Má veselá jitra


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmýí břechh zarostlýí křovýím.  Z druhé se bjeělal nízký dřevěnnný plodt zsběrny železa.  Proti poslednímu činžáku úůstila do ulice opuštěnnná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vúůz.  Mohutný zadek, který vyistrkoval do ulice, svýítil čerstvíým oranžovýím nátěrem.  Posadil jsem se na trávník hnetd vedle ohrady.  Očouzená omíýtka, několik továrních komínúů, které čnělyi za nejbližššími střechamyi, nedaleká trať, odkud jsem sliyšel drnčivé posunování vagonúů, myi připomínalyinejrannnější ctství.  V púůl deváté přiharašilo nákladní auto a vysyvisivysivisypalo na chodník před zsběrnu haldu plechovek.  Ty plechovky nebylyi kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.   

V označených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Má veselá jitra (klíč k řešení)


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmýí břechh zarostlýí křovýím.  Z druhé se bjeělal nízký dřevěnnný plodt zsběrny železa.  Proti poslednímu činžáku úůstila do ulice opuštěnnná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vúůz.  Mohutný zadek, který vyistrkoval do ulice, svýítil čerstvíým oranžovýím nátěrem.  Posadil jsem se na trávník hnetd vedle ohrady.  Očouzená omíýtka, několik továrních komínúů, které čnělyi za nejbližššími střechamyi, nedaleká trať, odkud jsem sliyšel drnčivé posunování vagonúů, myi připomínalyinejrannnější ctství.  V púůl deváté přiharašilo nákladní auto a vysyvisivysivisypalo na chodník před zsběrnu haldu plechovek.  Ty plechovky nebylyi kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019