Modelování ? hl?ny


Koupená hlýína býí suchá, musíš ji nejdřív připraviyt ke szpracování.  Naliyj vodu do větčívětšívjetší nádobiy, ziynkového vějedra nebo starého umyvadla a pak siyp hlíýnu tak dlouho, dokudt ji voda přijímá.  Hustou hliněnou kaši dobře promíýchej dřevem nebo holíý, abiy se v ní voda stejnoměrně rozsptýlila.  Potom ji nechej 5 až 10 dnúů tuhnout v tmavé mýístnosti.  Ještě nešž začneš modelovat, musíš připravenou hlýínu důkladně vyiválet a prohníst.  Hrnčíři ji našlapávalyi a natloukaliy dřevěnýmiy pálkamyi, dnes na to mají stroj.  V hlíý jsou vzduchové bublyiny a ty je třeba dostat pryč, jinak biy se výírobky při viypalování roztrhlyi.  Výíš proč? Protože vzduch se teplem rozstahuje víýc než pevná hmota a v hrnčířské peci býí přesz osm set stupňů cCelsia.  A teď se už můžeš dát do modelování.  Pracuj na dřevěje nebo umělohmotné podložšce.  Začni nejprostšímyi tvary, ovjeěříš si na nich, co hlíýna snese. Opbčas si navlchhči prsty hubpkou nebo mokrým hadrem.   

V označených částech vyberte správné řešení (46 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Modelování ? hl?ny (klíč k řešení)


Koupená hlýína býí suchá, musíš ji nejdřív připraviyt ke szpracování.  Naliyj vodu do větčívětšívjetší nádobiy, ziynkového vějedra nebo starého umyvadla a pak siyp hlíýnu tak dlouho, dokudt ji voda přijímá.  Hustou hliněnou kaši dobře promíýchej dřevem nebo holíý, abiy se v ní voda stejnoměrně rozsptýlila.  Potom ji nechej 5 až 10 dnúů tuhnout v tmavé mýístnosti.  Ještě nešž začneš modelovat, musíš připravenou hlýínu důkladně vyiválet a prohníst.  Hrnčíři ji našlapávalyi a natloukaliy dřevěnýmiy pálkamyi, dnes na to mají stroj.  V hlíý jsou vzduchové bublyiny a ty je třeba dostat pryč, jinak biy se výírobky při viypalování roztrhlyi.  Výíš proč? Protože vzduch se teplem rozstahuje víýc než pevná hmota a v hrnčířské peci býí přesz osm set stupňů cCelsia.  A teď se už můžeš dát do modelování.  Pracuj na dřevěje nebo umělohmotné podložšce.  Začni nejprostšímyi tvary, ovjeěříš si na nich, co hlíýna snese. Opbčas si navlchhči prsty hubpkou nebo mokrým hadrem.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019