O Honzovi na zámku


Na kopci u malé výísky stával pustý Zzámek.  Jednou za deště přišel do té vsiy na noc hHonza.  Sotva se o zZámku dozvěděl, spěchaldozvěděl spěchal nahoru.  Prošel zZámeckou branou a vešel do pokoje.  Sundal mokré šaty, zešaty, sešaty ze skříně viytáhl noční košilyi a hup do postele.  Hned usnul.  Na jednouNajednou ho probudil hluk.  Honza vyskočil avyskočil, aviskočil, a vyikoukl na chodbu.  Stál tam dDuch v býílém hábyitu s lucernou v ruce.  Na zemyi leželiy motiyka a lopata.  

V označených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

O Honzovi na zámku (klíč k řešení)


Na kopci u malé výísky stával pustý Zzámek.  Jednou za deště přišel do té vsiy na noc hHonza.  Sotva se o zZámku dozvěděl, spěchaldozvěděl spěchal nahoru.  Prošel zZámeckou branou a vešel do pokoje.  Sundal mokré šaty, zešaty, sešaty ze skříně viytáhl noční košilyi a hup do postele.  Hned usnul.  Na jednouNajednou ho probudil hluk.  Honza vyskočil avyskočil, aviskočil, a vyikoukl na chodbu.  Stál tam dDuch v býílém hábyitu s lucernou v ruce.  Na zemyi leželiy motiyka a lopata.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019