Sv?nutý prapor


vymněniliy jsme zámek u dveří,  pějenová lázeň,  vliysová podlaha,  svyinutý prapor,  nestrannný rozhodčí,  stssc kat,  špatné svějedomíý,  bíývalá miyslyivna,  v Ppraze je čtvrť KobylysyKobilysyKobilisiKobylisyKobilysi, Malíý a rezavíý psyi,  rannné brambory,  roszszápat někoho,  bratrovyi přátelé,  vstup bez obuvyi,  v Mmoravské kKroměříži,  TbilysyTbylysyTbilisiTbilisy je v gruziiGruziiGruziji,  výízdoba vylivylyvily,  zsblednout,  rannní ptáče,  objeěmný náklad,  zstočit se do klubíčka,   zskrácennný projev,  vjeězd do domu,  LytomyšlLitomišllitomyšlLytomišlLitomyšl,  rozssáhlý park,  s peněziy,  piytel pylinpilynpilinpylyn,  děti kreslýí,  povinnný zápis,  lovyil lvyi a antiylopiy,  osamnělýosamělíosamnělíosamělý chodec,  pomněnka,  plyiš, 

V označených částech vyberte správné řešení (48 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Sv?nutý prapor (klíč k řešení)


vymněniliy jsme zámek u dveří,  pějenová lázeň,  vliysová podlaha,  svyinutý prapor,  nestrannný rozhodčí,  stssc kat,  špatné svějedomíý,  bíývalá miyslyivna,  v Ppraze je čtvrť KobylysyKobilysyKobilisiKobylisyKobilysi, Malíý a rezavíý psyi,  rannné brambory,  roszszápat někoho,  bratrovyi přátelé,  vstup bez obuvyi,  v Mmoravské kKroměříži,  TbilysyTbylysyTbilisiTbilisy je v gruziiGruziiGruziji,  výízdoba vylivylyvily,  zsblednout,  rannní ptáče,  objeěmný náklad,  zstočit se do klubíčka,   zskrácennný projev,  vjeězd do domu,  LytomyšlLitomišllitomyšlLytomišlLitomyšl,  rozssáhlý park,  s peněziy,  piytel pylinpilynpilinpylyn,  děti kreslýí,  povinnný zápis,  lovyil lvyi a antiylopiy,  osamnělýosamělíosamnělíosamělý chodec,  pomněnka,  plyiš, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019