Harpagon


Neznáme lidsc ctnosti, ctnosti aby je umělci nezahrnulyi slávou slávou, a nejsou ani lidské neřesti, neřesti které by samyi čtenáři nestíhaliy nenávistným posmněchem.  K nejtěžšším prohřeškům prohřeškům, jimž se lidé vyismívají už od dob antiyky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace, generace patří bezpochybyi závyist, lhostejnost, lenost a také lakomstvýí.  Nejznámnější lyiterární lakomec hHarpagon je ůústřední postava stejnojmennné Mmoliérovyi hry.  Bojí se, že jeho cennnosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě domě, a zakope je proto na zahradě zahradě, aby je drzýí zloději nenašliy.  A když se mu přesto ztratí truhlyice s nazshromážděnýmyi penězy, penězi penězi, penězy svíjí se ůúzkostí o svůj majetek, majetek skuhrá a kvílí kvílí, vyvádí, vyvádí jako by se mu ztratiliy vlastní děti: „Kam jste se poděliy, mé zlaté dětičky, mé penízky, vyi moji zlatí drahouškové, drahouškové bez vás nemohu žít, žít umírám, umírám jsem nebožtík ...“.  

V označených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Harpagon (klíč k řešení)


Neznáme lidsc ctnosti, ctnosti aby je umělci nezahrnulyi slávou slávou, a nejsou ani lidské neřesti, neřesti které by samyi čtenáři nestíhaliy nenávistným posmněchem.  K nejtěžšším prohřeškům prohřeškům, jimž se lidé vyismívají už od dob antiyky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace, generace patří bezpochybyi závyist, lhostejnost, lenost a také lakomstvýí.  Nejznámnější lyiterární lakomec hHarpagon je ůústřední postava stejnojmennné Mmoliérovyi hry.  Bojí se, že jeho cennnosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě domě, a zakope je proto na zahradě zahradě, aby je drzýí zloději nenašliy.  A když se mu přesto ztratí truhlyice s nazshromážděnýmyi penězy, penězi penězi, penězy svíjí se ůúzkostí o svůj majetek, majetek skuhrá a kvílí kvílí, vyvádí, vyvádí jako by se mu ztratiliy vlastní děti: „Kam jste se poděliy, mé zlaté dětičky, mé penízky, vyi moji zlatí drahouškové, drahouškové bez vás nemohu žít, žít umírám, umírám jsem nebožtík ...“.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019