Harpagon


Neznáme licds ctnosti ctnosti, aby je umělci nezahrnulyi slávou slávou, a nejsou ani lidské neřesti neřesti, které by samiy čtenáři nestíhaliy nenávistným posmněchem.  K nejtěžšším prohřeškům prohřeškům, jimž se lidé viysmívají už od dob antiyky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace generace, patří bezpochybyi závyist, lhostejnost, lenost a také lakomstvýí.  Nejznámnější lyiterární lakomec Hharpagon je ůústřední postava stejnojmennné mMoliérovyi hry.  Bojí se, že jeho cennnosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě domě, a zakope je proto na zahradě zahradě, aby je drzíý zloději nenašliy.  A když se mu přesto ztratí truhlyice s nazshromážděnýmyi penězy, penězi, penězy penězi svíjí se úůzkostí o svůj majetek, majetek skuhrá a kvílí kvílí, vyvádí vyvádí, jako by se mu ztratiliy vlastní děti: „Kam jste se podělyi, mé zlaté dětičky, mé penízky, vyi moji zlatí drahouškové drahouškové, bez vás nemohu žít, žít umírám, umírám jsem nebožtík ...“.  

V označených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Harpagon (klíč k řešení)


Neznáme licds ctnosti ctnosti, aby je umělci nezahrnulyi slávou slávou, a nejsou ani lidské neřesti neřesti, které by samiy čtenáři nestíhaliy nenávistným posmněchem.  K nejtěžšším prohřeškům prohřeškům, jimž se lidé viysmívají už od dob antiyky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace generace, patří bezpochybyi závyist, lhostejnost, lenost a také lakomstvýí.  Nejznámnější lyiterární lakomec Hharpagon je ůústřední postava stejnojmennné mMoliérovyi hry.  Bojí se, že jeho cennnosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě domě, a zakope je proto na zahradě zahradě, aby je drzíý zloději nenašliy.  A když se mu přesto ztratí truhlyice s nazshromážděnýmyi penězy, penězi, penězy penězi svíjí se úůzkostí o svůj majetek, majetek skuhrá a kvílí kvílí, vyvádí vyvádí, jako by se mu ztratiliy vlastní děti: „Kam jste se podělyi, mé zlaté dětičky, mé penízky, vyi moji zlatí drahouškové drahouškové, bez vás nemohu žít, žít umírám, umírám jsem nebožtík ...“.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019