Vzduch


Ukliď, Petře, tyUkliď Petře tyUkliď, Petře tyUkliď Petře, ty odpadky.  Severní Čechy, tySeverní Čechy ty jsou znečištěné.  Lidé, zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé zdá se mi přírodu příliš nešetří.  Knihy tyKnihy, ty jsou zdrojem informací z ekologijeyjeieye.  Ó tiÓ, ti ptáci musí trpjeět.   Neumývejte, občané sváNeumývejte, občané sváNeumývejte, občané, svá auta u potoků.  Plíýtvat vodou se, podlese podle mého názoru nemánázoru, nemá. V Krkonoších tamV Krkonoších, tam je hodně krásných stromů. Ten vzduch, tenvzduch ten je aleje, ale čistý.  Rostliny, tyRostliny ty musíme chránit. 

V označených částech vyberte správné řešení (15 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Vzduch (klíč k řešení)


Ukliď, Petře, tyUkliď Petře tyUkliď, Petře tyUkliď Petře, ty odpadky.  Severní Čechy, tySeverní Čechy ty jsou znečištěné.  Lidé, zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé zdá se mi přírodu příliš nešetří.  Knihy tyKnihy, ty jsou zdrojem informací z ekologijeyjeieye.  Ó tiÓ, ti ptáci musí trpjeět.   Neumývejte, občané sváNeumývejte, občané sváNeumývejte, občané, svá auta u potoků.  Plíýtvat vodou se, podlese podle mého názoru nemánázoru, nemá. V Krkonoších tamV Krkonoších, tam je hodně krásných stromů. Ten vzduch, tenvzduch ten je aleje, ale čistý.  Rostliny, tyRostliny ty musíme chránit. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018