Celode?í výlet


V nedělyi jsme se vydaliy na celodennní víýlet.  Šliy jsme silnicemyi i pěšinamiy mezi polyi.  Před polednem jsme dorazili do vsyi pod starobiylým hradem.  Mezi korunamyi sliyv a jabloní jsme vzshlíželi k mohutné tvrziy, která jako by viyrůstala ze skály.  Po chvýíli příkrého stoupání jsme přišlyi k hradnímu vchodu, kdevchodu kde jsme se připojiliy k jiným turistům.  Prúůvodce nám vypravoval, ževypravoval že hrad pochází z doby pPřemysla Ootakara II.  Procházelyi jsme ůsůzúzúskými chodbami, chladnými pokoji a komnatami.  Navštíviyli jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmyi.  Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylostavu nebylo na nich ani stopy po rzyi.  Nakonec jsme si prohlédlyi i žalářní kopbky a mučírnu pod zemí.  Po prohlídce jsme byli rádi, kdyžrádi když jsme se opět dostali sz hluboké tmyi na slunnné nádvoří.  

V označených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Celode?í výlet (klíč k řešení)


V nedělyi jsme se vydaliy na celodennní víýlet.  Šliy jsme silnicemyi i pěšinamiy mezi polyi.  Před polednem jsme dorazili do vsyi pod starobiylým hradem.  Mezi korunamyi sliyv a jabloní jsme vzshlíželi k mohutné tvrziy, která jako by viyrůstala ze skály.  Po chvýíli příkrého stoupání jsme přišlyi k hradnímu vchodu, kdevchodu kde jsme se připojiliy k jiným turistům.  Prúůvodce nám vypravoval, ževypravoval že hrad pochází z doby pPřemysla Ootakara II.  Procházelyi jsme ůsůzúzúskými chodbami, chladnými pokoji a komnatami.  Navštíviyli jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmyi.  Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylostavu nebylo na nich ani stopy po rzyi.  Nakonec jsme si prohlédlyi i žalářní kopbky a mučírnu pod zemí.  Po prohlídce jsme byli rádi, kdyžrádi když jsme se opět dostali sz hluboké tmyi na slunnné nádvoří.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019