Vaškov? prázdniny


Vašek prožil část letních prázdnin u babyičky na vsiy.  BilyBylyByliBili to prázdniny plné neobyičejných zážitkůú a dobrodružstvíý.  Probouzel se brziy ráno, protože ho kohouti budilyi hlasyitým kokrháním.  Babiyčkakrmyila králíky, sypala slepicím, vstávalakrálíky sypala slepicím vstávala opravdu brzyičko.  Po snídani musel vVašek zalíýt kvějetiny v truhlíýcích.  Potom pomáhal babiyčce na zahrádce vyitrhávat plevel ze zeleninovýích záhonůú.  Odpoledne už čekalyi Vvaškoviy kamarádi.  Společně se šliy koupat k riybníku.  FVšude se ozíývalo hlasyi výskání.  Nad vodní hladinou se proháněliy šžky, ve vzduchu poletovalyi ptáci.  

V označených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Vaškov? prázdniny (klíč k řešení)


Vašek prožil část letních prázdnin u babyičky na vsiy.  BilyBylyByliBili to prázdniny plné neobyičejných zážitkůú a dobrodružstvíý.  Probouzel se brziy ráno, protože ho kohouti budilyi hlasyitým kokrháním.  Babiyčkakrmyila králíky, sypala slepicím, vstávalakrálíky sypala slepicím vstávala opravdu brzyičko.  Po snídani musel vVašek zalíýt kvějetiny v truhlíýcích.  Potom pomáhal babiyčce na zahrádce vyitrhávat plevel ze zeleninovýích záhonůú.  Odpoledne už čekalyi Vvaškoviy kamarádi.  Společně se šliy koupat k riybníku.  FVšude se ozíývalo hlasyi výskání.  Nad vodní hladinou se proháněliy šžky, ve vzduchu poletovalyi ptáci.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019