Harry potter


V knihovně byla tma jako v hrobjeě a Harryho jímala hrúůza.  Rozžehl si svíýtilnu, aby mezi řadamyi knih viyděl na cestu.  Sviyt lampiy jako byjakoby se vznášel ve vzduchu.  Odddělení s omezeným přístupem bylo úůplně vzadu.  Harry opatrně překročil provaz kterýprovaz, který ony knihy oddděloval od zbiytku knihovny, knihovny zdvyihl lampu a začal číst jejich názviy.  Příliš mu toho neřekliy.  Vybledlýím zlatým pýsmem, písmem, písmem které se už odlupovalo odlupovalo, tam stála slova v jazycích jazycích, jimž nerozumněl.  Některé knihy ani žádný název neměliy.  Na jedné z nich byla tmavá skvrna skvrna, která mu připomněla krev.  Harrymu se zježiliy vlasy na hlavě.  Z knih vycházel tichý šepot šepot, jakobyjako by věděliy, že je tu někdoněkdo, kdo tu nemá, nemá co pohledávat.  V tu chvíliy ticho protrhlyi pronikavé skřeky, skřeky při nichž Harrymu stiydla krev v žilách.  Kniha křičela.  Spěješně ji zaklapl a dal se na útěk.  

V označených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Harry potter (klíč k řešení)


V knihovně byla tma jako v hrobjeě a Harryho jímala hrúůza.  Rozžehl si svíýtilnu, aby mezi řadamyi knih viyděl na cestu.  Sviyt lampiy jako byjakoby se vznášel ve vzduchu.  Odddělení s omezeným přístupem bylo úůplně vzadu.  Harry opatrně překročil provaz kterýprovaz, který ony knihy oddděloval od zbiytku knihovny, knihovny zdvyihl lampu a začal číst jejich názviy.  Příliš mu toho neřekliy.  Vybledlýím zlatým pýsmem, písmem, písmem které se už odlupovalo odlupovalo, tam stála slova v jazycích jazycích, jimž nerozumněl.  Některé knihy ani žádný název neměliy.  Na jedné z nich byla tmavá skvrna skvrna, která mu připomněla krev.  Harrymu se zježiliy vlasy na hlavě.  Z knih vycházel tichý šepot šepot, jakobyjako by věděliy, že je tu někdoněkdo, kdo tu nemá, nemá co pohledávat.  V tu chvíliy ticho protrhlyi pronikavé skřeky, skřeky při nichž Harrymu stiydla krev v žilách.  Kniha křičela.  Spěješně ji zaklapl a dal se na útěk.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019