Kosti se dával? psům ...


Kam jste se to děti, takhle pozdě vydalyi? V biografu se promítalyi krátké filmy. Od kouře nás pálilyi oči. Vozy táhliy do kopce vždy dva koně. V biografu uváděliy nový film. Jako malé drahokamy létaliy pestří motýlyi nad záhony. Děti u řeky obtěžovalyi komáři. Uzenáče nám chutnalyi. Kočky se se psy nesnášelyi. Rackové křičelyi, až nám zaléhalyi uši. Dříve se zavináče vyrábělyi jen ze sleďů. Malé děti muselyi rodiče vyzdvihnout, aby také něco viděliy. Chlapci lisovaliy květiny ve staré knize. V televizi právě vysílalyi zprávy. Na náměstí se shromáždilyi zástupy lidí. Kosti se dávaliy psům. Naši psi nesnášeliy kočky. 

V označených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Kosti se dával? psům ... (klíč k řešení)


Kam jste se to děti, takhle pozdě vydalyi? V biografu se promítalyi krátké filmy. Od kouře nás pálilyi oči. Vozy táhliy do kopce vždy dva koně. V biografu uváděliy nový film. Jako malé drahokamy létaliy pestří motýlyi nad záhony. Děti u řeky obtěžovalyi komáři. Uzenáče nám chutnalyi. Kočky se se psy nesnášelyi. Rackové křičelyi, až nám zaléhalyi uši. Dříve se zavináče vyrábělyi jen ze sleďů. Malé děti muselyi rodiče vyzdvihnout, aby také něco viděliy. Chlapci lisovaliy květiny ve staré knize. V televizi právě vysílalyi zprávy. Na náměstí se shromáždilyi zástupy lidí. Kosti se dávaliy psům. Naši psi nesnášeliy kočky. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019