Daidalos


Daidalos vymyslilvimyslilvymislil nevýídanou stavbu.  Zástupiy otroků lámaliy kámen, kámen přitesávalyi trámiy a vztyčovaliy zdi.  Otroci stavěliy od časného rána do noci na ostrově Kkréta veliy bludiště.  V něm se chodbiy křižovali, i y y, zahýbali i, y, y stáčely i i, y, a rozvíjelyi jako klubpko hadů.  Uprostřed těchto ztemnělých a klikatých cest měl býít uzavřen netvor s licidsyckým tělem a býíčí hlavou.  Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos Daidalos, aby odstranil značky, značky podle nichž mohl člověk nalézt z labyryyriiryntu východ.  Krétsc král vystrojil na počest stavitele úůchvatnou slavnost.  Ale ani královiy dary nepotlačiliy v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti.  Dennně viycházel se svýím siynem iIkarem zvečera na pobřeží, pobřeží a toužebně pohlíýžel přes moře směrem k rodné zemi.  

V označených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Daidalos (klíč k řešení)


Daidalos vymyslilvimyslilvymislil nevýídanou stavbu.  Zástupiy otroků lámaliy kámen, kámen přitesávalyi trámiy a vztyčovaliy zdi.  Otroci stavěliy od časného rána do noci na ostrově Kkréta veliy bludiště.  V něm se chodbiy křižovali, i y y, zahýbali i, y, y stáčely i i, y, a rozvíjelyi jako klubpko hadů.  Uprostřed těchto ztemnělých a klikatých cest měl býít uzavřen netvor s licidsyckým tělem a býíčí hlavou.  Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos Daidalos, aby odstranil značky, značky podle nichž mohl člověk nalézt z labyryyriiryntu východ.  Krétsc král vystrojil na počest stavitele úůchvatnou slavnost.  Ale ani královiy dary nepotlačiliy v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti.  Dennně viycházel se svýím siynem iIkarem zvečera na pobřeží, pobřeží a toužebně pohlíýžel přes moře směrem k rodné zemi.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019