Kní?žka


V ulici kdeulici, kde bydlím, bylobydlím bylo v lonivloni otevřeno nové knihkupectví.  Jeho výíloha je plná lákavíých knich, visiknih visíknih, vysíknih, visí v ní i portréty nejznámnějších spisovatelů aspisovatelů, a tak není divu žedivu, že vyivolává zájem kolemjdoucích.  Každodennně před ní postávají skupinky dětí a dospělýích, aby se seznámilyi s nabíýdkou nových knih.  Kdo se rozhodne ke koupi vejdekoupy, vejdekoupi, vejde dovnitř.  I já jsem tady chtěl koupyit Vvánoční dárky pro své mladší sourozence.  Bratrovyi a sestřiny úsměvyi při rozbalování dárků mně přesvědčiliy, že jsem koupyil rozumně.  Sestru zaujalyi Erbenoviy pohádky protožepohádky, protože jsou plné fantazie, afantazie afantazije, a bratroviy se velmyi lýbilylíbililíbilylíbyly příběhy hrdinnných Iindiánských náčelníků.  Mně darovalyi rodiče velmi pěkný obrázskový atlas světa.  SZpůsobil mi radost, a protoradost a proto jsem si jej hned začal sz bratrem prohlíýžet.  Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví, dívám se, jakédívám se jaké novinky se tam zase objeviliy. 

V označených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019

 

Kní?žka (klíč k řešení)


V ulici kdeulici, kde bydlím, bylobydlím bylo v lonivloni otevřeno nové knihkupectví.  Jeho výíloha je plná lákavíých knich, visiknih visíknih, vysíknih, visí v ní i portréty nejznámnějších spisovatelů aspisovatelů, a tak není divu žedivu, že vyivolává zájem kolemjdoucích.  Každodennně před ní postávají skupinky dětí a dospělýích, aby se seznámilyi s nabíýdkou nových knih.  Kdo se rozhodne ke koupi vejdekoupy, vejdekoupi, vejde dovnitř.  I já jsem tady chtěl koupyit Vvánoční dárky pro své mladší sourozence.  Bratrovyi a sestřiny úsměvyi při rozbalování dárků mně přesvědčiliy, že jsem koupyil rozumně.  Sestru zaujalyi Erbenoviy pohádky protožepohádky, protože jsou plné fantazie, afantazie afantazije, a bratroviy se velmyi lýbilylíbililíbilylíbyly příběhy hrdinnných Iindiánských náčelníků.  Mně darovalyi rodiče velmi pěkný obrázskový atlas světa.  SZpůsobil mi radost, a protoradost a proto jsem si jej hned začal sz bratrem prohlíýžet.  Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví, dívám se, jakédívám se jaké novinky se tam zase objeviliy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019