Gotthardský tunel


Každý, kdo chtěl v myinulosti překročit Aalpy, se musel připravyit na nekonečnou a velmiy často i nebeszpečnou cestu nebo přinejmenším na viyčerpávající dřinu při víýstupu.  Sedmapadesátikilometrovíý Gotthardský tunel lehce přeí padesátikilometrovýí tunel pod průliyvem La Manche, který spojuje aAnglii a fFrancii.  Jakmile bude novýí tunel v roce 2017 otevřen, Švýícarsko se z pohledu železniční dopravyi promění v zemyi stejně plochou, jako je nNizozemsko.  Vyisokorychlostní osobní vlaky míýřící z cCurychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do mMilána.  Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Myihnou se na jedné straně pPohoří a o několik desítek minut později se viynoří na druhé straně.  Bude to jako by aAlpy vůúbec neexistovaliy.  Cestovní doba mezi objeěma míýsty se zskrátí ze čtyř hodin na něco málo přesz dvě a půúl hodiny.   

V označených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Gotthardský tunel (klíč k řešení)


Každý, kdo chtěl v myinulosti překročit Aalpy, se musel připravyit na nekonečnou a velmiy často i nebeszpečnou cestu nebo přinejmenším na viyčerpávající dřinu při víýstupu.  Sedmapadesátikilometrovíý Gotthardský tunel lehce přeí padesátikilometrovýí tunel pod průliyvem La Manche, který spojuje aAnglii a fFrancii.  Jakmile bude novýí tunel v roce 2017 otevřen, Švýícarsko se z pohledu železniční dopravyi promění v zemyi stejně plochou, jako je nNizozemsko.  Vyisokorychlostní osobní vlaky míýřící z cCurychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do mMilána.  Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Myihnou se na jedné straně pPohoří a o několik desítek minut později se viynoří na druhé straně.  Bude to jako by aAlpy vůúbec neexistovaliy.  Cestovní doba mezi objeěma míýsty se zskrátí ze čtyř hodin na něco málo přesz dvě a půúl hodiny.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020