Vontové


Velkého vVonta obvyikle volilyvolili tak, žetak že už před konáním volbiy se vědělo kdovědělo, kdo se asi stane novým vládcem Sstínadel.  Musel to býít chlapýík všestranně zdatný, abyzdatný aby ho celá Sstínadla dokázala mýít ráda, abyráda aby ho uznávala za svého náčelníka a poslechlanáčelníka, a poslechla vždy na slovo.  Musel být silný chytrýsilný, chytrý a odvážný.  Nesmněl se dát zastrašit překážkamyi.  Všechno musel umnět.  On řídil nejdúůležitější utkání v rozlyičných sportech mezi jednotlivýmiivýmyyvými okrsky a také rozsssuzoval růúzné nezshody mezi celíými ulyicemi.  Podle tradyice jmenoval náčelníky jednotlivýích ulic, a potomulyc a potomulic a potom od nich přijímal zprávy.  Velký Vvont ostatní chválil káral rozhodovalchválil, káral, rozhodoval o jejich trestech.  Byl hiybnou syilou celých sStínadel.  Na některé z obiyčejných Vvontů se usmálo štěstí aspoň tak, žetak že se stalyi náčelníky ve své ulici nebo bilibylybyli za zásluhy povoláni do šestičlennné rady.   

V označených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Vontové (klíč k řešení)


Velkého vVonta obvyikle volilyvolili tak, žetak že už před konáním volbiy se vědělo kdovědělo, kdo se asi stane novým vládcem Sstínadel.  Musel to býít chlapýík všestranně zdatný, abyzdatný aby ho celá Sstínadla dokázala mýít ráda, abyráda aby ho uznávala za svého náčelníka a poslechlanáčelníka, a poslechla vždy na slovo.  Musel být silný chytrýsilný, chytrý a odvážný.  Nesmněl se dát zastrašit překážkamyi.  Všechno musel umnět.  On řídil nejdúůležitější utkání v rozlyičných sportech mezi jednotlivýmiivýmyyvými okrsky a také rozsssuzoval růúzné nezshody mezi celíými ulyicemi.  Podle tradyice jmenoval náčelníky jednotlivýích ulic, a potomulyc a potomulic a potom od nich přijímal zprávy.  Velký Vvont ostatní chválil káral rozhodovalchválil, káral, rozhodoval o jejich trestech.  Byl hiybnou syilou celých sStínadel.  Na některé z obiyčejných Vvontů se usmálo štěstí aspoň tak, žetak že se stalyi náčelníky ve své ulici nebo bilibylybyli za zásluhy povoláni do šestičlennné rady.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019