V?učování


Viyučování szkončilo v púůl dvanácté.  Zbíývalo dojít si na obějed, přibějehnout domů, rozumně szbalit několyik nejnutnějších věje a mohlyi jsme viyrazit do přírody.  Pražské ulyice bilybilibylybyli přeplněny spjeěchajícími lidmylidmilydmy a automobilyi.  Ve vlaku se hned všechny děti uvelebilyi na sedadlech a pustilyi se do viypravování.  Cesta rychle ubíýhala.  Před námiy bylibylybily dva krásné dny školního víýletu.  Sportovní soutěže a zspěv u táboráku se všem líbilylíbylylíbili.  Celýí víýlet září v našich mislíchmislýchmyslích ještě dnes jako nejcennnější drahokamyi.  

V označených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

V?učování (klíč k řešení)


Viyučování szkončilo v púůl dvanácté.  Zbíývalo dojít si na obějed, přibějehnout domů, rozumně szbalit několyik nejnutnějších věje a mohlyi jsme viyrazit do přírody.  Pražské ulyice bilybilibylybyli přeplněny spjeěchajícími lidmylidmilydmy a automobilyi.  Ve vlaku se hned všechny děti uvelebilyi na sedadlech a pustilyi se do viypravování.  Cesta rychle ubíýhala.  Před námiy bylibylybily dva krásné dny školního víýletu.  Sportovní soutěže a zspěv u táboráku se všem líbilylíbylylíbili.  Celýí víýlet září v našich mislíchmislýchmyslích ještě dnes jako nejcennnější drahokamyi.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019