Ra?í kázání


Probýíhající únorový lyižařský víýcvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci.  Promrzlýí učitelé dalyi znamení k návratu zpět na chatu Bbarborka v pPeci Ppod Ssněžkou.  Děti se těšiliy na poslední večeři, avečeři a slýíbený zmrzliynový pohár.  Zýítřejší sobotu už budou doma v tTrutnově se svýími rodiči.  Dvě židle zůstalyi prázdné.  Kdo to chybí? Vzpomněliy si žesi, že se Luděk a Pavel zdržovalyi vzadu.  Hvýízdající víýtr se měnil ve vyichřici a sněhové vločky naráželiy na okennní skla.  Týdennní pohoda se rozplyinula.  Všichni pocítiliy obavyi o své dva kamarády.  Skupyiny záchranářů pročesávaliy mýísta okolo trasi, trasi trasy, trasy kde by hoši mohliy být.  Kuželiy svíýtilen nahradilyi dennní světlo protožesvětlo, protože skrze býí výíření a tmu už záchranáři nevidělyi.  Nakonec je objevil mMirek, který se stal minulýmynulýminulí týden nejmladším krkonošským záchranářem.  Prozkoumával blýsízýzís údolíý a našel je schoulené pod nejvyššímnejviššímnejvyším smrkem.  Jeho objeětavost zachránila Lluďkovi a pPavlovi život, když se nerozumně rozhodlyi neposlechnout své učitele.  Rannní kázaní bylo nepříjemné nepříjemné, ale i mně se ulevilo od úzúsůzkosti miynulé noci, noci protože jsem si vzpomněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů.  

V označených částech vyberte správné řešení (60 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Ra?í kázání (klíč k řešení)


Probýíhající únorový lyižařský víýcvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci.  Promrzlýí učitelé dalyi znamení k návratu zpět na chatu Bbarborka v pPeci Ppod Ssněžkou.  Děti se těšiliy na poslední večeři, avečeři a slýíbený zmrzliynový pohár.  Zýítřejší sobotu už budou doma v tTrutnově se svýími rodiči.  Dvě židle zůstalyi prázdné.  Kdo to chybí? Vzpomněliy si žesi, že se Luděk a Pavel zdržovalyi vzadu.  Hvýízdající víýtr se měnil ve vyichřici a sněhové vločky naráželiy na okennní skla.  Týdennní pohoda se rozplyinula.  Všichni pocítiliy obavyi o své dva kamarády.  Skupyiny záchranářů pročesávaliy mýísta okolo trasi, trasi trasy, trasy kde by hoši mohliy být.  Kuželiy svíýtilen nahradilyi dennní světlo protožesvětlo, protože skrze býí výíření a tmu už záchranáři nevidělyi.  Nakonec je objevil mMirek, který se stal minulýmynulýminulí týden nejmladším krkonošským záchranářem.  Prozkoumával blýsízýzís údolíý a našel je schoulené pod nejvyššímnejviššímnejvyším smrkem.  Jeho objeětavost zachránila Lluďkovi a pPavlovi život, když se nerozumně rozhodlyi neposlechnout své učitele.  Rannní kázaní bylo nepříjemné nepříjemné, ale i mně se ulevilo od úzúsůzkosti miynulé noci, noci protože jsem si vzpomněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019