Gotthardský tunel


Každý, kdo chtěl v myinulosti překročit Aalpy, se musel připravyit na nekonečnou a velmyi často i nebezspečnou cestu nebo přinejmenším na viyčerpávající dřinu při víýstupu.  Sedmapadesátikilometrovíý Gotthardský tunel lehce přeí padesátikilometrovýí tunel pod průliyvem La Manche, který spojuje Aanglii a fFrancii.  Jakmile bude novýí tunel v roce 2017 otevřen, Švýícarsko se z pohledu železniční dopraviy promění v zemiy stejně plochou, jako je nNizozemsko.  Viysokorychlostní osobní vlaky mýířící z cCurychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do mMilána.  Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Myihnou se na jedné straně Ppohoří a o několik desítek minut později se vyinoří na druhé straně.  Bude to jako by aAlpy vúůbec neexistovalyi.  Cestovní doba mezi obějema míýsty se szkrátí ze čtyř hodin na něco málo přesz dvě a půúl hodiny.   

V označených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Gotthardský tunel (klíč k řešení)


Každý, kdo chtěl v myinulosti překročit Aalpy, se musel připravyit na nekonečnou a velmyi často i nebezspečnou cestu nebo přinejmenším na viyčerpávající dřinu při víýstupu.  Sedmapadesátikilometrovíý Gotthardský tunel lehce přeí padesátikilometrovýí tunel pod průliyvem La Manche, který spojuje Aanglii a fFrancii.  Jakmile bude novýí tunel v roce 2017 otevřen, Švýícarsko se z pohledu železniční dopraviy promění v zemiy stejně plochou, jako je nNizozemsko.  Viysokorychlostní osobní vlaky mýířící z cCurychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do mMilána.  Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Myihnou se na jedné straně Ppohoří a o několik desítek minut později se vyinoří na druhé straně.  Bude to jako by aAlpy vúůbec neexistovalyi.  Cestovní doba mezi obějema míýsty se szkrátí ze čtyř hodin na něco málo přesz dvě a půúl hodiny.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019