Nedávno


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé sSládkoviy verše a vybídlavibídlavybýdla k zamyišlení nad našimi vVodními zdroji.  V minulíchminulýchmynulých dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel, živel před nímž se musí chránit.  Jejich obavyi vyplýívaly ze zkušeností s povodněmy, povodněmi povodněmi, které přicházelyi zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo, tálo a způsobovaliy velké škody.  Proudům vod, vod jež se řítiliy jako lavina, lavyna, lavina neodolaliy mnohdy ani syilné stromyi a lyidská obiydlí.  Rozvoj vědy a technyiky ve 20.20 století umožnil szpoutat neszkrotný živel, živel a přinutit ho ho, aby liydem prospýíval.  Dnes jsme si dobře vědomyi, že piytná voda je pro člověka nejcennnější kapaliynou.  Na dostatečném množství vody závisízávisýzávysí také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a ůúsporně vyiužívat všech jejích zdrojůú.  

V označených částech vyberte správné řešení (44 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé sSládkoviy verše a vybídlavibídlavybýdla k zamyišlení nad našimi vVodními zdroji.  V minulíchminulýchmynulých dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel, živel před nímž se musí chránit.  Jejich obavyi vyplýívaly ze zkušeností s povodněmy, povodněmi povodněmi, které přicházelyi zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo, tálo a způsobovaliy velké škody.  Proudům vod, vod jež se řítiliy jako lavina, lavyna, lavina neodolaliy mnohdy ani syilné stromyi a lyidská obiydlí.  Rozvoj vědy a technyiky ve 20.20 století umožnil szpoutat neszkrotný živel, živel a přinutit ho ho, aby liydem prospýíval.  Dnes jsme si dobře vědomyi, že piytná voda je pro člověka nejcennnější kapaliynou.  Na dostatečném množství vody závisízávisýzávysí také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a ůúsporně vyiužívat všech jejích zdrojůú.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019