Nedávno


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé sSládkoviy verše a vybídlavibídlavybýdla k zamiyšlení nad našimi vVodními zdroji.  V minulýchmynulýchminulích dobách pohlíželiy lyi na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obavyi vyplýívaly ze zkušeností s povodněmy, povodněmi, povodněmi které přicházelyi zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo, tálo a způsobovaliy velké škody.  Proudům vod vod, jež se řítiliy jako lavina, lavina lavyna, neodolaliy mnohdy ani siylné stromiy a lyidská obiydlí.  Rozvoj vědy a techniyky ve 20.20 století umožnil szpoutat neszkrotný živel živel, a přinutit ho, ho aby liydem prospýíval.  Dnes jsme si dobře vědomiy, že pyitná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou.  Na dostatečném množství vody závisízávysízávisý také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a ůúsporně vyiužívat všech jejích zdrojúů.  

V označených částech vyberte správné řešení (44 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé sSládkoviy verše a vybídlavibídlavybýdla k zamiyšlení nad našimi vVodními zdroji.  V minulýchmynulýchminulích dobách pohlíželiy lyi na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obavyi vyplýívaly ze zkušeností s povodněmy, povodněmi, povodněmi které přicházelyi zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo, tálo a způsobovaliy velké škody.  Proudům vod vod, jež se řítiliy jako lavina, lavina lavyna, neodolaliy mnohdy ani siylné stromiy a lyidská obiydlí.  Rozvoj vědy a techniyky ve 20.20 století umožnil szpoutat neszkrotný živel živel, a přinutit ho, ho aby liydem prospýíval.  Dnes jsme si dobře vědomiy, že pyitná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou.  Na dostatečném množství vody závisízávysízávisý také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a ůúsporně vyiužívat všech jejích zdrojúů.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019