Líná pohádka


Byilo jednou jedno královstvýí.  Král měl několyik syinů, ale nevějeděl přesně kolyik, protože biyl líý se zeptat královny. Mnohdy, kdyžš nebyil lýí přemýíšlet, se zamiyslil.  Vzápěje však zapomněl, kvůli čemu začal přemíýšlet, a nešž biy se namáhal si vzspomenout, dumal o něčem jiném, nežš původně chtěl.  Několiykrát začal přemýíšlet o tom, který z jeho siy biy měl býít po něm králem, ale vždycky se mu myišlenky smekliy k něčemu snadnějšímu, nebo zs té námahy usnul.  Jednou přikázal zsvolat všechny své syiny.  Přišlyi tři siylní mladíci.  Král je vyizval, abyi se posadiliy.  Chviylku čekal, kdyšž však užš žádný mladík nepřicházel, praviyl: "Jste tu všichni, míý milýí siynové?"  "Ano," odpovědělyi mladíci.  SZ toho král nabyil jistoty, že má tři syiny, a jeho sebevějedomí náležitě stouplo.  "Mám vás všechny stejně td," praviyl se slzou v oku.  Potom viysvětlil chlapcům, že odtkáže královstvýí jen tomu z nich, který je nejvíýce lýíný.  Pak viyzval nejstaršího, abyi promluviyl.  Chlapci se dívaliy jeden na druhého a čekaliy.   

V označených částech vyberte správné řešení (59 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Líná pohádka (klíč k řešení)


Byilo jednou jedno královstvýí.  Král měl několyik syinů, ale nevějeděl přesně kolyik, protože biyl líý se zeptat královny. Mnohdy, kdyžš nebyil lýí přemýíšlet, se zamiyslil.  Vzápěje však zapomněl, kvůli čemu začal přemíýšlet, a nešž biy se namáhal si vzspomenout, dumal o něčem jiném, nežš původně chtěl.  Několiykrát začal přemýíšlet o tom, který z jeho siy biy měl býít po něm králem, ale vždycky se mu myišlenky smekliy k něčemu snadnějšímu, nebo zs té námahy usnul.  Jednou přikázal zsvolat všechny své syiny.  Přišlyi tři siylní mladíci.  Král je vyizval, abyi se posadiliy.  Chviylku čekal, kdyšž však užš žádný mladík nepřicházel, praviyl: "Jste tu všichni, míý milýí siynové?"  "Ano," odpovědělyi mladíci.  SZ toho král nabyil jistoty, že má tři syiny, a jeho sebevějedomí náležitě stouplo.  "Mám vás všechny stejně td," praviyl se slzou v oku.  Potom viysvětlil chlapcům, že odtkáže královstvýí jen tomu z nich, který je nejvíýce lýíný.  Pak viyzval nejstaršího, abyi promluviyl.  Chlapci se dívaliy jeden na druhého a čekaliy.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019