Prochá?ka


Cílem naší sváteční procházsky bylo Sstaroměstské nNáměstí a Ppražský Hhrad.  Zastaviliy jsme se před starobiylým Oorlojem, o jehož minulosti pjeěkně vyprávjeě Jjiráskoviy sStaré Ppověsti čČeské.  Oběviěvyjevyjevi a szkumy však vyvrátilyi staré tvrzení žetvrzení, že jeho tvůrcem byl Mmistr hHanuš.  Odborníci vysloviliy domněnku, že ho sestavyil již mnohem dříve Mmikuláš z Kkadaně.  Vyiděli jsme, jakjsme jak na chodníku před podloubýím vyčkávalyi zvědavíý pPražané a cizíý turisté a vzhlíželyi nahoru.  Jakmile hodiny odbylyilyili celou, objeviliy se v okénku postaviy apoštolů.  Pak zazněl zvonek, kterýzvonek který rozhoupal kostlivec akostlivec, a uslyšeli jsme sýípavíý kohoutí hlas.  Když už se zástupyi lidí rozcházeliy, vydaliy jsme se i my dál po pPražských ulicích k Hhradu.   

V označených částech vyberte správné řešení (46 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Prochá?ka (klíč k řešení)


Cílem naší sváteční procházsky bylo Sstaroměstské nNáměstí a Ppražský Hhrad.  Zastaviliy jsme se před starobiylým Oorlojem, o jehož minulosti pjeěkně vyprávjeě Jjiráskoviy sStaré Ppověsti čČeské.  Oběviěvyjevyjevi a szkumy však vyvrátilyi staré tvrzení žetvrzení, že jeho tvůrcem byl Mmistr hHanuš.  Odborníci vysloviliy domněnku, že ho sestavyil již mnohem dříve Mmikuláš z Kkadaně.  Vyiděli jsme, jakjsme jak na chodníku před podloubýím vyčkávalyi zvědavíý pPražané a cizíý turisté a vzhlíželyi nahoru.  Jakmile hodiny odbylyilyili celou, objeviliy se v okénku postaviy apoštolů.  Pak zazněl zvonek, kterýzvonek který rozhoupal kostlivec akostlivec, a uslyšeli jsme sýípavíý kohoutí hlas.  Když už se zástupyi lidí rozcházeliy, vydaliy jsme se i my dál po pPražských ulicích k Hhradu.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020