Nedávno


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé sSládkoviy verše a vybídlavibídlavybýdla k zamiyšlení nad našimi vVodními zdroji.  V minulíchmynulýchminulých dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obavyi vyplýívaly ze zkušeností s povodněmi, povodněmi povodněmy, které přicházeliy zvlášť na jaře jaře, když v horách tálo tálo, a způsobovaliy velké škody.  Proudům vod, vod jež se řítilyi jako lavyna, lavina, lavina neodolaliy mnohdy ani siylné stromyi a lyidská obiydlí.  Rozvoj vědy a techniyky ve 20.20 století umožnil zspoutat nezskrotný živel, živel a přinutit ho ho, aby liydem prospýíval.  Dnes jsme si dobře vědomiy, že piytná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou.  Na dostatečném množství vody závisýzávisízávysí také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a ůúsporně viyužívat všech jejích zdrojůú.  

V označených částech vyberte správné řešení (44 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.01.2020

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé sSládkoviy verše a vybídlavibídlavybýdla k zamiyšlení nad našimi vVodními zdroji.  V minulíchmynulýchminulých dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obavyi vyplýívaly ze zkušeností s povodněmi, povodněmi povodněmy, které přicházeliy zvlášť na jaře jaře, když v horách tálo tálo, a způsobovaliy velké škody.  Proudům vod, vod jež se řítilyi jako lavyna, lavina, lavina neodolaliy mnohdy ani siylné stromyi a lyidská obiydlí.  Rozvoj vědy a techniyky ve 20.20 století umožnil zspoutat nezskrotný živel, živel a přinutit ho ho, aby liydem prospýíval.  Dnes jsme si dobře vědomiy, že piytná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou.  Na dostatečném množství vody závisýzávisízávysí také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a ůúsporně viyužívat všech jejích zdrojůú.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.01.2020