Dával jí najevo své c?ty


Každý večer se kolem nás ozývaly cyikády.  V Holandsku je mnoho ciyklostezek.  Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cýíchami.  Cyiklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu.  V minulém hospodářském cyiklu se firmě dobře dařilo.  Cýínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  Autor používal často slovo ciyvět ve smyslu zírat, čumět.  Na území státu vtrhla cyi armáda  Celý dům byl postaven z pálených cyihel. Na vysokém cyimbuří hradu byli trubači.    Dával jí najevo své ciyty.  Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho ciyvilistů.  Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cíýsařská Kuchyně.  V textu básně se vyskytovaly často ciytoslovce. 

V označených částech vyberte správné řešení (14 úloh).
Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019

 

Dával jí najevo své c?ty (klíč k řešení)


Každý večer se kolem nás ozývaly cyikády.  V Holandsku je mnoho ciyklostezek.  Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cýíchami.  Cyiklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu.  V minulém hospodářském cyiklu se firmě dobře dařilo.  Cýínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  Autor používal často slovo ciyvět ve smyslu zírat, čumět.  Na území státu vtrhla cyi armáda  Celý dům byl postaven z pálených cyihel. Na vysokém cyimbuří hradu byli trubači.    Dával jí najevo své ciyty.  Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho ciyvilistů.  Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cíýsařská Kuchyně.  V textu básně se vyskytovaly často ciytoslovce. 

Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019