v?učování ?končilo..


Viyučování zskončilo ve dvanáct hodin.  Zbíývalo dojít si na obějed, doma rozumně zsbalit nejnutnější věci avěci, a mohliy jsme se viydat do přírody.  scsts ulyice bilybylibylybili přeplněny spjeěchajícími lydmylidmylydmilidmi a automobylyilyyli.  Ve vlaku se děti uvelebiliy na sedadlech, viypravovalyi si a cesta jim rychle ubíýhala.  Společně všichni prožilyi dva krásné dny.  Při stavění stanůú pomohlyi zskušenosti z letního táboření.  Všem se líbililýbylylíbily sportovní soutěže a szpěv u táboráku.  Les omamně voněl.  Jen nedělní dopoledne překvapyilo krátkým deštěm.  Celýí víýlet se vyidařil a vfšichni na něj budou dlouho vszpomínat.  

V označených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

v?učování ?končilo.. (klíč k řešení)


Viyučování zskončilo ve dvanáct hodin.  Zbíývalo dojít si na obějed, doma rozumně zsbalit nejnutnější věci avěci, a mohliy jsme se viydat do přírody.  scsts ulyice bilybylibylybili přeplněny spjeěchajícími lydmylidmylydmilidmi a automobylyilyyli.  Ve vlaku se děti uvelebiliy na sedadlech, viypravovalyi si a cesta jim rychle ubíýhala.  Společně všichni prožilyi dva krásné dny.  Při stavění stanůú pomohlyi zskušenosti z letního táboření.  Všem se líbililýbylylíbily sportovní soutěže a szpěv u táboráku.  Les omamně voněl.  Jen nedělní dopoledne překvapyilo krátkým deštěm.  Celýí víýlet se vyidařil a vfšichni na něj budou dlouho vszpomínat.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020