Podzim a zima.


Dni se krátilyi, noci se prodloužilyi. Sluneční paprsky už tak nehřáliy. Nad krajinou se objeviliy mlhy. Listy žloutliy a opadávalyi. Ptáci se stěhovaliy na jih, některé druhy hmyzu už zalézaliy do úkrytů. Lidé pracovaliy od rána do večera. Sbíraliy se hrozny na vinicích. Vykopávaliy se brambory. Váliy prudké větry a děti pouštělyi draky. Napadlyi spousty sněhu. Ptáci těžko hledalyi potravu. Přibližovalyi se k lidským obydlím a lidé je krmilyi. Zejména děti jim sypalyi drobečky do krmítek. Pak přišliy velké mrazy a rybníky zamrzliy. Chlapci zkoušeliy, jak je led pevný. Přineslyi si brusle a vymetlyi si kluziště. Jiné děti sáňkovalyi na kopci. Tváře jim jen hořelyi. Starší chlapci si přinesliy lyže. Jezdilyi ze stráně jako vítr a odletovalyi za nimi kousky sněhu. Všechny děti litovalyi, když muselyi jít domů. Zimní dny by nemělyi být tak krátké. 

V označených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Podzim a zima. (klíč k řešení)


Dni se krátilyi, noci se prodloužilyi. Sluneční paprsky už tak nehřáliy. Nad krajinou se objeviliy mlhy. Listy žloutliy a opadávalyi. Ptáci se stěhovaliy na jih, některé druhy hmyzu už zalézaliy do úkrytů. Lidé pracovaliy od rána do večera. Sbíraliy se hrozny na vinicích. Vykopávaliy se brambory. Váliy prudké větry a děti pouštělyi draky. Napadlyi spousty sněhu. Ptáci těžko hledalyi potravu. Přibližovalyi se k lidským obydlím a lidé je krmilyi. Zejména děti jim sypalyi drobečky do krmítek. Pak přišliy velké mrazy a rybníky zamrzliy. Chlapci zkoušeliy, jak je led pevný. Přineslyi si brusle a vymetlyi si kluziště. Jiné děti sáňkovalyi na kopci. Tváře jim jen hořelyi. Starší chlapci si přinesliy lyže. Jezdilyi ze stráně jako vítr a odletovalyi za nimi kousky sněhu. Všechny děti litovalyi, když muselyi jít domů. Zimní dny by nemělyi být tak krátké. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019