Živelné katastrof?


Jistě jste si všimly, ževšimli, ževšimli ževšimly že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof kterékatastrof, které jsou způsobeny vodou.  Geologové a archeologové zjistili žezjistili, že ještě asi před 1000lety1000 lety nebylyi na našem ůúzemí mněř žádné velké povodně mimo praviydelných záplav.  Tehdy totišž pokrývalo naši zemi velké množství lesúů.  Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšakjehličí, listech avšakjehličí listech, avšak hlavně tím, žetím že se pára v lesním stínu sráží dostávásráží, dostává se ihned do půdy a odtudpůdy a, odtudpůdy, a odtud přechází zpět do kmenůú a listúů stromů, z nichžstromů z nichžstromú, z nichž se odpařuje, aodpařuje a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven.  V bezlesé, suché, krajiněbezlesé suché krajiněbezlesé, suché krajině voda okamžitě szteče do údolí, a nicúdolí a nicůdolí, a nic ji nezadrží.  Svou rolyi při zadržování vody hrají také neregulované, člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované, vodní toky.  Takové byliy naše řeky a potoky v miynulosti.  Přirozeně se klykatilyklikatiliklikatily na rozdíl od dnešních rovných struh.  Přechází-lizílizí-ly neregulovaný potok přesz louku svým klikatým řečištěm zadržířečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody nežvody, než v krátké, rovnékrátké rovné strouze.  Kácení lesúů znamená velkou, avelkou a vážnou hrozbu neboťhrozbu, neboť každý den se na světě vykácí, nebo vypálívykácí nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, anižlesa aniž by stromy bylyi nahrazeny novou výísadbou.  Nejvíýce je v současné době ohrožen prales v Llatinské Americe kácíAmerice, kácíamerice, kácí se však i rozssáhlé sSeverské lesy v Kkanadě a v Rusku, pralesy v asii, pustošíRusku, pralesy v Asii, pustošíRusku pralesy v Asii pustošíRusku pralesy v Asii, pustoší se i zbytky eEvropských lesů. Hlavním důúvodem je těžba dřeva.  Tropiycké lesiy jsou však významným přírodním bohatstvím, protožebohatstvím protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů.  

V označených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Živelné katastrof? (klíč k řešení)


Jistě jste si všimly, ževšimli, ževšimli ževšimly že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof kterékatastrof, které jsou způsobeny vodou.  Geologové a archeologové zjistili žezjistili, že ještě asi před 1000lety1000 lety nebylyi na našem ůúzemí mněř žádné velké povodně mimo praviydelných záplav.  Tehdy totišž pokrývalo naši zemi velké množství lesúů.  Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšakjehličí, listech avšakjehličí listech, avšak hlavně tím, žetím že se pára v lesním stínu sráží dostávásráží, dostává se ihned do půdy a odtudpůdy a, odtudpůdy, a odtud přechází zpět do kmenůú a listúů stromů, z nichžstromů z nichžstromú, z nichž se odpařuje, aodpařuje a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven.  V bezlesé, suché, krajiněbezlesé suché krajiněbezlesé, suché krajině voda okamžitě szteče do údolí, a nicúdolí a nicůdolí, a nic ji nezadrží.  Svou rolyi při zadržování vody hrají také neregulované, člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované, vodní toky.  Takové byliy naše řeky a potoky v miynulosti.  Přirozeně se klykatilyklikatiliklikatily na rozdíl od dnešních rovných struh.  Přechází-lizílizí-ly neregulovaný potok přesz louku svým klikatým řečištěm zadržířečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody nežvody, než v krátké, rovnékrátké rovné strouze.  Kácení lesúů znamená velkou, avelkou a vážnou hrozbu neboťhrozbu, neboť každý den se na světě vykácí, nebo vypálívykácí nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, anižlesa aniž by stromy bylyi nahrazeny novou výísadbou.  Nejvíýce je v současné době ohrožen prales v Llatinské Americe kácíAmerice, kácíamerice, kácí se však i rozssáhlé sSeverské lesy v Kkanadě a v Rusku, pralesy v asii, pustošíRusku, pralesy v Asii, pustošíRusku pralesy v Asii pustošíRusku pralesy v Asii, pustoší se i zbytky eEvropských lesů. Hlavním důúvodem je těžba dřeva.  Tropiycké lesiy jsou však významným přírodním bohatstvím, protožebohatstvím protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018