Živelné katastrof?


Jistě jste si všimli, ževšimly ževšimly, ževšimli že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof kterékatastrof, které jsou způsobeny vodou.  Geologové a archeologové zjistili žezjistili, že ještě asi před 1000 lety1000lety nebyliy na našem úůzemí mněř žádné velké povodně mimo praviydelných záplav.  Tehdy totišž pokrývalo naši zemi velké množství lesůú.  Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech avšakjehličí listech, avšakjehličí, listech, avšak hlavně tím, žetím že se pára v lesním stínu sráží, dostávásráží dostává se ihned do půdy, a odtudpůdy a odtudpůdy a, odtud přechází zpět do kmenůú a listúů stromú, z nichžstromů, z nichžstromů z nichž se odpařuje, aodpařuje a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven.  V bezlesé, suché krajiněbezlesé suché krajiněbezlesé, suché, krajině voda okamžitě szteče do ůdolí, a nicúdolí a nicúdolí, a nic ji nezadrží.  Svou roliy při zadržování vody hrají také neregulované člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované, vodní toky.  Takové bylyi naše řeky a potoky v miynulosti.  Přirozeně se klikatiliklykatilyklikatily na rozdíl od dnešních rovných struh.  Přecházílizí-lyzí-li neregulovaný potok přesz louku svým klikatým řečištěm zadržířečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody, nežvody než v krátké rovnékrátké, rovné strouze.  Kácení lesúů znamená velkou, avelkou a vážnou hrozbu, neboťhrozbu neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálívykácí, nebo vypálí 500 km čtverečních lesa anižlesa, aniž by stromy byliy nahrazeny novou víýsadbou.  Nejvíýce je v současné době ohrožen prales v Llatinské Americe kácíamerice, kácíAmerice, kácí se však i roszsáhlé sSeverské lesy v kKanadě a v Rusku pralesy v Asii pustošíRusku, pralesy v Asii, pustošíRusku pralesy v Asii, pustošíRusku, pralesy v asii, pustoší se i zbytky eEvropských lesů. Hlavním důúvodem je těžba dřeva.  Tropyické lesiy jsou však významným přírodním bohatstvím protožebohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů.  

V označených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Živelné katastrof? (klíč k řešení)


Jistě jste si všimli, ževšimly ževšimly, ževšimli že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof kterékatastrof, které jsou způsobeny vodou.  Geologové a archeologové zjistili žezjistili, že ještě asi před 1000 lety1000lety nebyliy na našem úůzemí mněř žádné velké povodně mimo praviydelných záplav.  Tehdy totišž pokrývalo naši zemi velké množství lesůú.  Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech avšakjehličí listech, avšakjehličí, listech, avšak hlavně tím, žetím že se pára v lesním stínu sráží, dostávásráží dostává se ihned do půdy, a odtudpůdy a odtudpůdy a, odtud přechází zpět do kmenůú a listúů stromú, z nichžstromů, z nichžstromů z nichž se odpařuje, aodpařuje a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven.  V bezlesé, suché krajiněbezlesé suché krajiněbezlesé, suché, krajině voda okamžitě szteče do ůdolí, a nicúdolí a nicúdolí, a nic ji nezadrží.  Svou roliy při zadržování vody hrají také neregulované člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované, vodní toky.  Takové bylyi naše řeky a potoky v miynulosti.  Přirozeně se klikatiliklykatilyklikatily na rozdíl od dnešních rovných struh.  Přecházílizí-lyzí-li neregulovaný potok přesz louku svým klikatým řečištěm zadržířečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody, nežvody než v krátké rovnékrátké, rovné strouze.  Kácení lesúů znamená velkou, avelkou a vážnou hrozbu, neboťhrozbu neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálívykácí, nebo vypálí 500 km čtverečních lesa anižlesa, aniž by stromy byliy nahrazeny novou víýsadbou.  Nejvíýce je v současné době ohrožen prales v Llatinské Americe kácíamerice, kácíAmerice, kácí se však i roszsáhlé sSeverské lesy v kKanadě a v Rusku pralesy v Asii pustošíRusku, pralesy v Asii, pustošíRusku pralesy v Asii, pustošíRusku, pralesy v asii, pustoší se i zbytky eEvropských lesů. Hlavním důúvodem je těžba dřeva.  Tropyické lesiy jsou však významným přírodním bohatstvím protožebohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018