Ra?í kázání


Probýíhající únorový liyžařský výícvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci.  Promrzlýí učitelé dalyi znamení k návratu zpět na chatu Bbarborka v Ppeci pPod sSněžkou.  Děti se těšiliy na poslední večeři, avečeři a slíýbený zmrzlyinový pohár.  Zýítřejší sobotu už budou doma v Ttrutnově se svýími rodiči.  Dvě židle zůstaliy prázdné.  Kdo to chybí? Vzpomněliy si, žesi že se Luděk a Pavel zdržovaliy vzadu.  Hvíýzdající víýtr se měnil ve vyichřici a sněhové vločky naráželyi na okennní skla.  Týdennní pohoda se rozpliynula.  Všichni pocítiliy obaviy o své dva kamarády.  Skupyiny záchranářů pročesávalyi míýsta okolo trasy trasi trasy, trasi, kde by hoši mohliy být.  Kuželyi svíýtilen nahradilyi dennní světlo protožesvětlo, protože skrze bíý víýření a tmu už záchranáři nevidělyi.  Nakonec je objevil mMirek, který se stal mynulýminulýminulí týden nejmladším krkonošským záchranářem.  Prozkoumával blízísýsýz údolýí a našel je schoulené pod nejvyššímnejviššímnejvyším smrkem.  Jeho objeětavost zachránila Lluďkovi a pPavlovi život, když se nerozumně rozhodliy neposlechnout své učitele.  Rannní kázaní bylo nepříjemné nepříjemné, ale i mně se ulevilo od ůzúsúzkosti miynulé noci noci, protože jsem si vzpomněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů.  

V označených částech vyberte správné řešení (60 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Ra?í kázání (klíč k řešení)


Probýíhající únorový liyžařský výícvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci.  Promrzlýí učitelé dalyi znamení k návratu zpět na chatu Bbarborka v Ppeci pPod sSněžkou.  Děti se těšiliy na poslední večeři, avečeři a slíýbený zmrzlyinový pohár.  Zýítřejší sobotu už budou doma v Ttrutnově se svýími rodiči.  Dvě židle zůstaliy prázdné.  Kdo to chybí? Vzpomněliy si, žesi že se Luděk a Pavel zdržovaliy vzadu.  Hvíýzdající víýtr se měnil ve vyichřici a sněhové vločky naráželyi na okennní skla.  Týdennní pohoda se rozpliynula.  Všichni pocítiliy obaviy o své dva kamarády.  Skupyiny záchranářů pročesávalyi míýsta okolo trasy trasi trasy, trasi, kde by hoši mohliy být.  Kuželyi svíýtilen nahradilyi dennní světlo protožesvětlo, protože skrze bíý víýření a tmu už záchranáři nevidělyi.  Nakonec je objevil mMirek, který se stal mynulýminulýminulí týden nejmladším krkonošským záchranářem.  Prozkoumával blízísýsýz údolýí a našel je schoulené pod nejvyššímnejviššímnejvyším smrkem.  Jeho objeětavost zachránila Lluďkovi a pPavlovi život, když se nerozumně rozhodliy neposlechnout své učitele.  Rannní kázaní bylo nepříjemné nepříjemné, ale i mně se ulevilo od ůzúsúzkosti miynulé noci noci, protože jsem si vzpomněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019