Letos přišla ..


Letos přišla zyima pozdě.  Ještě o vVánocích nemrzlo a po sněhu nebyilo ani památky.  Ale v púůlce ledna se vše výírazně zmněnilo.  Nejdřív se přihnal syilný víýtr.  Ten kácel stromyi, bral střechy a porážel automobylibylybily.  Když se viychřice uklyidnila, napadl bílí, třpytivýbílý, třpytivýbílý třpytivý sníh.  Z něho měliy radost hlavně děti.  Hned vytáhliy liyže, boby a sáňky a vidalivydalyvydali se na zasněžené kopce a stráně.  Před domem jsme objevilyylyili bílé sněhuláky s černými uhlýíky místo očí.  Kluci se pustilyi do byitvy se sněhovými koulemyi. Zimní radovánky začaliy.  

V označených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Letos přišla .. (klíč k řešení)


Letos přišla zyima pozdě.  Ještě o vVánocích nemrzlo a po sněhu nebyilo ani památky.  Ale v púůlce ledna se vše výírazně zmněnilo.  Nejdřív se přihnal syilný víýtr.  Ten kácel stromyi, bral střechy a porážel automobylibylybily.  Když se viychřice uklyidnila, napadl bílí, třpytivýbílý, třpytivýbílý třpytivý sníh.  Z něho měliy radost hlavně děti.  Hned vytáhliy liyže, boby a sáňky a vidalivydalyvydali se na zasněžené kopce a stráně.  Před domem jsme objevilyylyili bílé sněhuláky s černými uhlýíky místo očí.  Kluci se pustilyi do byitvy se sněhovými koulemyi. Zimní radovánky začaliy.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019