Prochá?ka


Cílem naší sváteční prochászky bylo sStaroměstské nNáměstí a pPražský Hhrad.  Zastaviliy jsme se před starobyilým oOrlojem, o jehož minulosti pjeěkně vyprávěje Jjiráskovyi Sstaré pPověsti čČeské.  Oběvijevyjeviěvy a zskumy však vyvrátilyi staré tvrzení žetvrzení, že jeho tvůrcem byl Mmistr hHanuš.  Odborníci vyslovilyi domněnku, že ho sestaviyl již mnohem dříve Mmikuláš z kKadaně.  Vyiděli jsme, jakjsme jak na chodníku před podloubíým vyčkávaliy zvědavýí pPražané a cizíý turisté a vzhlíželyi nahoru.  Jakmile hodiny odbylyiliily celou, objeviliy se v okénku postaviy apoštolů.  Pak zazněl zvonek kterýzvonek, který rozhoupal kostlivec, akostlivec a uslyšeli jsme sýípavíý kohoutí hlas.  Když už se zástupyi lidí rozcházeliy, vydalyi jsme se i my dál po Ppražských ulicích k hHradu.   

V označených částech vyberte správné řešení (46 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Prochá?ka (klíč k řešení)


Cílem naší sváteční prochászky bylo sStaroměstské nNáměstí a pPražský Hhrad.  Zastaviliy jsme se před starobyilým oOrlojem, o jehož minulosti pjeěkně vyprávěje Jjiráskovyi Sstaré pPověsti čČeské.  Oběvijevyjeviěvy a zskumy však vyvrátilyi staré tvrzení žetvrzení, že jeho tvůrcem byl Mmistr hHanuš.  Odborníci vyslovilyi domněnku, že ho sestaviyl již mnohem dříve Mmikuláš z kKadaně.  Vyiděli jsme, jakjsme jak na chodníku před podloubíým vyčkávaliy zvědavýí pPražané a cizíý turisté a vzhlíželyi nahoru.  Jakmile hodiny odbylyiliily celou, objeviliy se v okénku postaviy apoštolů.  Pak zazněl zvonek kterýzvonek, který rozhoupal kostlivec, akostlivec a uslyšeli jsme sýípavíý kohoutí hlas.  Když už se zástupyi lidí rozcházeliy, vydalyi jsme se i my dál po Ppražských ulicích k hHradu.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019