Vstávání


Každodennní rannní vstávání nám zstěžuje život po celýí školní rok.  To dnešní byilo ale přece specyfickéspecifickéspecifyckéspecyfycké.  S hlavamiy nabyitými vědomostmyi se blíýžíme k námi viyvolené škole, Ggymnáziu hHavlíčkův bBrod ve šŠtáflově uUlici, s vědomíým, že právě dnešní zskouška z Ččeského jJazyka či mMatematiky předznamená naši budoucnost.  Věžní hodiny odbilyodbiliodbyliodbyly osmou doosmou, do třídy vstoupil učitel, kterýučitel který vypadal, že je zběhlýí úplně ve všem, zjednalvšem zjednal si pořádek aa začal začal diyktovat.  V dyiktátu se oběviliobjeviliobjevily tak strašlivé věci ževěci, že jsme se mohlyi jen zstěží vyivarovat nemylýchnemilíchnemilých) pravopiysných pochybení.  Každá druhá věta se odehrávala ve Sspišské Nnové vVsi nebo mMoravském kKrasu.  Také syintaktyické rozbory a slovní úlohy z matematikyyky nám připadaliy zscestné…  Po zskončení zskoušky jsme szklesle snědli svačiny, kterésvačiny které nám připravilyi naše starostlyi maminky amaminky, a viydali jsme se szpět na své zZákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí čipřijetí, či nepřijetí.  Konec dobrý všechnodobrý, všechno dobré.  Přijalyi všechny, kteří si to zasloužilyi.  

V označených částech vyberte správné řešení (58 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Vstávání (klíč k řešení)


Každodennní rannní vstávání nám zstěžuje život po celýí školní rok.  To dnešní byilo ale přece specyfickéspecifickéspecifyckéspecyfycké.  S hlavamiy nabyitými vědomostmyi se blíýžíme k námi viyvolené škole, Ggymnáziu hHavlíčkův bBrod ve šŠtáflově uUlici, s vědomíým, že právě dnešní zskouška z Ččeského jJazyka či mMatematiky předznamená naši budoucnost.  Věžní hodiny odbilyodbiliodbyliodbyly osmou doosmou, do třídy vstoupil učitel, kterýučitel který vypadal, že je zběhlýí úplně ve všem, zjednalvšem zjednal si pořádek aa začal začal diyktovat.  V dyiktátu se oběviliobjeviliobjevily tak strašlivé věci ževěci, že jsme se mohlyi jen zstěží vyivarovat nemylýchnemilíchnemilých) pravopiysných pochybení.  Každá druhá věta se odehrávala ve Sspišské Nnové vVsi nebo mMoravském kKrasu.  Také syintaktyické rozbory a slovní úlohy z matematikyyky nám připadaliy zscestné…  Po zskončení zskoušky jsme szklesle snědli svačiny, kterésvačiny které nám připravilyi naše starostlyi maminky amaminky, a viydali jsme se szpět na své zZákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí čipřijetí, či nepřijetí.  Konec dobrý všechnodobrý, všechno dobré.  Přijalyi všechny, kteří si to zasloužilyi.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019