Vstávání


Každodennní rannní vstávání nám sztěžuje život po celýí školní rok.  To dnešní byilo ale přece specifickéspecyfickéspecifyckéspecyfycké.  S hlavamyi nabyitými vědomostmyi se blíýžíme k námi viyvolené škole, gGymnáziu hHavlíčkův bBrod ve šŠtáflově Uulici, s vědomýím, že právě dnešní szkouška z čČeského jJazyka či mMatematiky předznamená naši budoucnost.  Věžní hodiny odbiliodbylyodbyliodbily osmou, doosmou do třídy vstoupil učitel, kterýučitel který vypadal, že je zběhlíý úplně ve všem zjednalvšem, zjednal si a začalpořádek a začal dyiktovat.  V dyiktátu se objevilyobjevilioběvili tak strašlivé věci ževěci, že jsme se mohlyi jen sztěží viyvarovat nemilýchnemilíchnemylých) pravopyisných pochybení.  Každá druhá věta se odehrávala ve Sspišské nNové Vvsi nebo mMoravském Kkrasu.  Také siyntaktyické rozbory a slovní úlohy z matematykyiky nám připadaliy zscestné…  Po zskončení zskoušky jsme zsklesle snědli svačiny, kterésvačiny které nám připravilyi naše starostliy maminky amaminky, a viydali jsme se zspět na své Zzákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí čipřijetí, či nepřijetí.  Konec dobrý všechnodobrý, všechno dobré.  Přijaliy všechny, kteří si to zasloužilyi.  

V označených částech vyberte správné řešení (58 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.02.2020

 

Vstávání (klíč k řešení)


Každodennní rannní vstávání nám sztěžuje život po celýí školní rok.  To dnešní byilo ale přece specifickéspecyfickéspecifyckéspecyfycké.  S hlavamyi nabyitými vědomostmyi se blíýžíme k námi viyvolené škole, gGymnáziu hHavlíčkův bBrod ve šŠtáflově Uulici, s vědomýím, že právě dnešní szkouška z čČeského jJazyka či mMatematiky předznamená naši budoucnost.  Věžní hodiny odbiliodbylyodbyliodbily osmou, doosmou do třídy vstoupil učitel, kterýučitel který vypadal, že je zběhlíý úplně ve všem zjednalvšem, zjednal si a začalpořádek a začal dyiktovat.  V dyiktátu se objevilyobjevilioběvili tak strašlivé věci ževěci, že jsme se mohlyi jen sztěží viyvarovat nemilýchnemilíchnemylých) pravopyisných pochybení.  Každá druhá věta se odehrávala ve Sspišské nNové Vvsi nebo mMoravském Kkrasu.  Také siyntaktyické rozbory a slovní úlohy z matematykyiky nám připadaliy zscestné…  Po zskončení zskoušky jsme zsklesle snědli svačiny, kterésvačiny které nám připravilyi naše starostliy maminky amaminky, a viydali jsme se zspět na své Zzákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí čipřijetí, či nepřijetí.  Konec dobrý všechnodobrý, všechno dobré.  Přijaliy všechny, kteří si to zasloužilyi.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.02.2020