Kosti se dával? psům ...


V biografu se promítaliy krátké filmy. Kosti se dávaliy psům. Vozy táhliy do kopce vždy dva koně. Dříve se zavináče vyrábělyi jen ze sleďů. Kočky se se psy nesnášeliy. V televizi právě vysílalyi zprávy. Kam jste se to děti, takhle pozdě vydaliy? Rackové křičelyi, až nám zaléhaliy uši. Jako malé drahokamy létaliy pestří motýlyi nad záhony. V biografu uváděliy nový film. Uzenáče nám chutnaliy. Chlapci lisovaliy květiny ve staré knize. Děti u řeky obtěžovaliy komáři. Na náměstí se shromáždilyi zástupy lidí. Naši psi nesnášeliy kočky. Od kouře nás pálilyi oči. Malé děti muselyi rodiče vyzdvihnout, aby také něco vidělyi. 

V označených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Kosti se dával? psům ... (klíč k řešení)


V biografu se promítaliy krátké filmy. Kosti se dávaliy psům. Vozy táhliy do kopce vždy dva koně. Dříve se zavináče vyrábělyi jen ze sleďů. Kočky se se psy nesnášeliy. V televizi právě vysílalyi zprávy. Kam jste se to děti, takhle pozdě vydaliy? Rackové křičelyi, až nám zaléhaliy uši. Jako malé drahokamy létaliy pestří motýlyi nad záhony. V biografu uváděliy nový film. Uzenáče nám chutnaliy. Chlapci lisovaliy květiny ve staré knize. Děti u řeky obtěžovaliy komáři. Na náměstí se shromáždilyi zástupy lidí. Naši psi nesnášeliy kočky. Od kouře nás pálilyi oči. Malé děti muselyi rodiče vyzdvihnout, aby také něco vidělyi. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019