Nedávno


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé Ssládkoviy verše a vybýdlavybídlavibídla k zamyišlení nad našimi Vvodními zdroji.  V minulíchminulýchmynulých dobách pohlíželyi lyi na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obaviy vyplýívaly ze zkušeností s povodněmi povodněmy, povodněmi, které přicházelyi zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo, tálo a způsobovaliy velké škody.  Proudům vod vod, jež se řítilyi jako lavina lavina, lavyna, neodolaliy mnohdy ani syilné stromyi a liydská obiydlí.  Rozvoj vědy a technyiky ve 20 20. století umožnil zspoutat nezskrotný živel živel, a přinutit ho ho, aby lyidem prospíýval.  Dnes jsme si dobře vědomyi, že piytná voda je pro člověka nejcennnější kapaliynou.  Na dostatečném množství vody závysízávisýzávisí také zemědělská a průmyislová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a úůsporně viyužívat všech jejích zdrojúů.  

V označených částech vyberte správné řešení (44 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šŠumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé Ssládkoviy verše a vybýdlavybídlavibídla k zamyišlení nad našimi Vvodními zdroji.  V minulíchminulýchmynulých dobách pohlíželyi lyi na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obaviy vyplýívaly ze zkušeností s povodněmi povodněmy, povodněmi, které přicházelyi zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo, tálo a způsobovaliy velké škody.  Proudům vod vod, jež se řítilyi jako lavina lavina, lavyna, neodolaliy mnohdy ani syilné stromyi a liydská obiydlí.  Rozvoj vědy a technyiky ve 20 20. století umožnil zspoutat nezskrotný živel živel, a přinutit ho ho, aby lyidem prospíýval.  Dnes jsme si dobře vědomyi, že piytná voda je pro člověka nejcennnější kapaliynou.  Na dostatečném množství vody závysízávisýzávisí také zemědělská a průmyislová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a úůsporně viyužívat všech jejích zdrojúů.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019