Deštný prales


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetiyckého materyiálu, který má pro tento vísýsízýzkum obrovský výzýsízísnam.  Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu, zadržuje nadměrné srážky, asrážky a přes rozmanitost a bohacttst vzájemných vztahůú svíých nesčetných prvkúů je prostředím s udivující stabiliylyilyylitou.  Zapomíná se na to žeto, že má celosvětový význam, protoževýznam protože zasahuje do klimatické a, vodníklimatické, a vodníklimatické a vodní rovnováhy.  Desetina všech léků které používáme léků, které používáme léků, které používáme, léků které používáme, pochází z deštného pralesa.  Ještě důležitější je žeje, že atmosféra, na kteréatmosféra na, kteréatmosféra na které jsme všichni závislí, vznikázávislí vzniká výměnou kysličníku uhliyčitého při metabolyslyzlislizmu rostlin a za účastirostlin, a za účasti slunečního záření se promění v energiyiiyiiji.  Deštné pralesiy obsahují rostliny v takovém množství a hustotě, žehustotě že je můžeme nazíývat plýícemi zZemě.  Kromně toho lesiy normálně abapsorbují sluneční energiyijiiiyi.  Nyní kdyžNyní, když tyto pralesy mizí, docházímizí dochází ke zmně počasí na celém sSvětě.  V roce 1987 bylo v BrazíliiBrazílijiBrasílii vypáleno 200 tisíc200tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa apralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milijonůmilionúmilionů tun kysličníku uhelnatého.  

V označených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Deštný prales (klíč k řešení)


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetiyckého materyiálu, který má pro tento vísýsízýzkum obrovský výzýsízísnam.  Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství chrání půdu, zadržujebohatství chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu zadržujebohatství, chrání půdu, zadržuje nadměrné srážky, asrážky a přes rozmanitost a bohacttst vzájemných vztahůú svíých nesčetných prvkúů je prostředím s udivující stabiliylyilyylitou.  Zapomíná se na to žeto, že má celosvětový význam, protoževýznam protože zasahuje do klimatické a, vodníklimatické, a vodníklimatické a vodní rovnováhy.  Desetina všech léků které používáme léků, které používáme léků, které používáme, léků které používáme, pochází z deštného pralesa.  Ještě důležitější je žeje, že atmosféra, na kteréatmosféra na, kteréatmosféra na které jsme všichni závislí, vznikázávislí vzniká výměnou kysličníku uhliyčitého při metabolyslyzlislizmu rostlin a za účastirostlin, a za účasti slunečního záření se promění v energiyiiyiiji.  Deštné pralesiy obsahují rostliny v takovém množství a hustotě, žehustotě že je můžeme nazíývat plýícemi zZemě.  Kromně toho lesiy normálně abapsorbují sluneční energiyijiiiyi.  Nyní kdyžNyní, když tyto pralesy mizí, docházímizí dochází ke zmně počasí na celém sSvětě.  V roce 1987 bylo v BrazíliiBrazílijiBrasílii vypáleno 200 tisíc200tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa apralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milijonůmilionúmilionů tun kysličníku uhelnatého.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018