Naše náměstí


Centrem starobiylého Mměsta Hhavlíčkův bBrod je malebné hHavlíčkovo náměstí.  Patří k oblýíbeným míýstům procházek obyvatel Brodu i turiystů.  Náměstí obklopují pečlyi udržované domy, které bilybylibilibyly svědky méně známých i těch nejvýznamnějších událostí našich dějin.  Některé památky jsou spojeny s místními povjeěstmi.  Odtpradávna si lyi viyprávěliy o pekaři Kkoudeloviy a o kostlyvivifyfci Hhnátovi.  Na náměstí i v přilehlíých ulyicích se nachází řada obchodůú a obchúdkůúdkúůdků, kde si můžeme koupiyt potraviyny, oděviy i pěkné suvenýryíriíry.  Naše náměstí je hesz v každém ročním obdobíý.  Obzvláště se všem lýbílíbílíbý o Vvánocích. 

V označených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Naše náměstí (klíč k řešení)


Centrem starobiylého Mměsta Hhavlíčkův bBrod je malebné hHavlíčkovo náměstí.  Patří k oblýíbeným míýstům procházek obyvatel Brodu i turiystů.  Náměstí obklopují pečlyi udržované domy, které bilybylibilibyly svědky méně známých i těch nejvýznamnějších událostí našich dějin.  Některé památky jsou spojeny s místními povjeěstmi.  Odtpradávna si lyi viyprávěliy o pekaři Kkoudeloviy a o kostlyvivifyfci Hhnátovi.  Na náměstí i v přilehlíých ulyicích se nachází řada obchodůú a obchúdkůúdkúůdků, kde si můžeme koupiyt potraviyny, oděviy i pěkné suvenýryíriíry.  Naše náměstí je hesz v každém ročním obdobíý.  Obzvláště se všem lýbílíbílíbý o Vvánocích. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019