Jaro


Jaro začalo letos neobvyikle brziy.  Stromyi v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetlyi.  Jarní větřík pohupuje jejich větvemiy, ve kterých se shschromažďují ptáci a stavýí si svá hnízda.  Věže blýsízýzíského kostela se třpiy jako rizýrizíryzíryzý zlato.  Cesty jsou udusané, kamennná dlažba mněstí úplně viyschla.  Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobilíchilýchylých domů.  Na mněstí se zastavují překvapení obyivatelé a divýí se té kráse.  Na chvýliíliýlyíly všichni zapomínají na své starosti a problémiy a radují se zs jarního sluníčka.  

V označených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Jaro (klíč k řešení)


Jaro začalo letos neobvyikle brziy.  Stromyi v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetlyi.  Jarní větřík pohupuje jejich větvemiy, ve kterých se shschromažďují ptáci a stavýí si svá hnízda.  Věže blýsízýzíského kostela se třpiy jako rizýrizíryzíryzý zlato.  Cesty jsou udusané, kamennná dlažba mněstí úplně viyschla.  Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobilíchilýchylých domů.  Na mněstí se zastavují překvapení obyivatelé a divýí se té kráse.  Na chvýliíliýlyíly všichni zapomínají na své starosti a problémiy a radují se zs jarního sluníčka.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019