Dával jí najevo své c?ty


Cýínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cýíchami.  Autor používal často slovo ciyvět ve smyslu zírat, čumět.  Celý dům byl postaven z pálených cyihel.  V textu básně se vyskytovaly často ciytoslovce. Na vysokém ciymbuří hradu byli trubači.  Každý večer se kolem nás ozývaly cyikády.  Dával jí najevo své cyity.  Na území státu vtrhla cyi armáda  Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho ciyvilistů.    V Holandsku je mnoho ciyklostezek.  Ciyklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu.  Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cýísařská Kuchyně.  V minulém hospodářském ciyklu se firmě dobře dařilo. 

V označených částech vyberte správné řešení (14 úloh).
Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019

 

Dával jí najevo své c?ty (klíč k řešení)


Cýínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cýíchami.  Autor používal často slovo ciyvět ve smyslu zírat, čumět.  Celý dům byl postaven z pálených cyihel.  V textu básně se vyskytovaly často ciytoslovce. Na vysokém ciymbuří hradu byli trubači.  Každý večer se kolem nás ozývaly cyikády.  Dával jí najevo své cyity.  Na území státu vtrhla cyi armáda  Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho ciyvilistů.    V Holandsku je mnoho ciyklostezek.  Ciyklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu.  Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cýísařská Kuchyně.  V minulém hospodářském ciyklu se firmě dobře dařilo. 

Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019