovalyi si kohouti. Dvorečky bylyi plné života. Obyvatelé skládalyi obilí, ukládalyi náčiní, odnášeliy vymlácenou slámu a naklepávalyi kosy. Tu chvátaliy ženy, které nesliy koše trávy, tam muži vezliy na vozících jetel nebo směsku. Na návsi mečelyi kozy, které se vraceliy domů. Pasáci hnaliy dobytek z pastvy. Krávy se zastaviliy u rybníčka, aby se ještě napojiliy. Lidé se mlčky navracelyi z polí. Na ramenou sekáčů se svítiliy vyleštěné kosy.  

V označených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Horký červen ... (klíč k řešení)


Nastalyi horké čevnové dny. Po skalách se plaziliy bílé květy ostružin, v pšeničných lánech kvetliy chrpy a planulyi vlčí máky. Kosy už mělyi rolníci připraveny, viseliy naklepané ve stodolách. Po jeteli se poletovalyi čmeláci. Na návsi hráliy chlapci na harmoniky a společně s děvčaty zpívalyi. Lidé se vracelyi z lomů, dřevaři vycházelyi z lesa a chvátaliy k večeři. Matky si hráliy s dětmi a uspávalyi je. Odestlané postele voněliy.Vozy vjíždělyi do vsi. Kolem chalup běhalyi děti, kolébalyi se husy, hrabaliy slepice a vykračovalyi si kohouti. Dvorečky bylyi plné života. Obyvatelé skládalyi obilí, ukládalyi náčiní, odnášeliy vymlácenou slámu a naklepávalyi kosy. Tu chvátaliy ženy, které nesliy koše trávy, tam muži vezliy na vozících jetel nebo směsku. Na návsi mečelyi kozy, které se vraceliy domů. Pasáci hnaliy dobytek z pastvy. Krávy se zastaviliy u rybníčka, aby se ještě napojiliy. Lidé se mlčky navracelyi z polí. Na ramenou sekáčů se svítiliy vyleštěné kosy.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019