Deštný prales


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetyického materiyálu, který má pro tento výsýzísízkum obrovský vízýsýzísnam.  Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu zadržuje nadměrné srážky asrážky, a přes rozmanitost a bohatstct vzájemných vztahůú svýích nesčetných prvkúů je prostředím s udivující stabilyiliyliylytou.  Zapomíná se na to, žeto že má celosvětový význam, protoževýznam protože zasahuje do klimatické, a vodníklimatické a, vodníklimatické a vodní rovnováhy.  Desetina všech léků, které používáme, léků které používáme, léků, které používáme léků které používáme pochází z deštného pralesa.  Ještě důležitější je žeje, že atmosféra na kteréatmosféra na, kteréatmosféra, na které jsme všichni závislí, vznikázávislí vzniká výměnou kysličníku uhlyičitého při metabolislyslyzlizmu rostlin, a za účastirostlin a za účasti slunečního záření se promění v energyiiiijiiy.  Deštné pralesiy obsahují rostliny v takovém množství a hustotě žehustotě, že je můžeme nazíývat plýícemi Zzemě.  Kromně toho lesyi normálně abapsorbují sluneční energiyiiyiiji.  Nyní kdyžNyní, když tyto pralesy mizí docházímizí, dochází ke zmně počasí na celém Ssvětě.  V roce 1987 bylo v BrasíliiBrazíliiBrazíliji vypáleno 200 tisíc200tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa apralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionúmilijonůmilionů tun kysličníku uhelnatého.  

V označených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Deštný prales (klíč k řešení)


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetyického materiyálu, který má pro tento výsýzísízkum obrovský vízýsýzísnam.  Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu zadržuje nadměrné srážky asrážky, a přes rozmanitost a bohatstct vzájemných vztahůú svýích nesčetných prvkúů je prostředím s udivující stabilyiliyliylytou.  Zapomíná se na to, žeto že má celosvětový význam, protoževýznam protože zasahuje do klimatické, a vodníklimatické a, vodníklimatické a vodní rovnováhy.  Desetina všech léků, které používáme, léků které používáme, léků, které používáme léků které používáme pochází z deštného pralesa.  Ještě důležitější je žeje, že atmosféra na kteréatmosféra na, kteréatmosféra, na které jsme všichni závislí, vznikázávislí vzniká výměnou kysličníku uhlyičitého při metabolislyslyzlizmu rostlin, a za účastirostlin a za účasti slunečního záření se promění v energyiiiijiiy.  Deštné pralesiy obsahují rostliny v takovém množství a hustotě žehustotě, že je můžeme nazíývat plýícemi Zzemě.  Kromně toho lesyi normálně abapsorbují sluneční energiyiiyiiji.  Nyní kdyžNyní, když tyto pralesy mizí docházímizí, dochází ke zmně počasí na celém Ssvětě.  V roce 1987 bylo v BrasíliiBrazíliiBrazíliji vypáleno 200 tisíc200tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa apralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionúmilijonůmilionů tun kysličníku uhelnatého.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018