Navrátilov? náměty


Malbu zátiší si oblíbiíbyýbyl Josef Navrátil až ve vyššším věku a zůstala jen jeho soukromou zályibou a činnností.  Lákalyi jej barvyi ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybýích tělech.  Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé bělobyi talířů, jinde zpodobnilyi malířoviy štětce orosený povrch broskvíý, nad nimiž prosvíýtají kmyitavé sluneční paprsky.  Hlavním oborem Navrátiloviy činnosti bylyi nástěnnné malbiy.  Právě jimiy nabiyl zvučného jména u svýích současníků a tyto malbyi zdobilyyliyly četné domyi zbohatlíých měšťanů.  V nich zpracovává podle námětúů z bájí a povjeěstí minulýí život, ale zrcadlíý se zde i život současný.  Umělcoviy schopnosti se tu postavilyi vědomně a s dokonalým porozumněním do služeb zspodobovatele společenského dění.  Proslulíými se staliy i jeho romantické aAlpské krajiny a výjevyi z Ppražského života.  

V označených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Navrátilov? náměty (klíč k řešení)


Malbu zátiší si oblíbiíbyýbyl Josef Navrátil až ve vyššším věku a zůstala jen jeho soukromou zályibou a činnností.  Lákalyi jej barvyi ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybýích tělech.  Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé bělobyi talířů, jinde zpodobnilyi malířoviy štětce orosený povrch broskvíý, nad nimiž prosvíýtají kmyitavé sluneční paprsky.  Hlavním oborem Navrátiloviy činnosti bylyi nástěnnné malbiy.  Právě jimiy nabiyl zvučného jména u svýích současníků a tyto malbyi zdobilyyliyly četné domyi zbohatlíých měšťanů.  V nich zpracovává podle námětúů z bájí a povjeěstí minulýí život, ale zrcadlíý se zde i život současný.  Umělcoviy schopnosti se tu postavilyi vědomně a s dokonalým porozumněním do služeb zspodobovatele společenského dění.  Proslulíými se staliy i jeho romantické aAlpské krajiny a výjevyi z Ppražského života.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020