Vesnice


Vesnice v úůodolýí se probouzíý.  Drůbežúbešůbešúbež si odkokrhala a odkdákala své ráno, ráno ze dvora se ohlásyil dobyitek hlubokýmiy tóny, lidi ještě není sliyšet.  kdyžš na kostele rannní zvon ukončí svou povýídku, oběvýjevýjevíěví se první známky lidsydsického života.  Bledý kouř začne stoupat nad jedním komíýnem, nad druhým, třetím na konec všech padesát nebo šedesát komínůmýnůmínú celé vsyi posíý svůúj dech k svěketle modré obloze.  Kouř se zvedá neviysoko nad střechy, je řítkdký, takže se brziy rozplíý v čisté vzdušné báni nad vsíý.  Nemůúže býít na světě nic mýírnějšího a mýíruplnějšího než toto dýchání jitřních licidských ohnišť.  Stojíš nad vsíý, viydiš průsvyitné stužšky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemyislíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, poléfvky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře rannního obějetního obřadu, kterým se pokorní lič tvorové připomínají nebesůúm, a znamení, která podávají jeden druhému a celému svkeětu, že přečkalyi noc a že v míýru a kliydu se započal jejich novíý den.  

V označených částech vyberte správné řešení (48 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Vesnice (klíč k řešení)


Vesnice v úůodolýí se probouzíý.  Drůbežúbešůbešúbež si odkokrhala a odkdákala své ráno, ráno ze dvora se ohlásyil dobyitek hlubokýmiy tóny, lidi ještě není sliyšet.  kdyžš na kostele rannní zvon ukončí svou povýídku, oběvýjevýjevíěví se první známky lidsydsického života.  Bledý kouř začne stoupat nad jedním komíýnem, nad druhým, třetím na konec všech padesát nebo šedesát komínůmýnůmínú celé vsyi posíý svůúj dech k svěketle modré obloze.  Kouř se zvedá neviysoko nad střechy, je řítkdký, takže se brziy rozplíý v čisté vzdušné báni nad vsíý.  Nemůúže býít na světě nic mýírnějšího a mýíruplnějšího než toto dýchání jitřních licidských ohnišť.  Stojíš nad vsíý, viydiš průsvyitné stužšky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemyislíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, poléfvky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře rannního obějetního obřadu, kterým se pokorní lič tvorové připomínají nebesůúm, a znamení, která podávají jeden druhému a celému svkeětu, že přečkalyi noc a že v míýru a kliydu se započal jejich novíý den.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019