Jaro


Jaro začalo letos neobvyikle brzyi.  Stromyi v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetlyi.  Jarní větřík pohupuje jejich větvemyi, ve kterých se schshromažďují ptáci a stavíý si svá hnízda.  Věže blýzýsísízkého kostela se třpyi jako ryzírizíryzýrizý zlato.  Cesty jsou udusané, kamennná dlažba mněstí úplně viyschla.  Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobilíchylýchilých domů.  Na mněstí se zastavují překvapení obiyvatelé a divýí se té kráse.  Na chvýlyílyíliýli všichni zapomínají na své starosti a problémiy a radují se sz jarního sluníčka.  

V označených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Jaro (klíč k řešení)


Jaro začalo letos neobvyikle brzyi.  Stromyi v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetlyi.  Jarní větřík pohupuje jejich větvemyi, ve kterých se schshromažďují ptáci a stavíý si svá hnízda.  Věže blýzýsísízkého kostela se třpyi jako ryzírizíryzýrizý zlato.  Cesty jsou udusané, kamennná dlažba mněstí úplně viyschla.  Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobilíchylýchilých domů.  Na mněstí se zastavují překvapení obiyvatelé a divýí se té kráse.  Na chvýlyílyíliýli všichni zapomínají na své starosti a problémiy a radují se sz jarního sluníčka.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019