Mal?chernost


V jednom malililylynkém královstvíý žilyi hloupýí mlyinář a piyšný rybář.  Jejich rodiny bydleliy pochopiytelně blíýzko u řeky.  Oba dva se neustále přelyi a popiychovalyi.  Přitom vodu potřebovaliy k živobyití.  Život tak rybářoviy i mlynářovyi nepříjemně plyinul v nesmyislných hádkách o vodu.  Přes viššívyššívyší a vyššívyšívišší soudy nakonec doputovaliy až k tamnějšímu králiy.  Král byl milý, milí milí, milý přívětivý.  UmnělUměl však být i přísný a neúprosný.  Ptal se rozumně a nestranně, aby sporu správně porozumněl.  Obě sznesvářené strany bylyi tedy králem pozorně vysliyšeny.  Maliychernost a titěrnost hádky meziy oběma muži králiy připomnělyi lidslydslickou hloupost.   

V označených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Mal?chernost (klíč k řešení)


V jednom malililylynkém královstvíý žilyi hloupýí mlyinář a piyšný rybář.  Jejich rodiny bydleliy pochopiytelně blíýzko u řeky.  Oba dva se neustále přelyi a popiychovalyi.  Přitom vodu potřebovaliy k živobyití.  Život tak rybářoviy i mlynářovyi nepříjemně plyinul v nesmyislných hádkách o vodu.  Přes viššívyššívyší a vyššívyšívišší soudy nakonec doputovaliy až k tamnějšímu králiy.  Král byl milý, milí milí, milý přívětivý.  UmnělUměl však být i přísný a neúprosný.  Ptal se rozumně a nestranně, aby sporu správně porozumněl.  Obě sznesvářené strany bylyi tedy králem pozorně vysliyšeny.  Maliychernost a titěrnost hádky meziy oběma muži králiy připomnělyi lidslydslickou hloupost.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020