Čerti na ?eštědu


Před dávnýmiy časyi žiliy na jJeštědu tři čerti.  Prostorná hluboká jeskyně v křemencovýích skalách biyla jejich domovem.  Často za noci sestupovalyi do údolíý a navštěvovaliy jeho obyivatele.  Zejména zs oblyibou viyhledávalyi samoty myslyiven na kraji lesůú, mlíýny při potocích, kde bíývali pravyidelnými hosty.  Nepřicházelyi meziy liyd ve své pekelné podoběje, s žšky na smolné kučeravé hlavjeě a zs koňským kopyitem na levé noze, ale přestrojeni za potulné mlyinářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající slušžbu. Kdyžš měsíc nesvýítil a noční tma szhoustla temnýmiy mraky, strašívaliy údolýí zlomyislnými zstřeštěnými kousky.  Ďáblúům se radostí blýskaliískalyýskaly oči.  ZSpouštěli hrůúzu, a proto liy zůústávali v chalupách u kamen nebo zalezliy pod peřinu a říkávalyi si: „Čerti se rojí!“   

V označených částech vyberte správné řešení (45 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Čerti na ?eštědu (klíč k řešení)


Před dávnýmiy časyi žiliy na jJeštědu tři čerti.  Prostorná hluboká jeskyně v křemencovýích skalách biyla jejich domovem.  Často za noci sestupovalyi do údolíý a navštěvovaliy jeho obyivatele.  Zejména zs oblyibou viyhledávalyi samoty myslyiven na kraji lesůú, mlíýny při potocích, kde bíývali pravyidelnými hosty.  Nepřicházelyi meziy liyd ve své pekelné podoběje, s žšky na smolné kučeravé hlavjeě a zs koňským kopyitem na levé noze, ale přestrojeni za potulné mlyinářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající slušžbu. Kdyžš měsíc nesvýítil a noční tma szhoustla temnýmiy mraky, strašívaliy údolýí zlomyislnými zstřeštěnými kousky.  Ďáblúům se radostí blýskaliískalyýskaly oči.  ZSpouštěli hrůúzu, a proto liy zůústávali v chalupách u kamen nebo zalezliy pod peřinu a říkávalyi si: „Čerti se rojí!“   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019