Modelování ? hl?ny


Koupená hlíýna býí suchá, musíš ji nejdřív připraviyt ke szpracování.  Naliyj vodu do vjetšívětšívětčí nádobiy, ziynkového vjeědra nebo starého umyvadla a pak siyp hlíýnu tak dlouho, dokudt ji voda přijímá.  Hustou hliněnou kaši dobře promýíchej dřevem nebo holýí, abiy se v ní voda stejnoměrně rozsptýlila.  Potom ji nechej 5 až 10 dnůú tuhnout v tmavé míýstnosti.  Ještě nešž začneš modelovat, musíš připravenou hlíýnu důkladně viyválet a prohníst.  Hrnčíři ji našlapávaliy a natloukalyi dřevěnýmiy pálkamyi, dnes na to mají stroj.  V hlýí jsou vzduchové bubliyny a ty je třeba dostat pryč, jinak byi se výírobky při viypalování roztrhlyi.  Výíš proč? Protože vzduch se teplem rozstahuje víýc než pevná hmota a v hrnčířské peci bíý přezs osm set stupňů Ccelsia.  A teď se už můžeš dát do modelování.  Pracuj na dřevjeě nebo umělohmotné podložšce.  Začni nejprostšímiy tvary, ovějeříš si na nich, co hlíýna snese. Obpčas si navlhchči prsty hupbkou nebo mokrým hadrem.   

V označených částech vyberte správné řešení (46 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Modelování ? hl?ny (klíč k řešení)


Koupená hlíýna býí suchá, musíš ji nejdřív připraviyt ke szpracování.  Naliyj vodu do vjetšívětšívětčí nádobiy, ziynkového vjeědra nebo starého umyvadla a pak siyp hlíýnu tak dlouho, dokudt ji voda přijímá.  Hustou hliněnou kaši dobře promýíchej dřevem nebo holýí, abiy se v ní voda stejnoměrně rozsptýlila.  Potom ji nechej 5 až 10 dnůú tuhnout v tmavé míýstnosti.  Ještě nešž začneš modelovat, musíš připravenou hlíýnu důkladně viyválet a prohníst.  Hrnčíři ji našlapávaliy a natloukalyi dřevěnýmiy pálkamyi, dnes na to mají stroj.  V hlýí jsou vzduchové bubliyny a ty je třeba dostat pryč, jinak byi se výírobky při viypalování roztrhlyi.  Výíš proč? Protože vzduch se teplem rozstahuje víýc než pevná hmota a v hrnčířské peci bíý přezs osm set stupňů Ccelsia.  A teď se už můžeš dát do modelování.  Pracuj na dřevjeě nebo umělohmotné podložšce.  Začni nejprostšímiy tvary, ovějeříš si na nich, co hlíýna snese. Obpčas si navlhchči prsty hupbkou nebo mokrým hadrem.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019