Nedávno


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v Ššumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé Ssládkoviy verše a vybýdlavibídlavybídla k zamyišlení nad našimi vVodními zdroji.  V minulíchmynulýchminulých dobách pohlíželiy liy na vodu jako na nebezpečný živel, živel před nímž se musí chránit.  Jejich obavyi vyplíývaly ze zkušeností s povodněmi, povodněmi povodněmy, které přicházeliy zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo, tálo a způsobovaliy velké škody.  Proudům vod, vod jež se řítiliy jako lavina lavyna, lavina, neodolaliy mnohdy ani syilné stromyi a liydská obiydlí.  Rozvoj vědy a techniyky ve 20 20. století umožnil szpoutat neszkrotný živel, živel a přinutit ho, ho aby liydem prospíýval.  Dnes jsme si dobře vědomiy, že piytná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou.  Na dostatečném množství vody závisízávisýzávysí také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a úůsporně vyiužívat všech jejích zdrojůú.  

V označených částech vyberte správné řešení (44 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  13.11.2019

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v Ššumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé Ssládkoviy verše a vybýdlavibídlavybídla k zamyišlení nad našimi vVodními zdroji.  V minulíchmynulýchminulých dobách pohlíželiy liy na vodu jako na nebezpečný živel, živel před nímž se musí chránit.  Jejich obavyi vyplíývaly ze zkušeností s povodněmi, povodněmi povodněmy, které přicházeliy zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo, tálo a způsobovaliy velké škody.  Proudům vod, vod jež se řítiliy jako lavina lavyna, lavina, neodolaliy mnohdy ani syilné stromyi a liydská obiydlí.  Rozvoj vědy a techniyky ve 20 20. století umožnil szpoutat neszkrotný živel, živel a přinutit ho, ho aby liydem prospíýval.  Dnes jsme si dobře vědomiy, že piytná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou.  Na dostatečném množství vody závisízávisýzávysí také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a úůsporně vyiužívat všech jejích zdrojůú.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  13.11.2019