Kní?žka


V ulici kdeulici, kde bydlím bylobydlím, bylo v lonivloni otevřeno nové knihkupectví.  Jeho výíloha je plná lákavíých knih visíknih, vysíknich, visiknih, visí v ní i portréty nejznámnějších spisovatelů aspisovatelů, a tak není divu žedivu, že viyvolává zájem kolemjdoucích.  Každodennně před ní postávají skupinky dětí a dospělíých, aby se seznámilyi s nabýídkou nových knih.  Kdo se rozhodne ke koupi vejdekoupy, vejdekoupi, vejde dovnitř.  I já jsem tady chtěl koupiyt Vvánoční dárky pro své mladší sourozence.  Bratroviy a sestřiny úsměviy při rozbalování dárků mně přesvědčilyi, že jsem koupyil rozumně.  Sestru zaujaliy Erbenovyi pohádky protožepohádky, protože jsou plné fantazie, afantazie afantazije, a bratroviy se velmiy lýbilylíbilylíbililíbyly příběhy hrdinnných iIndiánských náčelníků.  Mně darovaliy rodiče velmi pěkný obrázskový atlas světa.  ZSpůsobil mi radost a protoradost, a proto jsem si jej hned začal zs bratrem prohlíýžet.  Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví, dívám se, jakédívám se jaké novinky se tam zase objeviliy. 

V označených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Kní?žka (klíč k řešení)


V ulici kdeulici, kde bydlím bylobydlím, bylo v lonivloni otevřeno nové knihkupectví.  Jeho výíloha je plná lákavíých knih visíknih, vysíknich, visiknih, visí v ní i portréty nejznámnějších spisovatelů aspisovatelů, a tak není divu žedivu, že viyvolává zájem kolemjdoucích.  Každodennně před ní postávají skupinky dětí a dospělíých, aby se seznámilyi s nabýídkou nových knih.  Kdo se rozhodne ke koupi vejdekoupy, vejdekoupi, vejde dovnitř.  I já jsem tady chtěl koupiyt Vvánoční dárky pro své mladší sourozence.  Bratroviy a sestřiny úsměviy při rozbalování dárků mně přesvědčilyi, že jsem koupyil rozumně.  Sestru zaujaliy Erbenovyi pohádky protožepohádky, protože jsou plné fantazie, afantazie afantazije, a bratroviy se velmiy lýbilylíbilylíbililíbyly příběhy hrdinnných iIndiánských náčelníků.  Mně darovaliy rodiče velmi pěkný obrázskový atlas světa.  ZSpůsobil mi radost a protoradost, a proto jsem si jej hned začal zs bratrem prohlíýžet.  Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví, dívám se, jakédívám se jaké novinky se tam zase objeviliy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019