Má veselá jitra


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmíý břehch zarostlíý křovýím.  Z druhé se bějelal nízký dřevěnnný plotd szběrny železa.  Proti poslednímu činžáku ůústila do ulice opuštěnnná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vůúz.  Mohutný zadek, který vyistrkoval do ulice, svíýtil čerstvýím oranžovíým nátěrem.  Posadil jsem se na trávník hnedt vedle ohrady.  Očouzená omýítka, několik továrních komínůú, které čnělyi za nejblišžšími střechamiy, nedaleká trať, odkud jsem sliyšel drnčivé posunování vagonůú, myi připomínalyinejrannnější ctství.  V púůl deváté přiharašilo nákladní auto a visivysivysyvisypalo na chodník před szběrnu haldu plechovek.  Ty plechovky nebyliy kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.   

V označených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Má veselá jitra (klíč k řešení)


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmíý břehch zarostlíý křovýím.  Z druhé se bějelal nízký dřevěnnný plotd szběrny železa.  Proti poslednímu činžáku ůústila do ulice opuštěnnná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vůúz.  Mohutný zadek, který vyistrkoval do ulice, svíýtil čerstvýím oranžovíým nátěrem.  Posadil jsem se na trávník hnedt vedle ohrady.  Očouzená omýítka, několik továrních komínůú, které čnělyi za nejblišžšími střechamiy, nedaleká trať, odkud jsem sliyšel drnčivé posunování vagonůú, myi připomínalyinejrannnější ctství.  V púůl deváté přiharašilo nákladní auto a visivysivysyvisypalo na chodník před szběrnu haldu plechovek.  Ty plechovky nebyliy kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019