O Honzovi na zámku


Na kopci u malé víýsky stával pustý zZámek.  Jednou za deště přišel do té vsiy na noc Hhonza.  Sotva se o Zzámku dozvěděl, spěchaldozvěděl spěchal nahoru.  Prošel Zzámeckou branou a vešel do pokoje.  Sundal mokré šaty zešaty, zešaty, se skříně vyitáhl noční košiliy a hup do postele.  Hned usnul.  NajednouNa jednou ho probudil hluk.  Honza viskočil, avyskočil, avyskočil a viykoukl na chodbu.  Stál tam dDuch v bíýlém hábiytu s lucernou v ruce.  Na zemyi leželyi motiyka a lopata.  

V označených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

O Honzovi na zámku (klíč k řešení)


Na kopci u malé víýsky stával pustý zZámek.  Jednou za deště přišel do té vsiy na noc Hhonza.  Sotva se o Zzámku dozvěděl, spěchaldozvěděl spěchal nahoru.  Prošel Zzámeckou branou a vešel do pokoje.  Sundal mokré šaty zešaty, zešaty, se skříně vyitáhl noční košiliy a hup do postele.  Hned usnul.  NajednouNa jednou ho probudil hluk.  Honza viskočil, avyskočil, avyskočil a viykoukl na chodbu.  Stál tam dDuch v bíýlém hábiytu s lucernou v ruce.  Na zemyi leželyi motiyka a lopata.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019