Živelné katastrof?


Jistě jste si všimli ževšimli, ževšimly, ževšimly že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof, kterékatastrof které jsou způsobeny vodou.  Geologové a archeologové zjistili, žezjistili že ještě asi před 1000lety1000 lety nebyliy na našem ůúzemí mněř žádné velké povodně mimo praviydelných záplav.  Tehdy totišž pokrývalo naši zemi velké množství lesůú.  Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšakjehličí listech, avšakjehličí, listech avšak hlavně tím, žetím že se pára v lesním stínu sráží, dostávásráží dostává se ihned do půdy, a odtudpůdy a, odtudpůdy a odtud přechází zpět do kmenúů a listůú stromů z nichžstromú, z nichžstromů, z nichž se odpařuje, aodpařuje a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven.  V bezlesé, suché, krajiněbezlesé, suché krajiněbezlesé suché krajině voda okamžitě zsteče do údolí a nicůdolí, a nicúdolí, a nic ji nezadrží.  Svou roliy při zadržování vody hrají také neregulované člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované, vodní toky.  Takové bylyi naše řeky a potoky v miynulosti.  Přirozeně se klikatiliklykatilyklikatily na rozdíl od dnešních rovných struh.  Přecházílizí-lizí-ly neregulovaný potok přezs louku svým klikatým řečištěm zadržířečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody, nežvody než v krátké, rovnékrátké rovné strouze.  Kácení lesůú znamená velkou, avelkou a vážnou hrozbu neboťhrozbu, neboť každý den se na světě vykácí, nebo vypálívykácí nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, anižlesa aniž by stromy byliy nahrazeny novou výísadbou.  Nejvíýce je v současné době ohrožen prales v lLatinské Americe, kácíamerice, kácíAmerice kácí se však i rozssáhlé sSeverské lesy v kKanadě a v Rusku pralesy v Asii pustošíRusku, pralesy v Asii, pustošíRusku, pralesy v asii, pustošíRusku pralesy v Asii, pustoší se i zbytky Eevropských lesů. Hlavním důúvodem je těžba dřeva.  Tropyické lesyi jsou však významným přírodním bohatstvím protožebohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů.  

V označených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Živelné katastrof? (klíč k řešení)


Jistě jste si všimli ževšimli, ževšimly, ževšimly že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof, kterékatastrof které jsou způsobeny vodou.  Geologové a archeologové zjistili, žezjistili že ještě asi před 1000lety1000 lety nebyliy na našem ůúzemí mněř žádné velké povodně mimo praviydelných záplav.  Tehdy totišž pokrývalo naši zemi velké množství lesůú.  Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšakjehličí listech, avšakjehličí, listech avšak hlavně tím, žetím že se pára v lesním stínu sráží, dostávásráží dostává se ihned do půdy, a odtudpůdy a, odtudpůdy a odtud přechází zpět do kmenúů a listůú stromů z nichžstromú, z nichžstromů, z nichž se odpařuje, aodpařuje a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven.  V bezlesé, suché, krajiněbezlesé, suché krajiněbezlesé suché krajině voda okamžitě zsteče do údolí a nicůdolí, a nicúdolí, a nic ji nezadrží.  Svou roliy při zadržování vody hrají také neregulované člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované, vodní toky.  Takové bylyi naše řeky a potoky v miynulosti.  Přirozeně se klikatiliklykatilyklikatily na rozdíl od dnešních rovných struh.  Přecházílizí-lizí-ly neregulovaný potok přezs louku svým klikatým řečištěm zadržířečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody, nežvody než v krátké, rovnékrátké rovné strouze.  Kácení lesůú znamená velkou, avelkou a vážnou hrozbu neboťhrozbu, neboť každý den se na světě vykácí, nebo vypálívykácí nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, anižlesa aniž by stromy byliy nahrazeny novou výísadbou.  Nejvíýce je v současné době ohrožen prales v lLatinské Americe, kácíamerice, kácíAmerice kácí se však i rozssáhlé sSeverské lesy v kKanadě a v Rusku pralesy v Asii pustošíRusku, pralesy v Asii, pustošíRusku, pralesy v asii, pustošíRusku pralesy v Asii, pustoší se i zbytky Eevropských lesů. Hlavním důúvodem je těžba dřeva.  Tropyické lesyi jsou však významným přírodním bohatstvím protožebohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018