Vstávání


Každodennní rannní vstávání nám zstěžuje život po celíý školní rok.  To dnešní byilo ale přece specifickéspecyfyckéspecifyckéspecyfické.  S hlavamyi nabiytými vědomostmiy se blíýžíme k námi viyvolené škole, Ggymnáziu hHavlíčkův bBrod ve Šštáflově uUlici, s vědomýím, že právě dnešní szkouška z Ččeského jJazyka či Mmatematiky předznamená naši budoucnost.  Věžní hodiny odbilyodbiliodbylyodbyli osmou doosmou, do třídy vstoupil učitel kterýučitel, který vypadal, že je zběhlíý úplně ve všem zjednalvšem, zjednal si a začalpořádek a začal dyiktovat.  V dyiktátu se oběviliobjeviliobjevily tak strašlivé věci, ževěci že jsme se mohlyi jen zstěží vyivarovat nemilíchnemilýchnemylých) pravopiysných pochybení.  Každá druhá věta se odehrávala ve Sspišské nNové Vvsi nebo Mmoravském Kkrasu.  Také siyntaktyické rozbory a slovní úlohy z matematikyyky nám připadalyi szcestné…  Po szkončení zskoušky jsme szklesle snědli svačiny kterésvačiny, které nám připravilyi naše starostliy maminky amaminky, a viydali jsme se szpět na své zZákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí čipřijetí, či nepřijetí.  Konec dobrý všechnodobrý, všechno dobré.  Přijaliy všechny, kteří si to zasloužiliy.  

V označených částech vyberte správné řešení (58 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Vstávání (klíč k řešení)


Každodennní rannní vstávání nám zstěžuje život po celíý školní rok.  To dnešní byilo ale přece specifickéspecyfyckéspecifyckéspecyfické.  S hlavamyi nabiytými vědomostmiy se blíýžíme k námi viyvolené škole, Ggymnáziu hHavlíčkův bBrod ve Šštáflově uUlici, s vědomýím, že právě dnešní szkouška z Ččeského jJazyka či Mmatematiky předznamená naši budoucnost.  Věžní hodiny odbilyodbiliodbylyodbyli osmou doosmou, do třídy vstoupil učitel kterýučitel, který vypadal, že je zběhlíý úplně ve všem zjednalvšem, zjednal si a začalpořádek a začal dyiktovat.  V dyiktátu se oběviliobjeviliobjevily tak strašlivé věci, ževěci že jsme se mohlyi jen zstěží vyivarovat nemilíchnemilýchnemylých) pravopiysných pochybení.  Každá druhá věta se odehrávala ve Sspišské nNové Vvsi nebo Mmoravském Kkrasu.  Také siyntaktyické rozbory a slovní úlohy z matematikyyky nám připadalyi szcestné…  Po szkončení zskoušky jsme szklesle snědli svačiny kterésvačiny, které nám připravilyi naše starostliy maminky amaminky, a viydali jsme se szpět na své zZákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí čipřijetí, či nepřijetí.  Konec dobrý všechnodobrý, všechno dobré.  Přijaliy všechny, kteří si to zasloužiliy.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019