Mal?chernost


V jednom malililylynkém královstvýí žiliy hloupíý mliynář a pyišný rybář.  Jejich rodiny bydleliy pochopiytelně blíýzko u řeky.  Oba dva se neustále přeliy a popiychovaliy.  Přitom vodu potřebovalyi k živobiytí.  Život tak rybářovyi i mlynářovyi nepříjemně plyinul v nesmiyslných hádkách o vodu.  Přes vyššívyšívišší a viššívyšívyšší soudy nakonec doputovalyi až k tamnějšímu králiy.  Král byl milý milý, milí milí, přívětivý.  UmnělUměl však být i přísný a neúprosný.  Ptal se rozumně a nestranně, aby sporu správně porozumněl.  Obě sznesvářené strany byliy tedy králem pozorně vyslyišeny.  Maliychernost a titěrnost hádky meziy oběma muži králiy připomnělyi llicidslydskou hloupost.   

V označených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Mal?chernost (klíč k řešení)


V jednom malililylynkém královstvýí žiliy hloupíý mliynář a pyišný rybář.  Jejich rodiny bydleliy pochopiytelně blíýzko u řeky.  Oba dva se neustále přeliy a popiychovaliy.  Přitom vodu potřebovalyi k živobiytí.  Život tak rybářovyi i mlynářovyi nepříjemně plyinul v nesmiyslných hádkách o vodu.  Přes vyššívyšívišší a viššívyšívyšší soudy nakonec doputovalyi až k tamnějšímu králiy.  Král byl milý milý, milí milí, přívětivý.  UmnělUměl však být i přísný a neúprosný.  Ptal se rozumně a nestranně, aby sporu správně porozumněl.  Obě sznesvářené strany byliy tedy králem pozorně vyslyišeny.  Maliychernost a titěrnost hádky meziy oběma muži králiy připomnělyi llicidslydskou hloupost.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019