Deštný prales


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetyického materyiálu, který má pro tento vízýsísýzkum obrovský vísýsýzíznam.  Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu zadržujebohatství chrání půdu, zadržujebohatství, chrání půdu zadržuje nadměrné srážky, asrážky a přes rozmanitost a bohacttst vzájemných vztahúů svýích nesčetných prvkúů je prostředím s udivující stabiliyliylyilytou.  Zapomíná se na to žeto, že má celosvětový význam protoževýznam, protože zasahuje do klimatické a vodníklimatické, a vodníklimatické a, vodní rovnováhy.  Desetina všech léků které používáme, léků, které používáme léků, které používáme, léků které používáme pochází z deštného pralesa.  Ještě důležitější je žeje, že atmosféra na, kteréatmosféra, na kteréatmosféra na které jsme všichni závislí, vznikázávislí vzniká výměnou kysličníku uhliyčitého při metabolislyslizlyzmu rostlin, a za účastirostlin a za účasti slunečního záření se promění v energyiiyijiii.  Deštné pralesyi obsahují rostliny v takovém množství a hustotě žehustotě, že je můžeme nazýívat plýícemi Zzemě.  Kromně toho lesyi normálně apabsorbují sluneční energiyijiiiyi.  Nyní kdyžNyní, když tyto pralesy mizí docházímizí, dochází ke zmně počasí na celém Ssvětě.  V roce 1987 bylo v BrazílijiBrasíliiBrazílii vypáleno 200tisíc200 tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa apralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionůmilijonůmilionú tun kysličníku uhelnatého.  

V označených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Deštný prales (klíč k řešení)


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetyického materyiálu, který má pro tento vízýsísýzkum obrovský vísýsýzíznam.  Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu zadržujebohatství chrání půdu, zadržujebohatství, chrání půdu zadržuje nadměrné srážky, asrážky a přes rozmanitost a bohacttst vzájemných vztahúů svýích nesčetných prvkúů je prostředím s udivující stabiliyliylyilytou.  Zapomíná se na to žeto, že má celosvětový význam protoževýznam, protože zasahuje do klimatické a vodníklimatické, a vodníklimatické a, vodní rovnováhy.  Desetina všech léků které používáme, léků, které používáme léků, které používáme, léků které používáme pochází z deštného pralesa.  Ještě důležitější je žeje, že atmosféra na, kteréatmosféra, na kteréatmosféra na které jsme všichni závislí, vznikázávislí vzniká výměnou kysličníku uhliyčitého při metabolislyslizlyzmu rostlin, a za účastirostlin a za účasti slunečního záření se promění v energyiiyijiii.  Deštné pralesyi obsahují rostliny v takovém množství a hustotě žehustotě, že je můžeme nazýívat plýícemi Zzemě.  Kromně toho lesyi normálně apabsorbují sluneční energiyijiiiyi.  Nyní kdyžNyní, když tyto pralesy mizí docházímizí, dochází ke zmně počasí na celém Ssvětě.  V roce 1987 bylo v BrazílijiBrasíliiBrazílii vypáleno 200tisíc200 tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa apralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionůmilijonůmilionú tun kysličníku uhelnatého.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018