Vzduch


Ó tiÓ, ti ptáci musí trpějet.  Ukliď Petře, tyUkliď, Petře, tyUkliď Petře tyUkliď, Petře ty odpadky.  Severní Čechy, tySeverní Čechy ty jsou znečištěné.  Knihy, tyKnihy ty jsou zdrojem informací z ekologyjeijeyeie.   Lidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi příroduLidé zdá se mi přírodu příliš nešetří.  Plýítvat vodou se, podlese podle mého názoru, nemánázoru nemá. V Krkonoších tamV Krkonoších, tam je hodně krásných stromů.  Rostliny, tyRostliny ty musíme chránit. Ten vzduch tenvzduch, ten je aleje, ale čistý.  Neumývejte, občané, sváNeumývejte, občané sváNeumývejte, občané svá auta u potoků. 

V označených částech vyberte správné řešení (15 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Vzduch (klíč k řešení)


Ó tiÓ, ti ptáci musí trpějet.  Ukliď Petře, tyUkliď, Petře, tyUkliď Petře tyUkliď, Petře ty odpadky.  Severní Čechy, tySeverní Čechy ty jsou znečištěné.  Knihy, tyKnihy ty jsou zdrojem informací z ekologyjeijeyeie.   Lidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi příroduLidé zdá se mi přírodu příliš nešetří.  Plýítvat vodou se, podlese podle mého názoru, nemánázoru nemá. V Krkonoších tamV Krkonoších, tam je hodně krásných stromů.  Rostliny, tyRostliny ty musíme chránit. Ten vzduch tenvzduch, ten je aleje, ale čistý.  Neumývejte, občané, sváNeumývejte, občané sváNeumývejte, občané svá auta u potoků. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018