Vzduch


Ten vzduch tenvzduch, ten je, aleje ale čistý.  Knihy tyKnihy, ty jsou zdrojem informací z ekologieijeyjeye.  Ó, tiÓ ti ptáci musí trpějet.  Ukliď Petře tyUkliď Petře, tyUkliď, Petře tyUkliď, Petře, ty odpadky.   Severní Čechy tySeverní Čechy, ty jsou znečištěné.  Neumývejte, občané sváNeumývejte, občané, sváNeumývejte, občané svá auta u potoků.  Plýítvat vodou se podlese, podle mého názoru, nemánázoru nemá. V Krkonoších tamV Krkonoších, tam je hodně krásných stromů.  Lidé zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří.  Rostliny tyRostliny, ty musíme chránit. 

V označených částech vyberte správné řešení (15 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Vzduch (klíč k řešení)


Ten vzduch tenvzduch, ten je, aleje ale čistý.  Knihy tyKnihy, ty jsou zdrojem informací z ekologieijeyjeye.  Ó, tiÓ ti ptáci musí trpějet.  Ukliď Petře tyUkliď Petře, tyUkliď, Petře tyUkliď, Petře, ty odpadky.   Severní Čechy tySeverní Čechy, ty jsou znečištěné.  Neumývejte, občané sváNeumývejte, občané, sváNeumývejte, občané svá auta u potoků.  Plýítvat vodou se podlese, podle mého názoru, nemánázoru nemá. V Krkonoších tamV Krkonoších, tam je hodně krásných stromů.  Lidé zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří.  Rostliny tyRostliny, ty musíme chránit. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018