?arlov? ?ary


Jistě víte, víte že jedním z nejznámnějších měst naší Ččeské Rrepubliky jsou KarloviKarlovykarlovy vVary.  Vznik lLázní je spjat Karlem IV., Karlem IV.Karlem IV který viydal řadu nařízení, nařízení aby tamnější obyivatelé pečovalyi o prameny a lLázeňské hosty.  Od dobyi Karlovyi prodělaliy tyto nejvýznamnější čČeské Llázně zajímavýí výívoj.  V 1818. století se staliy skutečně světovýmyímiými.  Přijíždělyi sem tisíce návštěvníků, návštěvníků kteří nešetřilyi penězyi, aby zde zstráviliy několik drahocennných chvil, achvil a aby nabyili zstraceného zdravýí.   

V označených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

?arlov? ?ary (klíč k řešení)


Jistě víte, víte že jedním z nejznámnějších měst naší Ččeské Rrepubliky jsou KarloviKarlovykarlovy vVary.  Vznik lLázní je spjat Karlem IV., Karlem IV.Karlem IV který viydal řadu nařízení, nařízení aby tamnější obyivatelé pečovalyi o prameny a lLázeňské hosty.  Od dobyi Karlovyi prodělaliy tyto nejvýznamnější čČeské Llázně zajímavýí výívoj.  V 1818. století se staliy skutečně světovýmyímiými.  Přijíždělyi sem tisíce návštěvníků, návštěvníků kteří nešetřilyi penězyi, aby zde zstráviliy několik drahocennných chvil, achvil a aby nabyili zstraceného zdravýí.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019