V?učování


Viyučování szkončilo v púůl dvanácté.  Zbýívalo dojít si na objeěd, přibějehnout domů, rozumně zsbalit několiyk nejnutnějších vjeě a mohliy jsme viyrazit do přírody.  Pražské ulyice bylibilibilybyly přeplněny spějechajícími lidmylydmylidmi a automobiliy.  Ve vlaku se hned všechny děti uvelebiliy na sedadlech a pustiliy se do vyipravování.  Cesta rychle ubíýhala.  Před námyi bylybilybyli dva krásné dny školního víýletu.  Sportovní soutěže a szpěv u táboráku se všem líbylylíbililíbily.  Celíý víýlet září v našich mislíchmyslíchmislých ještě dnes jako nejcennnější drahokamiy.  

V označených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

V?učování (klíč k řešení)


Viyučování szkončilo v púůl dvanácté.  Zbýívalo dojít si na objeěd, přibějehnout domů, rozumně zsbalit několiyk nejnutnějších vjeě a mohliy jsme viyrazit do přírody.  Pražské ulyice bylibilibilybyly přeplněny spějechajícími lidmylydmylidmi a automobiliy.  Ve vlaku se hned všechny děti uvelebiliy na sedadlech a pustiliy se do vyipravování.  Cesta rychle ubíýhala.  Před námyi bylybilybyli dva krásné dny školního víýletu.  Sportovní soutěže a szpěv u táboráku se všem líbylylíbililíbily.  Celíý víýlet září v našich mislíchmyslíchmislých ještě dnes jako nejcennnější drahokamiy.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019