Harry potter


V knihovně byla tma jako v hroběje a Harryho jímala hrúůza.  Rozžehl si svíýtilnu, aby mezi řadamyi knih viyděl na cestu.  Sviyt lampyi jakobyjako by se vznášel ve vzduchu.  Odddělení s omezeným přístupem bylo ůúplně vzadu.  Harry opatrně překročil provaz, kterýprovaz který ony knihy oddděloval od zbiytku knihovny, knihovny zdvyihl lampu a začal číst jejich názviy.  Příliš mu toho neřeklyi.  Vybledlíým zlatým písmem, pýsmem, písmem které se už odlupovalo, odlupovalo tam stála slova v jazycích, jazycích jimž nerozumněl.  Některé knihy ani žádný název neměliy.  Na jedné z nich byla tmavá skvrna skvrna, která mu připomněla krev.  Harrymu se zježiliy vlasy na hlavě.  Z knih vycházel tichý šepot, šepot jako byjakoby vědělyi, že je tu někdo, někdo kdo tu nemá, nemá co pohledávat.  V tu chvíliy ticho protrhliy pronikavé skřeky skřeky, při nichž Harrymu stiydla krev v žilách.  Kniha křičela.  Spjeěšně ji zaklapl a dal se na útěk.  

V označených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Harry potter (klíč k řešení)


V knihovně byla tma jako v hroběje a Harryho jímala hrúůza.  Rozžehl si svíýtilnu, aby mezi řadamyi knih viyděl na cestu.  Sviyt lampyi jakobyjako by se vznášel ve vzduchu.  Odddělení s omezeným přístupem bylo ůúplně vzadu.  Harry opatrně překročil provaz, kterýprovaz který ony knihy oddděloval od zbiytku knihovny, knihovny zdvyihl lampu a začal číst jejich názviy.  Příliš mu toho neřeklyi.  Vybledlíým zlatým písmem, pýsmem, písmem které se už odlupovalo, odlupovalo tam stála slova v jazycích, jazycích jimž nerozumněl.  Některé knihy ani žádný název neměliy.  Na jedné z nich byla tmavá skvrna skvrna, která mu připomněla krev.  Harrymu se zježiliy vlasy na hlavě.  Z knih vycházel tichý šepot, šepot jako byjakoby vědělyi, že je tu někdo, někdo kdo tu nemá, nemá co pohledávat.  V tu chvíliy ticho protrhliy pronikavé skřeky skřeky, při nichž Harrymu stiydla krev v žilách.  Kniha křičela.  Spjeěšně ji zaklapl a dal se na útěk.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019