Z Krakonošov? mošny


Biyl jednou jeden sedlák a ten mnělměl velyice marnivou ženu.  Pořád biby se jen parádila.  A protože se v ní muž zhlíýžel, dopřával ji.  Dával ji všechny peníze, co utržil za obilýí, ale žena všechno rozsházela a přišla za mužem, aby ji sehnal další peníze.  Jenomže kde je szplašit?  A tak sedlák odtprodal kus pole, prodal louku i les a nezskončil dřív, dokutd nebylyi na mizyině.  Kdyšž to žena vyiděla, odstěhovala se szpátky ke svíým rodičům.  Co teďt?  Bude nejlýíp zoufalstvýí utopyit v kořalce.  A sedí sedlák v hospodě a šenkýř mu nalíývá. Vtom přijde na půlliytr pyiva do hospody jeho nejblišžššší soused: „Hej, kmotře, co je s vámiy? „Nechtějte, abiych povýídal.  Zbyil myi všeho všudy jeden kousek pole.  A ten mně nevyitrhne.  Nemám dočista nic, co bych na něj zasel.“  „A právjeě o tom chci s vámiy hovořit.  Dám vám půl věrtele hrachu a hrách hned zýítra zasejete.  Půjčím vám k tomu i svého koně.“  Ubožák sousedovyi ze srcdce děkoval.  Ráno zapřáhliy koně a sedlák viyjel na pole.  Byil krásný jarní den, sluníčko svíýtilo, skřivánek zspíval a sedlákovyi se najednou ulevyilo.   

V označených částech vyberte správné řešení (48 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Z Krakonošov? mošny (klíč k řešení)


Biyl jednou jeden sedlák a ten mnělměl velyice marnivou ženu.  Pořád biby se jen parádila.  A protože se v ní muž zhlíýžel, dopřával ji.  Dával ji všechny peníze, co utržil za obilýí, ale žena všechno rozsházela a přišla za mužem, aby ji sehnal další peníze.  Jenomže kde je szplašit?  A tak sedlák odtprodal kus pole, prodal louku i les a nezskončil dřív, dokutd nebylyi na mizyině.  Kdyšž to žena vyiděla, odstěhovala se szpátky ke svíým rodičům.  Co teďt?  Bude nejlýíp zoufalstvýí utopyit v kořalce.  A sedí sedlák v hospodě a šenkýř mu nalíývá. Vtom přijde na půlliytr pyiva do hospody jeho nejblišžššší soused: „Hej, kmotře, co je s vámiy? „Nechtějte, abiych povýídal.  Zbyil myi všeho všudy jeden kousek pole.  A ten mně nevyitrhne.  Nemám dočista nic, co bych na něj zasel.“  „A právjeě o tom chci s vámiy hovořit.  Dám vám půl věrtele hrachu a hrách hned zýítra zasejete.  Půjčím vám k tomu i svého koně.“  Ubožák sousedovyi ze srcdce děkoval.  Ráno zapřáhliy koně a sedlák viyjel na pole.  Byil krásný jarní den, sluníčko svíýtilo, skřivánek zspíval a sedlákovyi se najednou ulevyilo.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020