v?učování ?končilo..


Vyiučování zskončilo ve dvanáct hodin.  Zbýívalo dojít si na obějed, doma rozumně zsbalit nejnutnější věci avěci, a mohlyi jsme se vyidat do přírody.  stssc ulyice bilybilibylibyly přeplněny spjeěchajícími lidmilydmylidmylydmi a automobylyyliily.  Ve vlaku se děti uvelebilyi na sedadlech, viypravovalyi si a cesta jim rychle ubíýhala.  Společně všichni prožiliy dva krásné dny.  Při stavění stanůú pomohlyi zskušenosti z letního táboření.  Všem se lýbylylíbilylíbili sportovní soutěže a szpěv u táboráku.  Les omamně voněl.  Jen nedělní dopoledne překvapiylo krátkým deštěm.  Celýí víýlet se vyidařil a vfšichni na něj budou dlouho vzspomínat.  

V označených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

v?učování ?končilo.. (klíč k řešení)


Vyiučování zskončilo ve dvanáct hodin.  Zbýívalo dojít si na obějed, doma rozumně zsbalit nejnutnější věci avěci, a mohlyi jsme se vyidat do přírody.  stssc ulyice bilybilibylibyly přeplněny spjeěchajícími lidmilydmylidmylydmi a automobylyyliily.  Ve vlaku se děti uvelebilyi na sedadlech, viypravovalyi si a cesta jim rychle ubíýhala.  Společně všichni prožiliy dva krásné dny.  Při stavění stanůú pomohlyi zskušenosti z letního táboření.  Všem se lýbylylíbilylíbili sportovní soutěže a szpěv u táboráku.  Les omamně voněl.  Jen nedělní dopoledne překvapiylo krátkým deštěm.  Celýí víýlet se vyidařil a vfšichni na něj budou dlouho vzspomínat.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019