Nedávno


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé Ssládkoviy verše a vybýdlavybídlavibídla k zamyišlení nad našimi vVodními zdroji.  V minulýchminulíchmynulých dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obavyi vyplíývaly ze zkušeností s povodněmi, povodněmy, povodněmi které přicházelyi zvlášť na jaře jaře, když v horách tálo, tálo a způsobovalyi velké škody.  Proudům vod vod, jež se řítiliy jako lavina lavina, lavyna, neodolaliy mnohdy ani siylné stromiy a liydská obyidlí.  Rozvoj vědy a techniyky ve 20 20. století umožnil zspoutat neszkrotný živel živel, a přinutit ho ho, aby liydem prospíýval.  Dnes jsme si dobře vědomiy, že piytná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou.  Na dostatečném množství vody závysízávisýzávisí také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a úůsporně vyiužívat všech jejích zdrojůú.  

V označených částech vyberte správné řešení (44 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé Ssládkoviy verše a vybýdlavybídlavibídla k zamyišlení nad našimi vVodními zdroji.  V minulýchminulíchmynulých dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obavyi vyplíývaly ze zkušeností s povodněmi, povodněmy, povodněmi které přicházelyi zvlášť na jaře jaře, když v horách tálo, tálo a způsobovalyi velké škody.  Proudům vod vod, jež se řítiliy jako lavina lavina, lavyna, neodolaliy mnohdy ani siylné stromiy a liydská obyidlí.  Rozvoj vědy a techniyky ve 20 20. století umožnil zspoutat neszkrotný živel živel, a přinutit ho ho, aby liydem prospíýval.  Dnes jsme si dobře vědomiy, že piytná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou.  Na dostatečném množství vody závysízávisýzávisí také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a úůsporně vyiužívat všech jejích zdrojůú.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019