Vzduch


Neumývejte, občané, sváNeumývejte, občané sváNeumývejte, občané svá auta u potoků.  Ó, tiÓ ti ptáci musí trpjeět.  Severní Čechy, tySeverní Čechy ty jsou znečištěné.  Lidé, zdá se mi, příroduLidé zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi přírodu příliš nešetří.  Ukliď, Petře, tyUkliď, Petře tyUkliď Petře tyUkliď Petře, ty odpadky.   Rostliny tyRostliny, ty musíme chránit. Ten vzduch, tenvzduch ten je aleje, ale čistý.  Plíýtvat vodou se podlese, podle mého názoru, nemánázoru nemá. V Krkonoších tamV Krkonoších, tam je hodně krásných stromů.  Knihy tyKnihy, ty jsou zdrojem informací z ekologijeyjeyeie. 

V označených částech vyberte správné řešení (15 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Vzduch (klíč k řešení)


Neumývejte, občané, sváNeumývejte, občané sváNeumývejte, občané svá auta u potoků.  Ó, tiÓ ti ptáci musí trpjeět.  Severní Čechy, tySeverní Čechy ty jsou znečištěné.  Lidé, zdá se mi, příroduLidé zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi přírodu příliš nešetří.  Ukliď, Petře, tyUkliď, Petře tyUkliď Petře tyUkliď Petře, ty odpadky.   Rostliny tyRostliny, ty musíme chránit. Ten vzduch, tenvzduch ten je aleje, ale čistý.  Plíýtvat vodou se podlese, podle mého názoru, nemánázoru nemá. V Krkonoších tamV Krkonoších, tam je hodně krásných stromů.  Knihy tyKnihy, ty jsou zdrojem informací z ekologijeyjeyeie. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018