Karlov? úspěchy


Pro tyhle honičky jsme nezměniliy Kkarlovu karosériyyiii.  Stačilo Stačilo, aby se objeěvil na silnici, silnici a už se ho někdo snažil setřázst.  Na ostatní vozyi půúsobil jako zschromlá vrána na smečku hladových koček.  Dráždil skvělé rodinnné kočáry, aby ho předhonilyi.  Dokonce i blahobiytní vousáči byliy uchváceni neodbyitnou závodní ctižádostí ctižádostí, když spatřilyi před sebou poskakovat klapající káru.  Kdo také mohl tušit tušit, že v tomto směšném tvoru byije veliy srcesrdce závodního motoru!  Lenz tvrdil, tvrdil že prý Karel působýí významně na víýchovu řidičů.  Učí liydi úctě před tvůúrčím úsilýím, jež je obviykle skromně skryto v nenápadném rouše.  To říkal Lenz Lenz, který rovněž tvrdil, tvrdil že je posledním z viymřelých romantiků, romantiků a také prohlašoval, prohlašoval že by Karla nikdy neprodal.  Milovaliy jsme Karloviy schopnosti, milovalyi jsme společnou činnnost na vylepšení jeho víýkonu, milovaliy jsme tento prudce tepající, ale zatím beszstarostný život.  

V označených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Karlov? úspěchy (klíč k řešení)


Pro tyhle honičky jsme nezměniliy Kkarlovu karosériyyiii.  Stačilo Stačilo, aby se objeěvil na silnici, silnici a už se ho někdo snažil setřázst.  Na ostatní vozyi půúsobil jako zschromlá vrána na smečku hladových koček.  Dráždil skvělé rodinnné kočáry, aby ho předhonilyi.  Dokonce i blahobiytní vousáči byliy uchváceni neodbyitnou závodní ctižádostí ctižádostí, když spatřilyi před sebou poskakovat klapající káru.  Kdo také mohl tušit tušit, že v tomto směšném tvoru byije veliy srcesrdce závodního motoru!  Lenz tvrdil, tvrdil že prý Karel působýí významně na víýchovu řidičů.  Učí liydi úctě před tvůúrčím úsilýím, jež je obviykle skromně skryto v nenápadném rouše.  To říkal Lenz Lenz, který rovněž tvrdil, tvrdil že je posledním z viymřelých romantiků, romantiků a také prohlašoval, prohlašoval že by Karla nikdy neprodal.  Milovaliy jsme Karloviy schopnosti, milovalyi jsme společnou činnnost na vylepšení jeho víýkonu, milovaliy jsme tento prudce tepající, ale zatím beszstarostný život.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019