Navrátilov? náměty


Malbu zátiší si oblýbyíbyíbil Josef Navrátil až ve vyššším věku a zůstala jen jeho soukromou záliybou a činnností.  Lákaliy jej barviy ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybýích tělech.  Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé bělobyi talířů, jinde zpodobnilyi malířovyi štětce orosený povrch broskvýí, nad nimiž prosvíýtají kmyitavé sluneční paprsky.  Hlavním oborem Navrátilovyi činnosti bylyi nástěnnné malbyi.  Právě jimyi nabiyl zvučného jména u svýích současníků a tyto malbyi zdobilyyliyly četné domyi zbohatlýích měšťanů.  V nich zpracovává podle námětúů z bájí a povějestí minulíý život, ale zrcadlýí se zde i život současný.  Umělcoviy schopnosti se tu postavilyi vědomně a s dokonalým porozumněním do služeb szpodobovatele společenského dění.  Proslulíými se stalyi i jeho romantické Aalpské krajiny a výjeviy z pPražského života.  

V označených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Navrátilov? náměty (klíč k řešení)


Malbu zátiší si oblýbyíbyíbil Josef Navrátil až ve vyššším věku a zůstala jen jeho soukromou záliybou a činnností.  Lákaliy jej barviy ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybýích tělech.  Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé bělobyi talířů, jinde zpodobnilyi malířovyi štětce orosený povrch broskvýí, nad nimiž prosvíýtají kmyitavé sluneční paprsky.  Hlavním oborem Navrátilovyi činnosti bylyi nástěnnné malbyi.  Právě jimyi nabiyl zvučného jména u svýích současníků a tyto malbyi zdobilyyliyly četné domyi zbohatlýích měšťanů.  V nich zpracovává podle námětúů z bájí a povějestí minulíý život, ale zrcadlýí se zde i život současný.  Umělcoviy schopnosti se tu postavilyi vědomně a s dokonalým porozumněním do služeb szpodobovatele společenského dění.  Proslulíými se stalyi i jeho romantické Aalpské krajiny a výjeviy z pPražského života.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019