O čem b?chom mel? přem?šlet


Martinovyi rodiče szkusilyi hodně.  Siyn se zapletl s partou.  A právě tehdy začaliy jeho problémiy s drogamiy.  Odešel z domova domova, našel si biydlení u kamarádů, kamarádů a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělý vyhladovělí, vyhladovělý, špinavíý a nemocný.  Matce a otci nedalo, nedalo aby mu neposkytliy útočiště.  Jeho opakované pokusyi léčit se ambulantně, ambulantně nebo ústavně nebyliy zpočátku ůčinné účiné, účinné, ale zbiytečné také nebylyi.  Stalo se totiž něco, vněco v co Martinův táta přece jen doufal.  Syin se rozešel s bývalýími kamarády kamarády, a byl rozhodnut s drogami přestat.  Včas rozspoznal ten bludný kruh, kruh jenž končí buď smrtí, smrtí nebo obrovským vzepjeětím vúůle vyléčit se.  Každodenní rizikoryzykorizyko nakažení viyrem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí.  Další Další, novýí život chlapce nebude bez problémů.  Ve škole má mnoho zameškaných hodin, hodin látku bude stěží dohánět, dohánět ale především bude muset dokázat své odhodlání, odhodlání a osobní statečnost.  Obětavíý Martinovyi rodiče si uvědomilyi, že správně rozpoznaliy své možnosti, možnosti a jejich hranice.  Namísto vyčítání bylyi ochotni synovi pomoci pomoci, když projevyil snahu léčit se v psichyatrickémpsychyatrickémpsychiatrickém zařízení.  Uvědomme si však však, že mezi silně návyikové látky patří i tabák.  Ten je mezi mladistvýími hojně rozšířený.  Tabákový kouř obsahuje množstvíý karcinogenníchkarcynogeníchkarcinogeních látek a většina těch, těch kteří tomuto zlozvyiku propadnou propadnou, toho později lituje.  Podle Britskýchbrytstkýchbritských odhadů umírá dennně v Ččeské Rrepublice na následky kouření šedesát tři lidí. 

V označených částech vyberte správné řešení (57 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

O čem b?chom mel? přem?šlet (klíč k řešení)


Martinovyi rodiče szkusilyi hodně.  Siyn se zapletl s partou.  A právě tehdy začaliy jeho problémiy s drogamiy.  Odešel z domova domova, našel si biydlení u kamarádů, kamarádů a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělý vyhladovělí, vyhladovělý, špinavíý a nemocný.  Matce a otci nedalo, nedalo aby mu neposkytliy útočiště.  Jeho opakované pokusyi léčit se ambulantně, ambulantně nebo ústavně nebyliy zpočátku ůčinné účiné, účinné, ale zbiytečné také nebylyi.  Stalo se totiž něco, vněco v co Martinův táta přece jen doufal.  Syin se rozešel s bývalýími kamarády kamarády, a byl rozhodnut s drogami přestat.  Včas rozspoznal ten bludný kruh, kruh jenž končí buď smrtí, smrtí nebo obrovským vzepjeětím vúůle vyléčit se.  Každodenní rizikoryzykorizyko nakažení viyrem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí.  Další Další, novýí život chlapce nebude bez problémů.  Ve škole má mnoho zameškaných hodin, hodin látku bude stěží dohánět, dohánět ale především bude muset dokázat své odhodlání, odhodlání a osobní statečnost.  Obětavíý Martinovyi rodiče si uvědomilyi, že správně rozpoznaliy své možnosti, možnosti a jejich hranice.  Namísto vyčítání bylyi ochotni synovi pomoci pomoci, když projevyil snahu léčit se v psichyatrickémpsychyatrickémpsychiatrickém zařízení.  Uvědomme si však však, že mezi silně návyikové látky patří i tabák.  Ten je mezi mladistvýími hojně rozšířený.  Tabákový kouř obsahuje množstvíý karcinogenníchkarcynogeníchkarcinogeních látek a většina těch, těch kteří tomuto zlozvyiku propadnou propadnou, toho později lituje.  Podle Britskýchbrytstkýchbritských odhadů umírá dennně v Ččeské Rrepublice na následky kouření šedesát tři lidí. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019