Naše náměstí


Centrem starobiylého Mměsta Hhavlíčkův bBrod je malebné Hhavlíčkovo náměstí.  Patří k oblíýbeným mýístům procházek obyvatel Brodu i turyistů.  Náměstí obklopují pečlyi udržované domy, které bilibylibylybily svědky méně známých i těch nejvýznamnějších událostí našich dějin.  Některé památky jsou spojeny s místními povjeěstmi.  Otdpradávna si liy viyprávěliy o pekaři Kkoudelovyi a o kostlyvivyfifci Hhnátovi.  Na náměstí i v přilehlíých uliycích se nachází řada obchodúů a obchůdkůúdkůúdkú, kde si můžeme koupiyt potravyiny, oděviy i pěkné suveníriíryýry.  Naše náměstí je hesz v každém ročním obdobíý.  Obzvláště se všem líbýlýbílíbí o Vvánocích. 

V označených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Naše náměstí (klíč k řešení)


Centrem starobiylého Mměsta Hhavlíčkův bBrod je malebné Hhavlíčkovo náměstí.  Patří k oblíýbeným mýístům procházek obyvatel Brodu i turyistů.  Náměstí obklopují pečlyi udržované domy, které bilibylibylybily svědky méně známých i těch nejvýznamnějších událostí našich dějin.  Některé památky jsou spojeny s místními povjeěstmi.  Otdpradávna si liy viyprávěliy o pekaři Kkoudelovyi a o kostlyvivyfifci Hhnátovi.  Na náměstí i v přilehlíých uliycích se nachází řada obchodúů a obchůdkůúdkůúdkú, kde si můžeme koupiyt potravyiny, oděviy i pěkné suveníriíryýry.  Naše náměstí je hesz v každém ročním obdobíý.  Obzvláště se všem líbýlýbílíbí o Vvánocích. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019