Dával jí najevo své c?ty


Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cýísařská Kuchyně.  V Holandsku je mnoho cyiklostezek.    Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho ciyvilistů.  Každý večer se kolem nás ozývaly cyikády.  V textu básně se vyskytovaly často cyitoslovce.  Na území státu vtrhla cyi armáda  Cýínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  Autor používal často slovo ciyvět ve smyslu zírat, čumět.  Ciyklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. Na vysokém cyimbuří hradu byli trubači.  Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cíýchami.  V minulém hospodářském cyiklu se firmě dobře dařilo.  Dával jí najevo své ciyty.  Celý dům byl postaven z pálených ciyhel. 

V označených částech vyberte správné řešení (14 úloh).
Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Dával jí najevo své c?ty (klíč k řešení)


Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cýísařská Kuchyně.  V Holandsku je mnoho cyiklostezek.    Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho ciyvilistů.  Každý večer se kolem nás ozývaly cyikády.  V textu básně se vyskytovaly často cyitoslovce.  Na území státu vtrhla cyi armáda  Cýínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  Autor používal často slovo ciyvět ve smyslu zírat, čumět.  Ciyklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. Na vysokém cyimbuří hradu byli trubači.  Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cíýchami.  V minulém hospodářském cyiklu se firmě dobře dařilo.  Dával jí najevo své ciyty.  Celý dům byl postaven z pálených ciyhel. 

Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019