Deštný prales


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetiyckého materiyálu, který má pro tento vízýsísýzkum obrovský výzýsísíznam.  Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu zadržuje nadměrné srážky asrážky, a přes rozmanitost a bohatstct vzájemných vztahůú svýích nesčetných prvkúů je prostředím s udivující stabilyylyyliilitou.  Zapomíná se na to, žeto že má celosvětový význam protoževýznam, protože zasahuje do klimatické a vodníklimatické, a vodníklimatické a, vodní rovnováhy.  Desetina všech léků které používáme, léků, které používáme, léků, které používáme léků které používáme pochází z deštného pralesa.  Ještě důležitější je, žeje že atmosféra na kteréatmosféra, na kteréatmosféra na, které jsme všichni závislí, vznikázávislí vzniká výměnou kysličníku uhlyičitého při metabolyzlyslizlismu rostlin a za účastirostlin, a za účasti slunečního záření se promění v energyiijiiyii.  Deštné pralesyi obsahují rostliny v takovém množství a hustotě, žehustotě že je můžeme nazýívat plíýcemi zZemě.  Kromně toho lesyi normálně apabsorbují sluneční energijiiiiyyi.  Nyní, kdyžNyní když tyto pralesy mizí, docházímizí dochází ke zmně počasí na celém sSvětě.  V roce 1987 bylo v BrazílijiBrasíliiBrazílii vypáleno 200tisíc200 tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa, apralesa a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionúmilionůmilijonů tun kysličníku uhelnatého.  

V označených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Deštný prales (klíč k řešení)


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetiyckého materiyálu, který má pro tento vízýsísýzkum obrovský výzýsísíznam.  Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu zadržuje nadměrné srážky asrážky, a přes rozmanitost a bohatstct vzájemných vztahůú svýích nesčetných prvkúů je prostředím s udivující stabilyylyyliilitou.  Zapomíná se na to, žeto že má celosvětový význam protoževýznam, protože zasahuje do klimatické a vodníklimatické, a vodníklimatické a, vodní rovnováhy.  Desetina všech léků které používáme, léků, které používáme, léků, které používáme léků které používáme pochází z deštného pralesa.  Ještě důležitější je, žeje že atmosféra na kteréatmosféra, na kteréatmosféra na, které jsme všichni závislí, vznikázávislí vzniká výměnou kysličníku uhlyičitého při metabolyzlyslizlismu rostlin a za účastirostlin, a za účasti slunečního záření se promění v energyiijiiyii.  Deštné pralesyi obsahují rostliny v takovém množství a hustotě, žehustotě že je můžeme nazýívat plíýcemi zZemě.  Kromně toho lesyi normálně apabsorbují sluneční energijiiiiyyi.  Nyní, kdyžNyní když tyto pralesy mizí, docházímizí dochází ke zmně počasí na celém sSvětě.  V roce 1987 bylo v BrazílijiBrasíliiBrazílii vypáleno 200tisíc200 tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa, apralesa a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionúmilionůmilijonů tun kysličníku uhelnatého.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018