Příchod jara.


Tajemně a tiše se přiblížiliy jarní dni. Vlahý dech jara nejdříve ucítiliy stromy. Prameny vyplavovaliy písek, prodíralyi se skálou, vrhaliy se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchalyi do širého světa. Hvězdy se skrývaliy za mraky, které rychle plulyi po nebi. Ve stájích občas zařehtalyi vysokým hlasem koně a klisny, zabučelyi krávy a zamečeliy kozy. Ptáci se brzy probouzelyi. Drozdi a kosi zvučně hvízdalyi, strnadi poskakovalyi po silnici, v brázdách se ozývalyi skřivani. Ve vsi vyzpěvovaliy kohouti. V obou rybníčcích, které se lesklyi na návsi, koupalyi se husy a radovalyi se, že štastně přečkalyi zimu. Mlhy se vytratilyi, lesy vystoupiliy a na obzoru vynikliy hory. Stromy se už chystaliy rozkvést. Holubi odletělyi do polí, havrani poletovaliy a prohlíželiy oranice, vrabci v hejnech frčeliy ze stromu na strom. Rolníci vyháněliy krávy do výběhů a na pastviny. V potocích hučeliy proudy vod, ale brázdy už pomalu osychalyi.Sluneční paprsky hřáliy a od východu vál mírný vítr. Zemědělci se chystaliy sít. Ze vsi vyjelyi lehké traktory. Usmykovalyi pole a připravilyi je k setí. Pak na lány vyjeliy veliké traktory s pásy, které za sebou táhlyi secí stroje. Lidé je naplnilyi jarní pšenicí. Traktory jezdilyi po polích od časného rána do pozdní noci. Všichni se snažiliy, aby bylo brzy zaseto.  

V označených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Příchod jara. (klíč k řešení)


Tajemně a tiše se přiblížiliy jarní dni. Vlahý dech jara nejdříve ucítiliy stromy. Prameny vyplavovaliy písek, prodíralyi se skálou, vrhaliy se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchalyi do širého světa. Hvězdy se skrývaliy za mraky, které rychle plulyi po nebi. Ve stájích občas zařehtalyi vysokým hlasem koně a klisny, zabučelyi krávy a zamečeliy kozy. Ptáci se brzy probouzelyi. Drozdi a kosi zvučně hvízdalyi, strnadi poskakovalyi po silnici, v brázdách se ozývalyi skřivani. Ve vsi vyzpěvovaliy kohouti. V obou rybníčcích, které se lesklyi na návsi, koupalyi se husy a radovalyi se, že štastně přečkalyi zimu. Mlhy se vytratilyi, lesy vystoupiliy a na obzoru vynikliy hory. Stromy se už chystaliy rozkvést. Holubi odletělyi do polí, havrani poletovaliy a prohlíželiy oranice, vrabci v hejnech frčeliy ze stromu na strom. Rolníci vyháněliy krávy do výběhů a na pastviny. V potocích hučeliy proudy vod, ale brázdy už pomalu osychalyi.Sluneční paprsky hřáliy a od východu vál mírný vítr. Zemědělci se chystaliy sít. Ze vsi vyjelyi lehké traktory. Usmykovalyi pole a připravilyi je k setí. Pak na lány vyjeliy veliké traktory s pásy, které za sebou táhlyi secí stroje. Lidé je naplnilyi jarní pšenicí. Traktory jezdilyi po polích od časného rána do pozdní noci. Všichni se snažiliy, aby bylo brzy zaseto.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019