Čerti na ?eštědu


Před dávnýmiy časyi žiliy na jJeštědu tři čerti.  Prostorná hluboká jeskyně v křemencovýích skalách byila jejich domovem.  Často za noci sestupovaliy do údolýí a navštěvovalyi jeho obyivatele.  Zejména sz oblyibou vyihledávalyi samoty mysliyven na kraji lesůú, mlýíny při potocích, kde bíývali pravyidelnými hosty.  Nepřicházelyi meziy lyid ve své pekelné podobjeě, s šžky na smolné kučeravé hlavěje a zs koňským kopyitem na levé noze, ale přestrojeni za potulné mlyinářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající slušžbu. Kdyžš měsíc nesvýítil a noční tma zshoustla temnýmyi mraky, strašívalyi údolýí zlomiyslnými zstřeštěnými kousky.  Ďáblúům se radostí blýskalyýskaliískaly oči.  SZpouštěli hrúůzu, a proto lyi zúůstávali v chalupách u kamen nebo zalezliy pod peřinu a říkávaliy si: „Čerti se rojí!“   

V označených částech vyberte správné řešení (45 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Čerti na ?eštědu (klíč k řešení)


Před dávnýmiy časyi žiliy na jJeštědu tři čerti.  Prostorná hluboká jeskyně v křemencovýích skalách byila jejich domovem.  Často za noci sestupovaliy do údolýí a navštěvovalyi jeho obyivatele.  Zejména sz oblyibou vyihledávalyi samoty mysliyven na kraji lesůú, mlýíny při potocích, kde bíývali pravyidelnými hosty.  Nepřicházelyi meziy lyid ve své pekelné podobjeě, s šžky na smolné kučeravé hlavěje a zs koňským kopyitem na levé noze, ale přestrojeni za potulné mlyinářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající slušžbu. Kdyžš měsíc nesvýítil a noční tma zshoustla temnýmyi mraky, strašívalyi údolýí zlomiyslnými zstřeštěnými kousky.  Ďáblúům se radostí blýskalyýskaliískaly oči.  SZpouštěli hrúůzu, a proto lyi zúůstávali v chalupách u kamen nebo zalezliy pod peřinu a říkávaliy si: „Čerti se rojí!“   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019