Skauti


Skauti vystoupiliyliylyily z vlaku a vydalyi se pěšky k lesu.  SZ javoru szpadl první žlutý lyist.  Sníhch v nížinách pomalu rozstál a voda proudem odttékala.  „Les sztárne,“ byl otcúfúvůvůf častý výírok.  Zemnětřesení si vyižádalo mnoho obějetí.  Lyiška vyistrčila hlavu sz doupjeěte.  Setmnělo se a szpustil se liyják.  Vyiskočil odtamtud na vějetev stromu.  Počasí se nečekanně zmněnilo.  

V označených částech vyberte správné řešení (25 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Skauti (klíč k řešení)


Skauti vystoupiliyliylyily z vlaku a vydalyi se pěšky k lesu.  SZ javoru szpadl první žlutý lyist.  Sníhch v nížinách pomalu rozstál a voda proudem odttékala.  „Les sztárne,“ byl otcúfúvůvůf častý výírok.  Zemnětřesení si vyižádalo mnoho obějetí.  Lyiška vyistrčila hlavu sz doupjeěte.  Setmnělo se a szpustil se liyják.  Vyiskočil odtamtud na vějetev stromu.  Počasí se nečekanně zmněnilo.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019