Vstávání


Každodennní rannní vstávání nám zstěžuje život po celíý školní rok.  To dnešní byilo ale přece specyfickéspecifyckéspecifickéspecyfycké.  S hlavamyi nabiytými vědomostmyi se blíýžíme k námi vyivolené škole, gGymnáziu Hhavlíčkův Bbrod ve šŠtáflově uUlici, s vědomíým, že právě dnešní zskouška z čČeského jJazyka či Mmatematiky předznamená naši budoucnost.  Věžní hodiny odbylyodbiliodbyliodbily osmou, doosmou do třídy vstoupil učitel kterýučitel, který vypadal, že je zběhlíý úplně ve všem, zjednalvšem zjednal si a začalpořádek a začal diyktovat.  V diyktátu se objevilyoběviliobjevili tak strašlivé věci ževěci, že jsme se mohliy jen zstěží vyivarovat nemilýchnemilíchnemylých) pravopyisných pochybení.  Každá druhá věta se odehrávala ve Sspišské Nnové vVsi nebo Mmoravském kKrasu.  Také siyntaktyické rozbory a slovní úlohy z matematikyyky nám připadaliy szcestné…  Po zskončení szkoušky jsme zsklesle snědli svačiny, kterésvačiny které nám připravilyi naše starostliy maminky amaminky, a viydali jsme se zspět na své Zzákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí, čipřijetí či nepřijetí.  Konec dobrý všechnodobrý, všechno dobré.  Přijalyi všechny, kteří si to zasloužiliy.  

V označených částech vyberte správné řešení (58 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  08.12.2019

 

Vstávání (klíč k řešení)


Každodennní rannní vstávání nám zstěžuje život po celíý školní rok.  To dnešní byilo ale přece specyfickéspecifyckéspecifickéspecyfycké.  S hlavamyi nabiytými vědomostmyi se blíýžíme k námi vyivolené škole, gGymnáziu Hhavlíčkův Bbrod ve šŠtáflově uUlici, s vědomíým, že právě dnešní zskouška z čČeského jJazyka či Mmatematiky předznamená naši budoucnost.  Věžní hodiny odbylyodbiliodbyliodbily osmou, doosmou do třídy vstoupil učitel kterýučitel, který vypadal, že je zběhlíý úplně ve všem, zjednalvšem zjednal si a začalpořádek a začal diyktovat.  V diyktátu se objevilyoběviliobjevili tak strašlivé věci ževěci, že jsme se mohliy jen zstěží vyivarovat nemilýchnemilíchnemylých) pravopyisných pochybení.  Každá druhá věta se odehrávala ve Sspišské Nnové vVsi nebo Mmoravském kKrasu.  Také siyntaktyické rozbory a slovní úlohy z matematikyyky nám připadaliy szcestné…  Po zskončení szkoušky jsme zsklesle snědli svačiny, kterésvačiny které nám připravilyi naše starostliy maminky amaminky, a viydali jsme se zspět na své Zzákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí, čipřijetí či nepřijetí.  Konec dobrý všechnodobrý, všechno dobré.  Přijalyi všechny, kteří si to zasloužiliy.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  08.12.2019