Mal?chernost


V jednom malililylynkém královstvýí žiliy hloupýí mlyinář a piyšný rybář.  Jejich rodiny bydlelyi pochopyitelně blýízko u řeky.  Oba dva se neustále přelyi a popiychovaliy.  Přitom vodu potřebovalyi k živobiytí.  Život tak rybářoviy i mlynářoviy nepříjemně pliynul v nesmiyslných hádkách o vodu.  Přes viššívyššívyší a vyššívyšívišší soudy nakonec doputovalyi až k tamnějšímu králiy.  Král byl milí milý milí, milý, přívětivý.  UmnělUměl však být i přísný a neúprosný.  Ptal se rozumně a nestranně, aby sporu správně porozumněl.  Obě sznesvářené strany byliy tedy králem pozorně vyslyišeny.  Maliychernost a titěrnost hádky meziy oběma muži králiy připomnělyi llydslicidskou hloupost.   

V označených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Mal?chernost (klíč k řešení)


V jednom malililylynkém královstvýí žiliy hloupýí mlyinář a piyšný rybář.  Jejich rodiny bydlelyi pochopyitelně blýízko u řeky.  Oba dva se neustále přelyi a popiychovaliy.  Přitom vodu potřebovalyi k živobiytí.  Život tak rybářoviy i mlynářoviy nepříjemně pliynul v nesmiyslných hádkách o vodu.  Přes viššívyššívyší a vyššívyšívišší soudy nakonec doputovalyi až k tamnějšímu králiy.  Král byl milí milý milí, milý, přívětivý.  UmnělUměl však být i přísný a neúprosný.  Ptal se rozumně a nestranně, aby sporu správně porozumněl.  Obě sznesvářené strany byliy tedy králem pozorně vyslyišeny.  Maliychernost a titěrnost hádky meziy oběma muži králiy připomnělyi llydslicidskou hloupost.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019