Navrátilov? náměty


Malbu zátiší si oblíbiíbyýbyl Josef Navrátil až ve vyššším věku a zůstala jen jeho soukromou zályibou a činnností.  Lákaliy jej barvyi ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybýích tělech.  Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé bělobiy talířů, jinde zpodobniliy malířoviy štětce orosený povrch broskvýí, nad nimiž prosvíýtají kmiytavé sluneční paprsky.  Hlavním oborem Navrátiloviy činnosti bylyi nástěnnné malbyi.  Právě jimyi nabyil zvučného jména u svýích současníků a tyto malbiy zdobilyylyyli četné domyi zbohatlíých měšťanů.  V nich zpracovává podle námětúů z bájí a povějestí minulíý život, ale zrcadlýí se zde i život současný.  Umělcoviy schopnosti se tu postavilyi vědomně a s dokonalým porozumněním do služeb szpodobovatele společenského dění.  Proslulíými se stalyi i jeho romantické Aalpské krajiny a výjevyi z Ppražského života.  

V označených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Navrátilov? náměty (klíč k řešení)


Malbu zátiší si oblíbiíbyýbyl Josef Navrátil až ve vyššším věku a zůstala jen jeho soukromou zályibou a činnností.  Lákaliy jej barvyi ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybýích tělech.  Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé bělobiy talířů, jinde zpodobniliy malířoviy štětce orosený povrch broskvýí, nad nimiž prosvíýtají kmiytavé sluneční paprsky.  Hlavním oborem Navrátiloviy činnosti bylyi nástěnnné malbyi.  Právě jimyi nabyil zvučného jména u svýích současníků a tyto malbiy zdobilyylyyli četné domyi zbohatlíých měšťanů.  V nich zpracovává podle námětúů z bájí a povějestí minulíý život, ale zrcadlýí se zde i život současný.  Umělcoviy schopnosti se tu postavilyi vědomně a s dokonalým porozumněním do služeb szpodobovatele společenského dění.  Proslulíými se stalyi i jeho romantické Aalpské krajiny a výjevyi z Ppražského života.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019