Vesnice


Vesnice v úůodolýí se probouzýí.  Drůbežúbešůbešúbež si odkokrhala a odkdákala své ráno, ráno ze dvora se ohlásiyl dobiytek hlubokýmyi tóny, lidi ještě není sliyšet.  kdyšž na kostele rannní zvon ukončí svou povýídku, oběvýěvíjevíjevý se první známky licidsydského života.  Bledý kouř začne stoupat nad jedním komýínem, nad druhým, třetím na konec všech padesát nebo šedesát komínůmínúmýnů celé vsyi posíý svúůj dech k svěketle modré obloze.  Kouř se zvedá nevyisoko nad střechy, je řítkdký, takže se brziy rozplýí v čisté vzdušné báni nad vsíý.  Nemůúže býít na světě nic mýírnějšího a mýíruplnějšího než toto dýchání jitřních lidsických ohnišť.  Stojíš nad vsýí, viydiš průsvyitné stušžky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemiyslíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, poléfvky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře rannního objeětního obřadu, kterým se pokorní lič tvorové připomínají nebesúům, a znamení, která podávají jeden druhému a celému svkeětu, že přečkalyi noc a že v míýru a kliydu se započal jejich novýí den.  

V označených částech vyberte správné řešení (48 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Vesnice (klíč k řešení)


Vesnice v úůodolýí se probouzýí.  Drůbežúbešůbešúbež si odkokrhala a odkdákala své ráno, ráno ze dvora se ohlásiyl dobiytek hlubokýmyi tóny, lidi ještě není sliyšet.  kdyšž na kostele rannní zvon ukončí svou povýídku, oběvýěvíjevíjevý se první známky licidsydského života.  Bledý kouř začne stoupat nad jedním komýínem, nad druhým, třetím na konec všech padesát nebo šedesát komínůmínúmýnů celé vsyi posíý svúůj dech k svěketle modré obloze.  Kouř se zvedá nevyisoko nad střechy, je řítkdký, takže se brziy rozplýí v čisté vzdušné báni nad vsíý.  Nemůúže býít na světě nic mýírnějšího a mýíruplnějšího než toto dýchání jitřních lidsických ohnišť.  Stojíš nad vsýí, viydiš průsvyitné stušžky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemiyslíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, poléfvky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře rannního objeětního obřadu, kterým se pokorní lič tvorové připomínají nebesúům, a znamení, která podávají jeden druhému a celému svkeětu, že přečkalyi noc a že v míýru a kliydu se započal jejich novýí den.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019