O čem b?chom mel? přem?šlet


Martinoviy rodiče zskusiliy hodně.  Syin se zapletl s partou.  A právě tehdy začalyi jeho problémyi s drogamyi.  Odešel z domova, domova našel si biydlení u kamarádů kamarádů, a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělí, vyhladovělý vyhladovělý, špinavýí a nemocný.  Matce a otci nedalo, nedalo aby mu neposkytliy útočiště.  Jeho opakované pokusyi léčit se ambulantně ambulantně, nebo ústavně nebyliy zpočátku ůčinné účinné, účiné, ale zbyitečné také nebyliy.  Stalo se totiž něco, vněco v co Martinův táta přece jen doufal.  Siyn se rozešel s bývalýími kamarády kamarády, a byl rozhodnut s drogami přestat.  Včas rozspoznal ten bludný kruh, kruh jenž končí buď smrtí smrtí, nebo obrovským vzepjeětím vúůle vyléčit se.  Každodenní rizikoryzykorizyko nakažení viyrem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí.  Další, Další novýí život chlapce nebude bez problémů.  Ve škole má mnoho zameškaných hodin hodin, látku bude stěží dohánět dohánět, ale především bude muset dokázat své odhodlání, odhodlání a osobní statečnost.  Obětavýí Martinoviy rodiče si uvědomilyi, že správně rozpoznaliy své možnosti možnosti, a jejich hranice.  Namísto vyčítání bylyi ochotni synovi pomoci pomoci, když projeviyl snahu léčit se v psychyatrickémpsichyatrickémpsychiatrickém zařízení.  Uvědomme si však však, že mezi silně náviykové látky patří i tabák.  Ten je mezi mladistvýími hojně rozšířený.  Tabákový kouř obsahuje množstvíý karcinogeníchkarcynogeníchkarcinogenních látek a většina těch těch, kteří tomuto zlozvyiku propadnou propadnou, toho později lituje.  Podle britskýchBritskýchbrytstkých odhadů umírá dennně v Ččeské Rrepublice na následky kouření šedesát tři lidí. 

V označených částech vyberte správné řešení (57 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

O čem b?chom mel? přem?šlet (klíč k řešení)


Martinoviy rodiče zskusiliy hodně.  Syin se zapletl s partou.  A právě tehdy začalyi jeho problémyi s drogamyi.  Odešel z domova, domova našel si biydlení u kamarádů kamarádů, a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělí, vyhladovělý vyhladovělý, špinavýí a nemocný.  Matce a otci nedalo, nedalo aby mu neposkytliy útočiště.  Jeho opakované pokusyi léčit se ambulantně ambulantně, nebo ústavně nebyliy zpočátku ůčinné účinné, účiné, ale zbyitečné také nebyliy.  Stalo se totiž něco, vněco v co Martinův táta přece jen doufal.  Siyn se rozešel s bývalýími kamarády kamarády, a byl rozhodnut s drogami přestat.  Včas rozspoznal ten bludný kruh, kruh jenž končí buď smrtí smrtí, nebo obrovským vzepjeětím vúůle vyléčit se.  Každodenní rizikoryzykorizyko nakažení viyrem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí.  Další, Další novýí život chlapce nebude bez problémů.  Ve škole má mnoho zameškaných hodin hodin, látku bude stěží dohánět dohánět, ale především bude muset dokázat své odhodlání, odhodlání a osobní statečnost.  Obětavýí Martinoviy rodiče si uvědomilyi, že správně rozpoznaliy své možnosti možnosti, a jejich hranice.  Namísto vyčítání bylyi ochotni synovi pomoci pomoci, když projeviyl snahu léčit se v psychyatrickémpsichyatrickémpsychiatrickém zařízení.  Uvědomme si však však, že mezi silně náviykové látky patří i tabák.  Ten je mezi mladistvýími hojně rozšířený.  Tabákový kouř obsahuje množstvíý karcinogeníchkarcynogeníchkarcinogenních látek a většina těch těch, kteří tomuto zlozvyiku propadnou propadnou, toho později lituje.  Podle britskýchBritskýchbrytstkých odhadů umírá dennně v Ččeské Rrepublice na následky kouření šedesát tři lidí. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019