?arlov? ?ary


Jistě víte víte, že jedním z nejznámnějších měst naší Ččeské rRepubliky jsou KarlovyKarlovikarlovy vVary.  Vznik lLázní je spjat Karlem IV.Karlem IV Karlem IV., který viydal řadu nařízení nařízení, aby tamnější obiyvatelé pečovalyi o prameny a lLázeňské hosty.  Od dobyi Karlovyi prodělalyi tyto nejvýznamnější Ččeské Llázně zajímavíý výívoj.  V 1818. století se staliy skutečně světovýmyímiými.  Přijíždělyi sem tisíce návštěvníků návštěvníků, kteří nešetřiliy peněziy, aby zde zstráviliy několik drahocennných chvil achvil, a aby nabiyli zstraceného zdravíý.   

V označených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

?arlov? ?ary (klíč k řešení)


Jistě víte víte, že jedním z nejznámnějších měst naší Ččeské rRepubliky jsou KarlovyKarlovikarlovy vVary.  Vznik lLázní je spjat Karlem IV.Karlem IV Karlem IV., který viydal řadu nařízení nařízení, aby tamnější obiyvatelé pečovalyi o prameny a lLázeňské hosty.  Od dobyi Karlovyi prodělalyi tyto nejvýznamnější Ččeské Llázně zajímavíý výívoj.  V 1818. století se staliy skutečně světovýmyímiými.  Přijíždělyi sem tisíce návštěvníků návštěvníků, kteří nešetřiliy peněziy, aby zde zstráviliy několik drahocennných chvil achvil, a aby nabiyli zstraceného zdravíý.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019