Má veselá jitra


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmíý břechh zarostlíý křovýím.  Z druhé se bějelal nízký dřevěnnný plodt szběrny železa.  Proti poslednímu činžáku úůstila do ulice opuštěnnná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vúůz.  Mohutný zadek, který viystrkoval do ulice, svíýtil čerstvíým oranžovýím nátěrem.  Posadil jsem se na trávník hnedt vedle ohrady.  Očouzená omýítka, několik továrních komínůú, které čnělyi za nejblišžšími střechamyi, nedaleká trať, odkud jsem sliyšel drnčivé posunování vagonúů, miy připomínalyinejrannnější ctství.  V púůl deváté přiharašilo nákladní auto a visyvysyvisivysipalo na chodník před szběrnu haldu plechovek.  Ty plechovky nebyliy kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.   

V označených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Má veselá jitra (klíč k řešení)


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmíý břechh zarostlíý křovýím.  Z druhé se bějelal nízký dřevěnnný plodt szběrny železa.  Proti poslednímu činžáku úůstila do ulice opuštěnnná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vúůz.  Mohutný zadek, který viystrkoval do ulice, svíýtil čerstvíým oranžovýím nátěrem.  Posadil jsem se na trávník hnedt vedle ohrady.  Očouzená omýítka, několik továrních komínůú, které čnělyi za nejblišžšími střechamyi, nedaleká trať, odkud jsem sliyšel drnčivé posunování vagonúů, miy připomínalyinejrannnější ctství.  V púůl deváté přiharašilo nákladní auto a visyvysyvisivysipalo na chodník před szběrnu haldu plechovek.  Ty plechovky nebyliy kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020