Nedávno


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v Ššumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé sSládkoviy verše a vybýdlavibídlavybídla k zamiyšlení nad našimi Vvodními zdroji.  V minulíchmynulýchminulých dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obaviy vyplýívaly ze zkušeností s povodněmy, povodněmi povodněmi, které přicházelyi zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo, tálo a způsobovalyi velké škody.  Proudům vod, vod jež se řítiliy jako lavina, lavina lavyna, neodolaliy mnohdy ani syilné stromiy a liydská obiydlí.  Rozvoj vědy a technyiky ve 20 20. století umožnil zspoutat nezskrotný živel, živel a přinutit ho, ho aby lyidem prospíýval.  Dnes jsme si dobře vědomiy, že pyitná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou.  Na dostatečném množství vody závysízávisýzávisí také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a úůsporně viyužívat všech jejích zdrojúů.  

V označených částech vyberte správné řešení (44 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v dennním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v Ššumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé sSládkoviy verše a vybýdlavibídlavybídla k zamiyšlení nad našimi Vvodními zdroji.  V minulíchmynulýchminulých dobách pohlíželyi liy na vodu jako na nebezpečný živel živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obaviy vyplýívaly ze zkušeností s povodněmy, povodněmi povodněmi, které přicházelyi zvlášť na jaře, jaře když v horách tálo, tálo a způsobovalyi velké škody.  Proudům vod, vod jež se řítiliy jako lavina, lavina lavyna, neodolaliy mnohdy ani syilné stromiy a liydská obiydlí.  Rozvoj vědy a technyiky ve 20 20. století umožnil zspoutat nezskrotný živel, živel a přinutit ho, ho aby lyidem prospíýval.  Dnes jsme si dobře vědomiy, že pyitná voda je pro člověka nejcennnější kapalyinou.  Na dostatečném množství vody závysízávisýzávisí také zemědělská a průmiyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a úůsporně viyužívat všech jejích zdrojúů.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019