V?učování


Viyučování szkončilo v púůl dvanácté.  Zbýívalo dojít si na objeěd, přibjeěhnout domů, rozumně szbalit několyik nejnutnějších věje a mohlyi jsme viyrazit do přírody.  Pražské ulyice bylybylibilibily přeplněny spjeěchajícími lidmylidmilydmy a automobilyi.  Ve vlaku se hned všechny děti uvelebilyi na sedadlech a pustilyi se do viypravování.  Cesta rychle ubýíhala.  Před námyi bylybylibily dva krásné dny školního víýletu.  Sportovní soutěže a zspěv u táboráku se všem líbilylíbylylíbili.  Celíý výílet září v našich mislíchmyslíchmislých ještě dnes jako nejcennnější drahokamyi.  

V označených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

V?učování (klíč k řešení)


Viyučování szkončilo v púůl dvanácté.  Zbýívalo dojít si na objeěd, přibjeěhnout domů, rozumně szbalit několyik nejnutnějších věje a mohlyi jsme viyrazit do přírody.  Pražské ulyice bylybylibilibily přeplněny spjeěchajícími lidmylidmilydmy a automobilyi.  Ve vlaku se hned všechny děti uvelebilyi na sedadlech a pustilyi se do viypravování.  Cesta rychle ubýíhala.  Před námyi bylybylibily dva krásné dny školního víýletu.  Sportovní soutěže a zspěv u táboráku se všem líbilylíbylylíbili.  Celíý výílet září v našich mislíchmyslíchmislých ještě dnes jako nejcennnější drahokamyi.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020