Živelné katastrof?


Jistě jste si všimli, ževšimli ževšimly ževšimly, že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof kterékatastrof, které jsou způsobeny vodou.  Geologové a archeologové zjistili žezjistili, že ještě asi před 1000lety1000 lety nebylyi na našem úůzemí mněř žádné velké povodně mimo pravyidelných záplav.  Tehdy totižš pokrývalo naši zemi velké množství lesúů.  Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšakjehličí, listech avšakjehličí listech, avšak hlavně tím žetím, že se pára v lesním stínu sráží, dostávásráží dostává se ihned do půdy a, odtudpůdy, a odtudpůdy a odtud přechází zpět do kmenůú a listůú stromů z nichžstromú, z nichžstromů, z nichž se odpařuje aodpařuje, a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven.  V bezlesé suché krajiněbezlesé, suché, krajiněbezlesé, suché krajině voda okamžitě zsteče do údolí, a nicúdolí a nicůdolí, a nic ji nezadrží.  Svou roliy při zadržování vody hrají také neregulované, člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované vodní toky.  Takové byliy naše řeky a potoky v myinulosti.  Přirozeně se klikatilyklykatilyklikatili na rozdíl od dnešních rovných struh.  Přechází-lyzí-lizíli neregulovaný potok přezs louku svým klikatým řečištěm zadržířečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody nežvody, než v krátké, rovnékrátké rovné strouze.  Kácení lesůú znamená velkou avelkou, a vážnou hrozbu neboťhrozbu, neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálívykácí, nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, anižlesa aniž by stromy byliy nahrazeny novou výísadbou.  Nejvýíce je v současné době ohrožen prales v Llatinské Americe, kácíamerice, kácíAmerice kácí se však i roszsáhlé Sseverské lesy v kKanadě a v Rusku, pralesy v Asii, pustošíRusku pralesy v Asii, pustošíRusku, pralesy v asii, pustošíRusku pralesy v Asii pustoší se i zbytky Eevropských lesů. Hlavním dúůvodem je těžba dřeva.  Tropyické lesiy jsou však významným přírodním bohatstvím, protožebohatstvím protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů.  

V označených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Živelné katastrof? (klíč k řešení)


Jistě jste si všimli, ževšimli ževšimly ževšimly, že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof kterékatastrof, které jsou způsobeny vodou.  Geologové a archeologové zjistili žezjistili, že ještě asi před 1000lety1000 lety nebylyi na našem úůzemí mněř žádné velké povodně mimo pravyidelných záplav.  Tehdy totižš pokrývalo naši zemi velké množství lesúů.  Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšakjehličí, listech avšakjehličí listech, avšak hlavně tím žetím, že se pára v lesním stínu sráží, dostávásráží dostává se ihned do půdy a, odtudpůdy, a odtudpůdy a odtud přechází zpět do kmenůú a listůú stromů z nichžstromú, z nichžstromů, z nichž se odpařuje aodpařuje, a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven.  V bezlesé suché krajiněbezlesé, suché, krajiněbezlesé, suché krajině voda okamžitě zsteče do údolí, a nicúdolí a nicůdolí, a nic ji nezadrží.  Svou roliy při zadržování vody hrají také neregulované, člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované, vodní tokyneregulované, člověkem neusměrňované vodní tokyneregulované člověkem neusměrňované vodní toky.  Takové byliy naše řeky a potoky v myinulosti.  Přirozeně se klikatilyklykatilyklikatili na rozdíl od dnešních rovných struh.  Přechází-lyzí-lizíli neregulovaný potok přezs louku svým klikatým řečištěm zadržířečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody nežvody, než v krátké, rovnékrátké rovné strouze.  Kácení lesůú znamená velkou avelkou, a vážnou hrozbu neboťhrozbu, neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálívykácí, nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, anižlesa aniž by stromy byliy nahrazeny novou výísadbou.  Nejvýíce je v současné době ohrožen prales v Llatinské Americe, kácíamerice, kácíAmerice kácí se však i roszsáhlé Sseverské lesy v kKanadě a v Rusku, pralesy v Asii, pustošíRusku pralesy v Asii, pustošíRusku, pralesy v asii, pustošíRusku pralesy v Asii pustoší se i zbytky Eevropských lesů. Hlavním dúůvodem je těžba dřeva.  Tropyické lesiy jsou však významným přírodním bohatstvím, protožebohatstvím protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018