Daidalos


Daidalos vimyslilvymislilvymyslil nevíýdanou stavbu.  Zástupyi otroků lámalyi kámen kámen, přitesávalyi trámyi a vztyčovalyi zdi.  Otroci stavělyi od časného rána do noci na ostrově Kkréta velyi bludiště.  V něm se chodbyi křižovali, i y y, zahýbali i, y, y stáčely y, i i, a rozvíjelyi jako klupbko hadů.  Uprostřed těchto ztemnělých a klikatých cest měl bíýt uzavřen netvor s lidsicyckým tělem a býíčí hlavou.  Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos Daidalos, aby odstranil značky značky, podle nichž mohl člověk nalézt z labiryyriyryntu východ.  Krétsc král vystrojil na počest stavitele úůchvatnou slavnost.  Ale ani královyi dary nepotlačiliy v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti.  Dennně vyicházel se svýím siynem iIkarem zvečera na pobřeží, pobřeží a toužebně pohlýížel přes moře směrem k rodné zemi.  

V označených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Daidalos (klíč k řešení)


Daidalos vimyslilvymislilvymyslil nevíýdanou stavbu.  Zástupyi otroků lámalyi kámen kámen, přitesávalyi trámyi a vztyčovalyi zdi.  Otroci stavělyi od časného rána do noci na ostrově Kkréta velyi bludiště.  V něm se chodbyi křižovali, i y y, zahýbali i, y, y stáčely y, i i, a rozvíjelyi jako klupbko hadů.  Uprostřed těchto ztemnělých a klikatých cest měl bíýt uzavřen netvor s lidsicyckým tělem a býíčí hlavou.  Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos Daidalos, aby odstranil značky značky, podle nichž mohl člověk nalézt z labiryyriyryntu východ.  Krétsc král vystrojil na počest stavitele úůchvatnou slavnost.  Ale ani královyi dary nepotlačiliy v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti.  Dennně vyicházel se svýím siynem iIkarem zvečera na pobřeží, pobřeží a toužebně pohlýížel přes moře směrem k rodné zemi.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019