Gotthardský tunel


Každý, kdo chtěl v miynulosti překročit aAlpy, se musel připravyit na nekonečnou a velmiy často i nebezspečnou cestu nebo přinejmenším na viyčerpávající dřinu při výístupu.  Sedmapadesátikilometrovíý Gotthardský tunel lehce přeí padesátikilometrovýí tunel pod průlyivem La Manche, který spojuje aAnglii a fFrancii.  Jakmile bude novíý tunel v roce 2017 otevřen, Švýícarsko se z pohledu železniční dopraviy promění v zemiy stejně plochou, jako je nNizozemsko.  Vyisokorychlostní osobní vlaky míýřící z cCurychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do Mmilána.  Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Myihnou se na jedné straně pPohoří a o několik desítek minut později se viynoří na druhé straně.  Bude to jako by Aalpy vůúbec neexistovaliy.  Cestovní doba mezi obějema míýsty se szkrátí ze čtyř hodin na něco málo přezs dvě a púůl hodiny.   

V označených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Gotthardský tunel (klíč k řešení)


Každý, kdo chtěl v miynulosti překročit aAlpy, se musel připravyit na nekonečnou a velmiy často i nebezspečnou cestu nebo přinejmenším na viyčerpávající dřinu při výístupu.  Sedmapadesátikilometrovíý Gotthardský tunel lehce přeí padesátikilometrovýí tunel pod průlyivem La Manche, který spojuje aAnglii a fFrancii.  Jakmile bude novíý tunel v roce 2017 otevřen, Švýícarsko se z pohledu železniční dopraviy promění v zemiy stejně plochou, jako je nNizozemsko.  Vyisokorychlostní osobní vlaky míýřící z cCurychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do Mmilána.  Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Myihnou se na jedné straně pPohoří a o několik desítek minut později se viynoří na druhé straně.  Bude to jako by Aalpy vůúbec neexistovaliy.  Cestovní doba mezi obějema míýsty se szkrátí ze čtyř hodin na něco málo přezs dvě a púůl hodiny.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019