Skauti


Skauti vystoupyliiliilyyly z vlaku a vydalyi se pěšky k lesu.  ZS javoru zspadl první žlutý liyst.  Sníchh v nížinách pomalu rozstál a voda proudem odttékala.  „Les sztárne,“ byl otcúfůvůfúv častý výírok.  Zemnětřesení si viyžádalo mnoho objeětí.  Lyiška viystrčila hlavu zs doupějete.  Setmnělo se a szpustil se lyiják.  Vyiskočil odtamtud na vějetev stromu.  Počasí se nečekanně zmněnilo.  

V označených částech vyberte správné řešení (25 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Skauti (klíč k řešení)


Skauti vystoupyliiliilyyly z vlaku a vydalyi se pěšky k lesu.  ZS javoru zspadl první žlutý liyst.  Sníchh v nížinách pomalu rozstál a voda proudem odttékala.  „Les sztárne,“ byl otcúfůvůfúv častý výírok.  Zemnětřesení si viyžádalo mnoho objeětí.  Lyiška viystrčila hlavu zs doupějete.  Setmnělo se a szpustil se lyiják.  Vyiskočil odtamtud na vějetev stromu.  Počasí se nečekanně zmněnilo.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019