Kapři


Kapři se už před lety doslechliy, že o Šštědrém vVečeru někdy promluvíý i němá tvář.  MysleliMyslelyMisleli si pak meziy sebou, že ta nejněmnější ze všech tváří jsou oni.  Kráviy si zabučí kozyzabučí, kozy si zamečí, ovcezamečí ovce si zabečí myškazabečí, myškazabečí miška si zapiyští.  Ale co kapři.?  Kapři mlčí.  Když jsou krávy a kozy němé tváře, cotváře cojsou potom kapři?  A hned potom se kapři prohlíželiy ve vodní hladině a litovalyi jeden druhého.  Tlamiyčky mají růžové a vypadá to žeto, že hnedpromluví ceknou špitnoupromluví, ceknou, špitnou.  Ale ono nic.  Tak se od té dobyi těší na Vvánoce.  Řeknu aspoň dobrou chuť, myslíchuť myslí si kapr.  Špitnu, žeŠpitnu že k vVánočnímu stolu je prostřeno.  Pak mohu odejít z tohoto světa řeklsvěta, řekl jsem své.  Zůústalo po mně aspoň slovo.  Nejdůležitější je, kdyžje když zůústane aspoň slovo.  

V označených částech vyberte správné řešení (29 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Kapři (klíč k řešení)


Kapři se už před lety doslechliy, že o Šštědrém vVečeru někdy promluvíý i němá tvář.  MysleliMyslelyMisleli si pak meziy sebou, že ta nejněmnější ze všech tváří jsou oni.  Kráviy si zabučí kozyzabučí, kozy si zamečí, ovcezamečí ovce si zabečí myškazabečí, myškazabečí miška si zapiyští.  Ale co kapři.?  Kapři mlčí.  Když jsou krávy a kozy němé tváře, cotváře cojsou potom kapři?  A hned potom se kapři prohlíželiy ve vodní hladině a litovalyi jeden druhého.  Tlamiyčky mají růžové a vypadá to žeto, že hnedpromluví ceknou špitnoupromluví, ceknou, špitnou.  Ale ono nic.  Tak se od té dobyi těší na Vvánoce.  Řeknu aspoň dobrou chuť, myslíchuť myslí si kapr.  Špitnu, žeŠpitnu že k vVánočnímu stolu je prostřeno.  Pak mohu odejít z tohoto světa řeklsvěta, řekl jsem své.  Zůústalo po mně aspoň slovo.  Nejdůležitější je, kdyžje když zůústane aspoň slovo.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019