Celode?í výlet


V nedělyi jsme se vydaliy na celodennní víýlet.  Šliy jsme silnicemyi i pěšinamyi mezi poliy.  Před polednem jsme dorazili do vsiy pod starobyilým hradem.  Mezi korunamyi slyiv a jabloní jsme vszhlíželi k mohutné tvrziy, která jako by vyirůstala ze skály.  Po chvýíli příkrého stoupání jsme přišlyi k hradnímu vchodu kdevchodu, kde jsme se připojilyi k jiným turistům.  Prúůvodce nám vypravoval, ževypravoval že hrad pochází z doby Ppřemysla oOtakara II.  Procházeliy jsme úzúsůsůzkými chodbami, chladnými pokoji a komnatami.  Navštívyili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmyi.  Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylostavu nebylo na nich ani stopy po rzyi.  Nakonec jsme si prohlédlyi i žalářní kobpky a mučírnu pod zemí.  Po prohlídce jsme byli rádi kdyžrádi, když jsme se opět dostali sz hluboké tmiy na slunnné nádvoří.  

V označených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Celode?í výlet (klíč k řešení)


V nedělyi jsme se vydaliy na celodennní víýlet.  Šliy jsme silnicemyi i pěšinamyi mezi poliy.  Před polednem jsme dorazili do vsiy pod starobyilým hradem.  Mezi korunamyi slyiv a jabloní jsme vszhlíželi k mohutné tvrziy, která jako by vyirůstala ze skály.  Po chvýíli příkrého stoupání jsme přišlyi k hradnímu vchodu kdevchodu, kde jsme se připojilyi k jiným turistům.  Prúůvodce nám vypravoval, ževypravoval že hrad pochází z doby Ppřemysla oOtakara II.  Procházeliy jsme úzúsůsůzkými chodbami, chladnými pokoji a komnatami.  Navštívyili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmyi.  Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylostavu nebylo na nich ani stopy po rzyi.  Nakonec jsme si prohlédlyi i žalářní kobpky a mučírnu pod zemí.  Po prohlídce jsme byli rádi kdyžrádi, když jsme se opět dostali sz hluboké tmiy na slunnné nádvoří.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020