Vontové


Velkého Vvonta obviykle volilivolily tak, žetak že už před konáním volbyi se vědělo kdovědělo, kdo se asi stane novým vládcem sStínadel.  Musel to býít chlapýík všestranně zdatný abyzdatný, aby ho celá Sstínadla dokázala míýt ráda abyráda, aby ho uznávala za svého náčelníka, a poslechlanáčelníka a poslechla vždy na slovo.  Musel být silný, chytrýsilný chytrý a odvážný.  Nesmněl se dát zastrašit překážkamyi.  Všechno musel umnět.  On řídil nejdúůležitější utkání v rozliyčných sportech mezi jednotlivýmiivýmyyvými okrsky a také rosszsuzoval rúůzné neszhody mezi celýími ulyicemi.  Podle tradyice jmenoval náčelníky jednotlivíých ulyc a potomulic a potomulic, a potom od nich přijímal zprávy.  Velký vVont ostatní chválil káral rozhodovalchválil, káral, rozhodoval o jejich trestech.  Byl hyibnou syilou celých Sstínadel.  Na některé z obiyčejných vVontů se usmálo štěstí aspoň tak, žetak že se staliy náčelníky ve své ulici nebo bylibilibyly za zásluhy povoláni do šestičlennné rady.   

V označených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Vontové (klíč k řešení)


Velkého Vvonta obviykle volilivolily tak, žetak že už před konáním volbyi se vědělo kdovědělo, kdo se asi stane novým vládcem sStínadel.  Musel to býít chlapýík všestranně zdatný abyzdatný, aby ho celá Sstínadla dokázala míýt ráda abyráda, aby ho uznávala za svého náčelníka, a poslechlanáčelníka a poslechla vždy na slovo.  Musel být silný, chytrýsilný chytrý a odvážný.  Nesmněl se dát zastrašit překážkamyi.  Všechno musel umnět.  On řídil nejdúůležitější utkání v rozliyčných sportech mezi jednotlivýmiivýmyyvými okrsky a také rosszsuzoval rúůzné neszhody mezi celýími ulyicemi.  Podle tradyice jmenoval náčelníky jednotlivíých ulyc a potomulic a potomulic, a potom od nich přijímal zprávy.  Velký vVont ostatní chválil káral rozhodovalchválil, káral, rozhodoval o jejich trestech.  Byl hyibnou syilou celých Sstínadel.  Na některé z obiyčejných vVontů se usmálo štěstí aspoň tak, žetak že se staliy náčelníky ve své ulici nebo bylibilibyly za zásluhy povoláni do šestičlennné rady.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019