Příchod jara.


Tajemně a tiše se přiblížilyi jarní dni. Vlahý dech jara nejdříve ucítilyi stromy. Prameny vyplavovalyi písek, prodíralyi se skálou, vrhalyi se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchaliy do širého světa. Hvězdy se skrývalyi za mraky, které rychle plulyi po nebi. Ve stájích občas zařehtaliy vysokým hlasem koně a klisny, zabučeliy krávy a zamečeliy kozy. Ptáci se brzy probouzeliy. Drozdi a kosi zvučně hvízdalyi, strnadi poskakovaliy po silnici, v brázdách se ozývaliy skřivani. Ve vsi vyzpěvovalyi kohouti. V obou rybníčcích, které se leskliy na návsi, koupalyi se husy a radovaliy se, že štastně přečkalyi zimu. Mlhy se vytratiliy, lesy vystoupiliy a na obzoru vyniklyi hory. Stromy se už chystalyi rozkvést. Holubi odletěliy do polí, havrani poletovaliy a prohlíželyi oranice, vrabci v hejnech frčeliy ze stromu na strom. Rolníci vyhánělyi krávy do výběhů a na pastviny. V potocích hučelyi proudy vod, ale brázdy už pomalu osychalyi.Sluneční paprsky hřáliy a od východu vál mírný vítr. Zemědělci se chystaliy sít. Ze vsi vyjelyi lehké traktory. Usmykovalyi pole a připraviliy je k setí. Pak na lány vyjelyi veliké traktory s pásy, které za sebou táhlyi secí stroje. Lidé je naplniliy jarní pšenicí. Traktory jezdilyi po polích od časného rána do pozdní noci. Všichni se snažiliy, aby bylo brzy zaseto.  

V označených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Příchod jara. (klíč k řešení)


Tajemně a tiše se přiblížilyi jarní dni. Vlahý dech jara nejdříve ucítilyi stromy. Prameny vyplavovalyi písek, prodíralyi se skálou, vrhalyi se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchaliy do širého světa. Hvězdy se skrývalyi za mraky, které rychle plulyi po nebi. Ve stájích občas zařehtaliy vysokým hlasem koně a klisny, zabučeliy krávy a zamečeliy kozy. Ptáci se brzy probouzeliy. Drozdi a kosi zvučně hvízdalyi, strnadi poskakovaliy po silnici, v brázdách se ozývaliy skřivani. Ve vsi vyzpěvovalyi kohouti. V obou rybníčcích, které se leskliy na návsi, koupalyi se husy a radovaliy se, že štastně přečkalyi zimu. Mlhy se vytratiliy, lesy vystoupiliy a na obzoru vyniklyi hory. Stromy se už chystalyi rozkvést. Holubi odletěliy do polí, havrani poletovaliy a prohlíželyi oranice, vrabci v hejnech frčeliy ze stromu na strom. Rolníci vyhánělyi krávy do výběhů a na pastviny. V potocích hučelyi proudy vod, ale brázdy už pomalu osychalyi.Sluneční paprsky hřáliy a od východu vál mírný vítr. Zemědělci se chystaliy sít. Ze vsi vyjelyi lehké traktory. Usmykovalyi pole a připraviliy je k setí. Pak na lány vyjelyi veliké traktory s pásy, které za sebou táhlyi secí stroje. Lidé je naplniliy jarní pšenicí. Traktory jezdilyi po polích od časného rána do pozdní noci. Všichni se snažiliy, aby bylo brzy zaseto.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019